Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Cirkus är kul - men inte för djuren

Cirkusens verksamhet bygger på att den turnerar runt om i landet och på att djuren gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren.

Turnerandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren och deras utevistelse blir begränsad till tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador.

Läs mer om djur på cirkus

Länder med förbud

Vilda djur

Vildfångade djur

Alla djur

Därtill finns länder som har restriktioner över vilka arter som får användas, som t.ex. Sverige, Danmark, Ecuador och Finland.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem