Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurcirkusar som turnerade 2016

Innan årets första föreställning ska alla cirkusar besiktigas av länsstyrelsen, genom en så kallad inbesiktning. De noteringar som redovisas nedan är hämtade från länsstyrelsernas besiktningsprotokoll. Detta gäller cirkussäsongen 2016.

Cirkus Brazil Jack

Inbesiktigad 2016-03-15

Djur
Tre hästar (Manchego, Hidalogo och Klokkelang "Scout") och tretton hundar.

Övrigt
Inga anmärkningar gjordes vid inbesiktningen. Hundarna heter Blue Boy, Dakota, Crocodile Dundee, Fernando Grande, Quick Nick, Milo, Shamce von Skaumauick, Troll, Ursu, Ruabli, Ilagin, Ewok och Maycol.

Cirkus Festival

Inbesiktigad 2016-03-24

Djur
Tre hästar (Sultan, Artus 299, Antares) och två ponnyer (Max 654, Romeo).

Övrigt
Inga anmärkningar vid inspektionen mer än att fordonet där djuren transporterades i saknade godkänt transportbevis i Sverige och att en hylla i transporten behöver tas bort för att hästarna ska kunna fraktas i den.

Cirkus Olympia

Inbesiktigad 2016-03-17

Djur
Länsstyrelsen i Halland gör vid sin inbesiktningen ingen fullständig förteckning över de djur som reser med cirkusen utan noterar enbart att "samtliga djur som skulle uppträda kontrollerades". Men det framgår av protokollet att detta bl.a. innefattar papegoja, häst, ponny, kamel och lama. De kor som förekommer i föreställningen finns inte specifikt med inbesiktningsprotokollet men är två Jersey-stutar, Borat och Hebe.

Övrigt
En av de blågula arorna hade plockat sig och var helt naken på buken. Ägaren uppgav att papegojan mist sin partner för tre år sedan och sörjt förlusten, vilket var orsaken till beteendet. Länsstyrelsen gör en notering om att det är viktigt att hon återhämtar sig och annars måste undersökas av veterinär. Om undersökningen visar att beteendet beror på stress bör inte fågeln följa med på cirkusen skriver länsstyrelsen.

Det noterades också att papegojornas voljärer behövde mer miljöberikning och att de måste hållas på ett sätt som inte utsätter dem för stark värme, nederbörd, fukt, blåst eller kyla.

En av de medföljande hundarna behöver undersökas för sin munhälsa, länsstyrelsen noterar att hunden såg loj ut och hade rinniga ögon.

Cirkus Maximum

Inbesiktigad 2016-03-16

Djur
Cirkus Maximum kommer under säsongen 2016 att turnera med 16 hästar, två oxar, tre får, tre getter, fyra lamor, två gäss, tre kameler, fyra dromedarer och 20 hundar.

Övrigt
De åsnor, dromedarer och hästar som fanns hos cirkusen men som inte ska delta i turnén kontrollerades inte vid länsstyrelsens inspektion.

En av hundarna behöver kontrolleras av veterinär på grund av sin munhälsa. Det noterades också att det saknades platser i hundarnas rastgård som kan ge skydd mot väder och vind.

Cirkus Mustang

Inbesiktigad 2016-04-11

Djur
Cirkusen har med 13 stora hästar, 8 ponnyer och 1 zebra. En privat sällskapshund medföljer också men deltar inte i någon föreställning.

Övrigt
Den gage uppbyggd av staketsektioner som hästarna hölls i  under inspektionen bedömdes utgöra en skaderisk eftersom en häst lätt kan sparka genom och fastna, istället ska ett elstängsel användas.

Zebror ska hållas i grupp men denna zebra gick med två av de mindre ponnyerna och bedömdes enligt länsstyrelse därmed få sitt behov av social kontakt uppfyllt.

Cirkus Scott

Inbesiktigad 2016-09-05 och 2016-09-07

Djur
Cirkus Scott använder i årets föreställning nio grisar, två ponnyer, åtta getter och sex hästar. Två hundar medföljer som sällskap. Cirkus Scott uppträder i Stockholm fram till 25 september, därefter åker djuren tillbaka till sitt ursprungsland Tyskland.

Övrigt
Vid inspektionstillfället noterades att tre av de sex hästarna var "under medelgott hull" och att en av dem hade utstickande höftben, revben samt "dåligt musklad rygg, länd och kors". Enligt cirkusen är hästarna av en art (andalusier) som är smal och även om de ges mycket mat så "lägger den inte på hullet". Hästens ålder, 28 år gammal, anges också som skäl.

Efter inspektionen (flera anmälningar inkommer samtidigt till länsstyrelsen) tar cirkusen beslutet att de tre magra hästarna inte ska ingå i föreställningen. Efter att ha undersökts av en veterinär ska de tre hästarna, enligt länsstyrelsens noteringar, skickas tillbaka till Tyskland.

Länsstyrelsen gör också en notering om att den 28-åriga hästen har ett 10 cm långt ärr på framsidan av hasen och skriver att det troligen är "ett gammalt är som kan ha uppstått när hästen var med vid tjurfäktningar en gång i tiden".

De åtta getterna saknade vid inspektionstillfället individuella pass, vilket de enligt regelverket måste ha, och Jordbruksverket tog den 7 september ett beslut om att getterna måste lämna landet eller avlivas. Cirkusen tog då beslutet att getterna ska transporteras till Tyskland men återvända till Sverige efter att ha individuella pass har utfärdats.

Cirkus Wictoria

Inbesiktigad 2016-03-21
Cirkus Wictoria gjorde sin sista föreställning i Sysslebäck i juni efter att cirkusen försatts i konkurs. 

Djur
Tre kameler (Agar, Diego och Bruno), två hästar (D'artagnan och Litva), sex getter (Emil, Mána, Viktoria, Jess, Black och Jimmie) och två lamadjur (Bella och Chica).

Övrigt
D'artagnan noterades vid inbesiktningen vara blind på höger öga på grund av en tidigare skada och Litva har en tidigare skada på vänster bakben. De två hästarnas hage ansågs vid inspektionstillfället vara för liten, vilket skulle åtgärdas under turnén. Utöver djuren ovan så medföljer fyra hundar och tre katter med cirkusen.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem