Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Mårdhundar

Foto: Korbut Ivetta

Mårdhundar hör till de vanligaste djurslag som föds upp för sin päls och uppfödningen sker framförallt i Kina. Det är inte tillåtet att hålla mårdhundar i pälsindustrin i Sverige, men pälsen importeras och är vanlig i svenska butiker.

Mårdhundar i det vilda

Mårdhundar kallas “racoon dogs” på engelska och blandas därför lätt ihop med tvättbjörnar (“racoons”). I själva verket är mårdhundar hunddjur och närmare släkt med våra tama hundar än med tvättbjörnar. De kommer ursprungligen från östra Asiens skogar och bergstrakter, men har tagits till Europa av pälsfarmare. Både för möjligheten att jaga vilda individer och för att kunna hålla dem i fångenskap för deras päls.(1) 

Vilda mårdhundar lever i par där de hjälps åt med att ta hand om valparna. De är mycket anpassningsbara djur som äter det de hittar och går i ide under vintern i de kallare delarna av världen. Mårdhundar är mycket aktiva och rör sig över större sträckor med revir som blir över en mil långa.(1)

Mårdhundar i pälsindustrin

I Kina dödas runt 10 miljoner mårdhundar per år för sin päls.(2) Mårdhundarna hålls i små gallerburar på gårdar som i genomsnitt har 300−1000 individer, som får ungar varje år för slakt.(3) Flera avslöjanden från farmer i Kina visar mårdhundar som avlivas med el och klubbslag, eller andra metoder som tar lång tid och åsamkar dem smärta. Repetitiva beteenden, såsom stereotypier, är också vanliga.(4) Det orsakas av långvarig trängsel och brist på sysselsättning.   

Lagstiftning i Sverige

Mårdhundar har aldrig fötts upp för päls i Sverige, men de har funnits i djurparker och föds fortfarande upp i Finland. De räknas idag som en invasiv främmande art i Sverige och får därför inte längre hållas i någon typ av fångenskap.(5) När de förut hölls i djurpark, skulle de ha tillgång till bland annat lya och grävmöjligheter.(6) 

Mårdhundars päls importeras till svenska butiker, från djurhållning som inte är laglig här. 

  Källor

  1. Kauhala K. & Kowalczyk R. (2011) Invasion of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides in Europe: history of colonization, features behind its success, and threats to native fauna. Current Zoology 57(5): 584−598.
  2. China Leather Industry Association (2018) Statistical Report on the Production of Skins of Mink, Fox and Raccoon Dog in China. 
  3. Act Asia (2019) China's fur trade and its position in the global fur industry.
  4. Humane Society International (2016) Fur Farm Cruelty Exposed: Fox & Raccoon Dogs Dying for Bobble Hats & Hooded Coats. Animal Equality (2015) New Investigation Inside Chinese Fur Farms Which Breed 'Raccoon Dogs'.
  5. Naturvårdsverket (2019) Vägledning om invasiva främmande djur
  6. Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. SJVFS 2019:29; Saknr L 108.

  Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

  Bli medlem