Hoppa till huvudinnehåll

Chinchillor

I Sverige finns sedan 2014 inte längre några farmer som föder upp chinchillor för päls. Chinchillafarmningen hade innan dess länge kritiserats för att inte leva upp till djurskyddslagen och internationella överenskommelser, och för att det saknats regler för hur de ska hållas.

Chinchillan i det vilda

I det vilda lever chinchillor högt uppe i Anderna i Sydamerika. Man uppskattar att det endast finns cirka 10 000 vilda djur kvar.(1) Under 1920-talet var de utrotningshotade på grund av jakten. De är aktiva i skymningen och på natten medan dagarna tillbringas i klippskrevor och i hålor.(1) Chinchillan är en växtätare med väl utvecklade bakben vilket gör att den kan springa snabbt och hoppa mer än en meter högt och två meter långt. Chinchillan lever i stora kolonier och kan bli närmare 20 år gamla.(1)

Nya burmått från 2014

Under år 2000 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att se över hållningen av chinchillor. I sin rapport konstaterade Jordbruksverket att chinchillaindustrin inte levde upp till de krav som finns i Europarådets konvention vad gäller burgolv, burinredning, bäddmaterial, bolåda och sysselsättning.(2) Verket ansåg att detaljregler skulle tas fram.(3) Efter detta dröjde det fram till 2012 innan nya regler fanns klara. Dessa regler innebär bland annat att burar till chinchillor måste vara minst 1 meter höga från och med 1 januari 2014.(7) Omställningen gjorde att det inte längre blev lönsamt att föda upp chinchillor i Sverige.  

Allvarliga brister avslöjade

Kontroller av djurskyddsinspektörer och veterinärer under de senaste åren har visat att chinchillorna levde under mycket dåliga förhållanden på de svenska farmerna. Anmärkningarna gäller bland annat dålig luftkvalitet, brist på sysselsättning, avsaknad av foder, stereotypa beteenden och att chinchillorna tvingats bära kragar runt halsen upp till nio år i sträck.(4-5) Den sista kvarvarande chinchillafarmen stängdes efter ett beslut av länsstyrelsen i Uppsala i juni 2014 efter att inspektioner avslöjat att hållningen stred mot en rad av både de nya och de sedan tidigare befintliga reglerna.(6)

Hur såg chinchillahållningen ut i Sverige?

På pälsfarmerna hölls chinchillor inomhus i nätburar året om. Avelshonorna hölls i varsin bur som var 40-60 cm bred, 35-50 cm djup och 35-40 cm hög.(1) Burarna var sammankopplade med varandra genom en gång. Gången kunde utnyttjas av en avelshane, som där kunde passera fritt mellan honorna i burarna.(1) Honorna var däremot påtvingade en halskrage (polygamkrage) som medförde att de inte kunde ta sig ut i gången.(1) Avlivning skedde med el när chinchillorna var 9-12 månader gamla om de inte skulle användas i avel.(1) 

Källor

  1. Djurens välfärd och pälsdjursnäringsutredningen, SOU 2003:86.
  2. Council of Europe (1999) Standing Committee of the European convention for protection of animals kept for farming purposes. Recommendation concerning fur animals.
  3. Jordbruksverket (2000) Uppdrag i fråga om hållande av chinchilla för pälsproduktion, dnr 34-2197/00.
  4. Enköpings kommun, föreläggande 2008-10-10.
  5. Länsstyrelsen i Halland, inspektionsprotokoll från besök 2010-05-20.
  6. Sveriges Radio P4 Uppland (2014) Hård kritik mot chinchillauppfödare. Sidan besökt 2017-11-15.
  7. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och hållande av pälsdjur. SJVFS 2013:16, saknummer L103.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem