Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Kaniner

Uppfödning av kaniner för kött sker på djurfabriker med gallerburar i stora delar av Europa.

De flesta kaniner som föds upp för slakt, slaktas unga, vid 3–4 månaders ålder. Avelsdjuren lever i genomsnitt 4 år och deras kroppar används efter slakt till djurfoder eller charkprodukter. Vid slakten händer det att skinnet tas om hand, men det är av låg kvalitet då huden är tunn hos unga kaniner. Om skinnet ska ge något betalt på pälsmarknaden krävs det att djuren är 7–8 månader gamla och tillhör någon av de speciella pälsraserna, som t.ex. rexkaninen.(1)

De kaniner som utnyttjas för ull tillhör också en särskild ras, angora. Deras päls består endast av underull och växer oavbrutet. De klipps var tredje månad med sax i Sverige i väldigt småskalig produktion, till skillnad från hur det görs i många andra länder där produktionen är större. Kaniner som utnyttjas för päls eller ull hålls helt ensamma, för att minimera risken för skador på pälsen.(2) 

Läs mer om ull, päls och skinn.

Ensamt och stimulansfattigt liv

De flesta vuxna kaniner hålls helt ensamma. Det går emot djurskyddslagstiftningen som säger att kaniner bör hållas i par eller grupp. De stora ytor som vuxna kaniner behöver för ett fungerande flockliv anses inte praktiskt möjliga i en storskalig produktion där ekonomin blivit viktig.(3Därför hålls de flesta kaniner i burar eller små boxar. I Europa är det fortfarande tillåtet med gallergolv i burarna, vilket orsakar trycksår under tassarna.(4)

Burarna omöjliggör troligen flera viktiga naturliga beteenden, som att gräva, skutta och beta. Kaninerna lever därmed ofta ett stillasittande liv i miljöer utan stimulans.

Kaninuppfödning för slakt i Sverige ökar

Sveriges Kaninproducenters Förening är branschorganisation för de som föder upp kaniner till kött i Sverige och har ungefär 3000 medlemmar. Föreningen ser ljust på framtiden och anser att kaninkött kommer bli vanligare i Sverige.(5) Uppfödningen är i regel småskalig och sker på hobbybasis, och slakten sker ofta på gården eller i närheten. 

En del av de kaniner som slaktas är "restprodukter" från kaninavel som sker främst i utställningssyfte. Individer som inte väljs ut att användas i avel slaktas då för kött medan de är unga. Vanliga raser i köttproduktion är New Zealand white, blå wiener, fransk vädur, californian och belgisk jätte.(6) 

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund företräder de som framför allt är intresserade av rasavel och utställning, men många bedriver också slakt, ull- eller pälsproduktion. Utöver dessa finns Föreningen Gotlandskaninen som avlar och slaktar rasen gotlandskanin.

Kaninfabriker i EU

I flera europeiska länder sker uppfödning av kaniner på djurfabriker, som exempelvis Frankrike, Spanien och Italien. Kaninerna hålls ofta väldigt trångt i gallerburar, utan tillgång till vare sig strömedel eller stråfoder. Denna uppfödningsform har fått kraftig kritik från djurvälfärdspanelen hos EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA.(4) 

Medborgarinitiativet End the Cage Age, som Djurens Rätt drivit i Sverige, syftar att förbjuda de trånga gallerburarna för kaniner i EUs köttindustri inom några år. 

För mer information gå vidare till fördjupningsmaterialet om djurfabriker.

Källor

  1. Jonsson G., ordförande Sveriges Kaninproducenters Förening 2012. Föredrag på seminariet "Kaniner, kaniner kaniner!" på KSLA, Stockholm, 2012-03-22.
  2. Johansson Å., ordförande Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund 2012. Personligt meddelande 2012-03-15.
  3. Johansson J. (2017) Småskalig kaninköttsproduktion. Uppfödning, avel och slakt. Examensarbete för Agrolog (YH)-examen, Yrkeshögskolan Novia. 
  4. EFSA (2020) Health and welfare of rabbits farmed in different production systems. 18(1): 5944.
  5. Veterinärmagazinet (2020) Köttkaniner – Lever ofta i större besättningar och får andra sjukdomar. 
  6. Jordbruksverket (2012) Konsekvensutredning till nya föreskrifter om kaniner, diarienummer 31-5376/12.

Vanliga frågor

Minskar en växtbaserad kost risken för pandemier?

Genom att äta en växtbaserad kost minskar riskerna att du själv blir direkt sjuk av smittor från animaliska livsmedel, så som salmonella och campylobacter. Detta eftersom de här bakterierna enbart finns i djur, och sprids genom att exempelvis maginnehåll eller avföring når köttet eller äggen. Så länge grönsaker inte gödslas med avföring från djur som bär på smitta, så är risken att bli sjuk av de här bakterierna lägre för veganer. 

Men att undvika att bidra till djurhållningen i djurfabriker genom köttkonsumtion kan också minska riskerna. Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Ju färre människor som äter animalisk kost, desto mindre efterfrågan på industriell djuruppfödning blir det. Därmed minskar risken för framtida pandemier. Veganer kan dock fortfarande smittas av sjukdomar som redan har fått spridning (till exempel coronaviruset).

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad finns det för koppling mellan industriell djurhållning och pandemier?

När många djur hålls trångt i samma utrymme, frodas bakterier och virus. Den högintensiva industriella djuruppfödning, som krävs för dagens höga köttkonsumtion, har lett till att djuren hålls i stressande miljöer med hård belastning på klimat och miljö. Det leder till höga risker för spridning av bakterier och virus mellan djur och människa. 

Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Enligt den senaste forskningen kommer mer än 60 procent av alla infektionssjukdomar från djur. Bland de nya infektionssjukdomarna, de som upptäckts de senaste tio åren, är siffran hela 75 procent. Ett exempel i mängden är coronaviruset covid-19, som ligger bakom coronapandemin och som också drabbade minkar på minkfarmer.

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad händer med alla djur om vi slutar äta kött, kommer inte massor av arter att dö ut?

De flesta djurarter vi håller för livsmedelsproduktion har vilda artfränder, exempelvis vildsvin. Så länge de finns kvar är det inte fråga om hotade arter, även om tamdjuren skulle minska i antal.

Djurens Rätt har ingen avsikt att verka för att domesticerade djur ska sluta finnas. Det vi säger är att djur borde ha rättigheter. De borde, precis som vi, ha rätt att leva och rätt att få förutsättningar att göra det så att de mår bra. En slags djurhållning som innebär att djurens behov och intressen verkligen tas hänsyn till och inte kompromissas med, vilket också skulle betyda att de har rätt till sina liv, kan vara gynnsam för både djur och människor.

Om fler och fler väljer veganskt kommer efterfrågan på produkter som kommer från djur minska successivt. Om köttet från djurens kroppar, deras mjölk eller ägg inte genererar intäkter som de gör idag, är det samhället, vi tillsammans, som får betala för att vi ska få de fördelar som finns med att leva i samspel med djur. Redan idag är stora delar av djurhållningen inom lantbruket subventionerad av samhället på olika sätt.

Precis hur en sådan framtid kan se ut, det vet varken vi eller någon annan. Att människor ofta mår bra av att få leva i närheten av djur det vet vi. Liksom att djuren kan utföra så kallade samhällsnyttiga tjänster, som att beta artrika marker  och därmed bidra till en biologisk mångfald. Djuren kan också få fördelar av att leva med människor. Exempelvis i form av en respektfull och ömsesidig kontakt med människor, skydd, en för dem bra levnadsmiljö som möjliggör utlopp för naturligt beteende, tillräckligt med bra mat och rent vatten och veterinärvård vid behov. Men har vi djur i vår vård kommer det också uppstå intressekonflikter när det gäller rörelsefrihet och fortplantning, och interaktioner mellan rov- och bytesdjur.

Många domesticerade djur är helt beroende av människor. Ett exempel är får, som har avlats till att ha en så kraftig pälsväxt att de inte klarar sig utan att bli klippta. I en djurvänlig framtid finns det åtminstone två alternativ vad gäller fårens päls: antingen fortsätter vi klippa alla domesticerade får minst en gång per år, eller så förhindrar vi deras fortplantning så att inga fler får som inte klarar sig utan klippning föds. Båda alternativen innebär ett visst mått av tvång och maktutövande, även om det är för djurens bästa i längden.

Det är inte möjligt, och knappast önskvärt, för människor att helt isolera sig från alla andra djur. Vi påverkar andra djur direkt och indirekt nästan vad vi än gör, och många djur söker upp människor för att det är gynnsamt för dem att leva nära oss. Vi måste alltså hitta sätt att interagera med andra djur utan att skada dem.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem