Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Kycklingar

Fler kycklingar än något annat landlevande djurslag föds upp och dödas för kött. Den tillväxtinriktade aveln har gjort att kycklingarna växer så snabbt att de får ont.

Kycklingar växer upp utan sina föräldrar och lever sina fem veckor långa liv instängda i stora stall. Där har de ett utrymme att växa på som är mindre än ett A4-papper per kyckling. De förväntas växa från 40 gram till 2 000 gram under sina korta liv. Majoriteten ser aldrig solljus förrän dagen de ska slaktas.

Det behöver inte se ut så här. Djurens Rätt arbetar aktivt för att se till att kycklingarna får det bättre, gör skillnad du också. Bli medlem i Djurens Rätt idag!

Får aldrig träffa sin mamma

I Sverige dödades 115 629 110 stycken kycklingar år 2021, varav över 3 miljoner var så skadade eller i fel storlek att de "kasserades".(1) Kycklingarna kläcks i maskiner och får aldrig träffa sin mamma eller andra vuxna individer. De hålls inomhus i stallar som rymmer tiotusentals individer hela sina korta liv.(2)

Den genomsnittliga kycklinggården i Sverige har per uppfödningsomgång runt 100 000 kycklingar, vilket är mer än i de flesta andra EU-länder.(3) Uppfödare som är medlemmar i Svensk Fågel får ha högst 36 kilo kycklingar per kvadratmeter, eller som mest 25 kycklingar per kvadratmeter.(4) Det är trängre än vad hönor i bur har det i äggindustrin,(4) och inte någon stor skillnad mot hur kycklingar i andra länder har det.(5) 

Turbokycklingarna betalar priset för tillväxten

Många kycklingar får benproblem orsakade av den tillväxtinriktade aveln. De växer så snabbt att de får ont. Enligt en svensk studie från år 2007 hade runt 90 procent av kycklingarna en försämrad rörelseförmåga.(6) Det innebär att majoriteten av kycklingarna hade svårt att gå – och troligen hade ont – på grund av sina tunga kroppar och levnadsförhållandena. Alla kycklingar har inte svårt att röra sig, men de flesta får med åldern någon grad av rörelsestörning om de är av en snabbväxande hybrid,(6) så kallad turbokyckling. Det är fortfarande samma snabbväxande hybrider som föds upp idag som 2007, men mängden rörelsestörningar har minskat. Även om rörelsestörningarna och bensmärtan minskat är det för turbokycklingarna, i jämförelse med mer hälsosamma hybrider, mer än 30 gånger vanligare med rörelsestörningar vid sex veckors ålder.(7) 

Ett annat allvarligt problem inom kycklingindustrin är att avelsdjuren, alltså kycklingarnas föräldrar, får gå hungriga.(8) Om de skulle få så mycket mat de ville skulle många fåglar dö och äggproduktionen störas på grund av den snabba tillväxten.(9) 

Farlig väg till slakteriet

De svenska kycklingarna får leva i ungefär 35 dagar, eller fem veckor, innan de dödas.(2)

Årligen dör många kycklingar innan de ens nått "slaktfärdig" ålder. Både på gården av sjukdomar, stress och benproblem, och under transport. Omkring 200 000 kycklingar dör under transport i Sverige varje år.(10) Utöver det "kasserades" 3,2 miljoner kycklingar på slakteriet år 2021, bland annat på grund av skador.(1)

Kycklingslakt

På slakterierna bedövas kycklingarna antingen med el eller gas. Vid elbedövning hängs kycklingarna upp och ned i fötterna vid fullt medvetande.(11) Det är mycket obehagligt och smärtsamt för dem, särskilt för alla dem som redan hade ont i benen.(12)

Hängandes upp och ner förs fåglarnas huvuden ner i ett elektriskt vattenbad för att de ska bedövas genom en elstöt, innan halsen skärs upp och djuren förblöder till döds.(13)

Omkring hälften av kycklingarna bedövas och dödas istället genom gasning, på Sveriges största slakteri.(14)

Ekologiska kycklingar

Knappt 1 % av alla kycklingar är ekologiska i Sverige.(15) De ekologiska kycklingarna, om de lever på sommaren, får möjlighet till utevistelse. Inomhus får ekologiska kycklingar mer plats än de andra enligt KRAV, max 20 kilo per kvadratmeter (ca 10 kycklingar per kvadratmeter).(16)

Dessa kycklingar är i nuläget oftast av mer hälsosamma hybrider och får dessutom mindre energirikt foder. De får därmed leva ungefär dubbelt så länge som i konventionell uppfödning. Men den vanligaste metoden för bedövning vid slakt är fortfarande elbad med upphängning i benen för KRAV-kycklingar.(16)

European Chicken Commitment – ECC

European Chicken Commitment (ECC) är ett konkret sätt för företag att jobba för att kycklingarna som föds upp inom livsmedelsindustrin ska få det bättre. Kriterierna i ECC används vid företagens inköp av kycklingkött, och de innefattar bland annat att säga nej till turbokycklingar och ja till mer plats för kycklingarna att röra sig på. I den svenska versionen av ECC ingår även att fler kycklingar ska få vistas ute i friska luften.

ECC är baserat på den senaste forskningen om djurvälfärd och framtagna av 28 ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, däribland Djurens Rätt. Över 300 företag runt om i Europa som valt att jobba med dessa kriterier och det håller därmed på att bli den nya miniminivån för kycklingproduktion.

Läs mer om European Chicken Commitment här och se vilka svenska företag som arbetar med ECC 

Läs mer

Gör skillnad för svenska kycklingar på vår kampanjsida

Om du vill veta mer om Djurens Rätts arbete för djuren –  klicka här

Djurens Rätt arbetar för de djur som är flest och har det sämst. Tack vare ditt stöd kan vi förändra kycklingarnas situation i djurfabrikerna.

Källor

 1. Jordbruksverket (2022) Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2021:12.
 2. Svensk Fågel. Produktionskedjan. 
 3. European Commission (2017) Study on the application of the broilers Directive and development of welfare indicators: Final Report DG SANTE Evaluation Framework Contract Lot 3 (Food Chain).
 4. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. , SJVFS 2022:5, saknr L 111.
 5. Rådets direktiv 2007/43/EG om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar.
 6. Waldenstedt L. (2007) En kartläggning av rörelsestörningar och benhälsostatus hos svenska kycklingar. Slutrapport Jordbruksverket.
 7. Wilhelmsson S. m.fl. (2019) Welfare Quality® assessment of a fast-growing and a slower-growing broiler hybrid, reared until 10 weeks and fed a low-protein, high-protein or mussel-meal diet. Livestock Science 219: 71–79.
 8. EFSA (2010) Scientific Opinion on welfare aspects of the management and housing of the grand-parent and parent stocks raised and kept for breeding purposes. European Food Safety Authority, Panel for Animal Health and Animal Welfare.
 9. European Commission (2000) The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers). Report of the Scientific Committee on animal Health and animal Welfare of the EU, SANCO. B.3/AH/R15/2000.
 10. Livsmedelsverket. Personligt meddelande 2017-06-29 och 2020-05-17.
 11. Livsmedelsverket (2010) Djurskydd vid slakt - ett kontrollprojekt. Rapport 16–2010.
 12. EFSA (2004) Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals. The EFSA Journal 45: 1–29.
 13. Djurskyddsmyndigheten (2006) Djurskydd vid svenska fjäderfäslakterier. Rapport 2006:02.
 14. Jordbruksaktuellt (2017) Enda svenska kycklingslakteriet med gasbedövning.
 15. Jordbruksverket (2022) Ekologisk animalieproduktion 2021.
 16. KRAV regler 2022.

Vanliga frågor

Minskar en växtbaserad kost risken för pandemier?

Genom att äta en växtbaserad kost minskar riskerna att du själv blir direkt sjuk av smittor från animaliska livsmedel, så som salmonella och campylobacter. Detta eftersom de här bakterierna enbart finns i djur, och sprids genom att exempelvis maginnehåll eller avföring når köttet eller äggen. Så länge grönsaker inte gödslas med avföring från djur som bär på smitta, så är risken att bli sjuk av de här bakterierna lägre för veganer. 

Men att undvika att bidra till djurhållningen i djurfabriker genom köttkonsumtion kan också minska riskerna. Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Ju färre människor som äter animalisk kost, desto mindre efterfrågan på industriell djuruppfödning blir det. Därmed minskar risken för framtida pandemier. Veganer kan dock fortfarande smittas av sjukdomar som redan har fått spridning (till exempel coronaviruset).

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad finns det för koppling mellan industriell djurhållning och pandemier?

När många djur hålls trångt i samma utrymme, frodas bakterier och virus. Den högintensiva industriella djuruppfödning, som krävs för dagens höga köttkonsumtion, har lett till att djuren hålls i stressande miljöer med hård belastning på klimat och miljö. Det leder till höga risker för spridning av bakterier och virus mellan djur och människa. 

Skälet är att smittor från djur som är lika oss människor, som grisar, lättare blir till smittor som kan drabba oss. Och håller vi djuren i stora antal ökar riskerna att någon av dem får en smitta som muterar till att kunna smitta människor. Växter är för olika oss för att det ska kunna hända i samma utsträckning.

Enligt den senaste forskningen kommer mer än 60 procent av alla infektionssjukdomar från djur. Bland de nya infektionssjukdomarna, de som upptäckts de senaste tio åren, är siffran hela 75 procent. Ett exempel i mängden är coronaviruset covid-19, som ligger bakom coronapandemin och som också drabbade minkar på minkfarmer.

Läs mer här och i vår rapport från 2022.

Länk till svaret

Vad händer med alla djur om vi slutar äta kött, kommer inte massor av arter att dö ut?

De flesta djurarter vi håller för livsmedelsproduktion har vilda artfränder, exempelvis vildsvin. Så länge de finns kvar är det inte fråga om hotade arter, även om tamdjuren skulle minska i antal.

Djurens Rätt har ingen avsikt att verka för att domesticerade djur ska sluta finnas. Det vi säger är att djur borde ha rättigheter. De borde, precis som vi, ha rätt att leva och rätt att få förutsättningar att göra det så att de mår bra. En slags djurhållning som innebär att djurens behov och intressen verkligen tas hänsyn till och inte kompromissas med, vilket också skulle betyda att de har rätt till sina liv, kan vara gynnsam för både djur och människor.

Om fler och fler väljer veganskt kommer efterfrågan på produkter som kommer från djur minska successivt. Om köttet från djurens kroppar, deras mjölk eller ägg inte genererar intäkter som de gör idag, är det samhället, vi tillsammans, som får betala för att vi ska få de fördelar som finns med att leva i samspel med djur. Redan idag är stora delar av djurhållningen inom lantbruket subventionerad av samhället på olika sätt.

Precis hur en sådan framtid kan se ut, det vet varken vi eller någon annan. Att människor ofta mår bra av att få leva i närheten av djur det vet vi. Liksom att djuren kan utföra så kallade samhällsnyttiga tjänster, som att beta artrika marker  och därmed bidra till en biologisk mångfald. Djuren kan också få fördelar av att leva med människor. Exempelvis i form av en respektfull och ömsesidig kontakt med människor, skydd, en för dem bra levnadsmiljö som möjliggör utlopp för naturligt beteende, tillräckligt med bra mat och rent vatten och veterinärvård vid behov. Men har vi djur i vår vård kommer det också uppstå intressekonflikter när det gäller rörelsefrihet och fortplantning, och interaktioner mellan rov- och bytesdjur.

Många domesticerade djur är helt beroende av människor. Ett exempel är får, som har avlats till att ha en så kraftig pälsväxt att de inte klarar sig utan att bli klippta. I en djurvänlig framtid finns det åtminstone två alternativ vad gäller fårens päls: antingen fortsätter vi klippa alla domesticerade får minst en gång per år, eller så förhindrar vi deras fortplantning så att inga fler får som inte klarar sig utan klippning föds. Båda alternativen innebär ett visst mått av tvång och maktutövande, även om det är för djurens bästa i längden.

Det är inte möjligt, och knappast önskvärt, för människor att helt isolera sig från alla andra djur. Vi påverkar andra djur direkt och indirekt nästan vad vi än gör, och många djur söker upp människor för att det är gynnsamt för dem att leva nära oss. Vi måste alltså hitta sätt att interagera med andra djur utan att skada dem.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem