Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Chinchillor

I Sverige finns sedan 2014 inte längre några farmer som föder upp chinchillor för päls. Chinchillafarmningen hade innan dess länge kritiserats för att inte leva upp till djurskyddslagen och internationella överenskommelser, och för att det saknats regler för hur de skulle hållas.

Chinchillan i det vilda

I det vilda lever chinchillor i Anderna, Sydamerika. Båda arterna av chinchilla är utrotningshotade och antalet individer minskar.(1)

Chinchillor är aktiva i skymningen och på natten medan dagarna tillbringas i klippskrevor och i hålor.(2) De är växtätare med väl utvecklade bakben vilket gör att de kan springa snabbt samt hoppa högt och långt. Chinchillan lever i stora kolonier i det vilda och båda föräldrarna tar hand om ungarna.(2)

Nya burmått från 2014

Under år 2000 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att se över hållningen av chinchillor. I sin rapport konstaterade Jordbruksverket att chinchillaindustrin inte levde upp till de krav som finns i Europarådets konvention vad gäller burgolv, burinredning, bäddmaterial, bolåda och sysselsättning. De ansåg att detaljregler skulle tas fram.(3)

Efter detta dröjde det fram till 2012 innan nya regler fanns klara. Dessa regler innebar bland annat att burar till chinchillor måste vara minst 1 meter höga från och med 1 januari 2014.(4) Omställningen gjorde att det inte längre blev lönsamt att föda upp chinchillor i Sverige.  

Allvarliga brister avslöjade

Kontroller på chinchillafarmer av djurskyddsinspektörer och veterinärer under de sista åren visade att chinchillorna levde under mycket dåliga förhållanden på de svenska farmerna. Anmärkningarna gäller bland annat dålig luftkvalitet, brist på sysselsättning, avsaknad av foder, stereotypa beteenden och att chinchillorna tvingats bära kragar runt halsen upp till nio år i sträck.(5, 6)

Den sista kvarvarande chinchillafarmen stängdes efter ett beslut av länsstyrelsen i Uppsala i juni 2014 efter att inspektioner avslöjat att hållningen stred mot en rad av både de nya och de sedan tidigare befintliga reglerna.(7)

Hur såg chinchillahållningen ut i Sverige?

På pälsfarmerna hölls chinchillor inomhus i nätburar året om. Avelshonorna hölls i varsin bur som var 40–60 cm bred, 35–50 cm djup och 35–40 cm hög.(8) 

Burarna var sammankopplade med varandra genom en gång. Gången kunde utnyttjas av en avelshane, som där kunde passera fritt mellan honorna i burarna. Honorna var däremot påtvingade en halskrage (polygamkrage) som medförde att de inte kunde ta sig ut i gången. Avlivning skedde med el när chinchillorna var 9–12 månader gamla om de inte skulle användas i avel.(8) 

Källor

  1. Roach N. & Kennerley R. (2016) Chinchilla lanigera och Chinchilla chinchilla. The IUCN Red List of Threatened Species.
  2. Spotorno A. E. m.fl. (2004) Chinchilla laniger. Mammalian species 758: 1–9.
  3. Jordbruksverket (2000) Uppdrag i fråga om hållande av chinchilla för pälsproduktion, dnr 34–2197/00.
  4. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och hållande av pälsdjur. SJVFS 2013:16, saknr L103.
  5. Enköpings kommun, föreläggande 2008-10-10.
  6. Länsstyrelsen i Halland, inspektionsprotokoll från besök 2010-05-20.
  7. Sveriges Radio P4 Uppland (2014) Hård kritik mot chinchillauppfödare. 
  8. Djurens välfärd och pälsdjursnäringen, SOU 2003:86.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem