Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Chinchillor

I Sverige finns sedan 2014 inte längre några farmer som föder upp chinchillor för päls. Men fortfarande importeras päls från chinchillor till Sverige.

Chinchillan i det vilda

I det vilda lever chinchillor i Anderna, Sydamerika. Båda arterna av chinchilla är utrotningshotade och antalet individer minskar.(1)

Chinchillor är aktiva i skymningen och på natten medan dagarna tillbringas i klippskrevor och i hålor.(2) De är växtätare med väl utvecklade bakben vilket gör att de kan springa snabbt, samt hoppa högt och långt. Chinchillan lever i stora kolonier i det vilda och båda föräldrarna tar hand om ungarna.(2)

Nya burmått från 2014

Under år 2000 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att se över hållningen av chinchillor. I sin rapport konstaterade Jordbruksverket att chinchillafabrikerna inte levde upp till de krav som finns i Europarådets konvention vad gäller burgolv, burinredning, bäddmaterial, bolåda och sysselsättning. De ansåg att detaljregler skulle tas fram.(3)

Efter detta dröjde det fram till 2012 innan ny lagstiftning fanns klar. Lagstiftningen innebar bland annat att burar till chinchillor måste vara minst 1 meter höga från och med 1 januari 2014, mer lik lagstiftningen för hållande av chinchillor för sällskap och hobby.(4) Omställningen gjorde att det inte längre blev lönsamt att föda upp chinchillor för päls i Sverige, och alla lade ned.  

Allvarliga brister avslöjade

Kontroller på chinchillafarmer av djurskyddsinspektörer och veterinärer under de sista åren visade att chinchillorna levde under mycket dåliga förhållanden på de svenska farmerna. Anmärkningarna gäller bland annat dålig luftkvalitet, brist på sysselsättning, avsaknad av foder, stereotypa beteenden och att chinchillorna tvingats bära kragar runt halsen i upp till nio år i sträck.(5, 6)

Den sista kvarvarande chinchillafarmen stängdes efter ett beslut av länsstyrelsen i Uppsala i juni 2014, efter att inspektioner avslöjat att hållningen stred mot en rad av både de nya och de sedan tidigare befintliga reglerna.(7)

Hur har chinchillor det på pälsfarmer?

På pälsfarmerna hålls chinchillor inomhus i små gallerburar året om.

Avelshonorna hölls i Sverige i varsin bur som var 40–60 cm bred, 35–50 cm djup och 35–40 cm hög.(8) Burarna var sammankopplade med varandra genom en gång. Gången kunde utnyttjas av en avelshane, som där kunde passera fritt mellan honorna i burarna. Honorna var däremot påtvingade en halskrage (polygamkrage) som medförde att de inte kunde ta sig ut i gången. 

Avlivning sker generellt med el när chinchillorna är 9–12 månader gamla, om de inte ska användas i avel.(8) Sedan flås de på sitt skinn. Skinnet säljs på auktioner och hamnar sedan i produkter som får säljas i Sverige. 

Källor

  1. Roach N. & Kennerley R. (2016) Chinchilla lanigera och Chinchilla chinchilla. The IUCN Red List of Threatened Species.
  2. Spotorno A. E. m.fl. (2004) Chinchilla laniger. Mammalian species 758: 1–9.
  3. Jordbruksverket (2000) Uppdrag i fråga om hållande av chinchilla för pälsproduktion, dnr 34–2197/00.
  4. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av pälsdjur. SJVFS 2020:23, saknr L 103.
  5. Enköpings kommun, föreläggande 2008-10-10.
  6. Länsstyrelsen i Halland, inspektionsprotokoll från besök 2010-05-20.
  7. Sveriges Radio P4 Uppland (2014) Hård kritik mot chinchillauppfödare. 
  8. Djurens välfärd och pälsdjursnäringen, SOU 2003:86.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem