Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Exotiska djur

Det är svårt att återskapa exotiska djurs naturliga miljö i Sverige och Djurens Rätt avråder från att hålla dem i fångenskap.

Termen exotiska djur används för att beskriva djur från andra klimat än här i Sverige. Här använder vi termen som ett samlingsnamn för ormar, ödlor, groddjur, sköldpaddor och spindlar. Eftersom exotiska djur ofta kommer från varmare klimat riskerar de att inte trivas i Sverige, och det är svårt att återskapa deras naturliga miljö.(1) Djurens Rätt avråder från att exotiska djur hålls som familjemedlemmar, eftersom det är få som har tillräcklig kunskap om de här djurarterna för att skötseln ska bli optimal.

Vidare kan det vara svårt att försäkra sig om att djuret man köper inte är vildfångat, insmugglat eller bär på någon sjukdom. Vildfångade djur kan ha transporterats till Sverige under svåra förhållanden, och fångstmetoderna kan ibland vara skadliga för både djur och omgivning. År 2018 hittades 900 reptiler och groddjur i en fastighet i mycket dåligt skick.(2)

Kräver mycket kunskap

Jordbruksverket har angett minsta terrariestorlek, temperaturintervall och andra villkor för de flesta exotiska djurs skötsel.(3) Dock behövs mycket kunskap för att kunna ge dem ett bra liv. För att kunna förhindra att djuret mår dåligt krävs exempelvis att djurens skötare känner igen och förstår när djuret visar tecken på negativa tillstånd som smärta, rädsla eller vantrivsel.(1) Det kan vara svårare hos djur som inte har avlats för att vara med människor, till skillnad från exempelvis hundar. 

Har du kunskap nog finns det flera hemlösa djur som behöver din hjälp. Adoptera istället för att köpa familjedjur.

Källor

  1. Warwick C. m.fl. (2018) Exotic pet suitability: understanding some problems and utilizing a labeling system to aid animal welfare, environment, and consumer protection. Journal of Veterinary Behavior 26: 17–26.
  2. SVT (2018) Länsstyrelsen om djurtillslaget: ”Giftormar var inte inlåsta”
  3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, saknr L 80.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag hittar en bortsprungen eller hemlös katt?

  1. Om katten är mager och hungrig ger du mat och vatten i små portioner. Kontakta en veterinär om du är orolig för kattens hälsa.
  2. Ta reda på om katten är märkt. Katter kan vara märkta antingen med en tatuering i örat, eller med ett microchip i nacken. Hos polis eller veterinär kan du få hjälp att läsa av microchipet. Kattens ägare kan sedan förhoppningsvis spåras i kattregistret hos SVERAK eller SKK (Jordbruksverket efter 1 januari 2023).
  3. Anmäl katten till polisen som upphittad.
  4. Om katten inte är ID-märkt och registrerad är det bra att annonsera efter kattens ägare. Om du är osäker på om katten verkligen gått vilse, eller om ni är flera som ser till den, kan ett sätt att få reda på det vara att sätta på katten ett halsband med en hylsa på, där du lägger en lapp med dina kontaktuppgifter.
  5. Om ingen ägare hittas, fundera på om du själv kan ta hand om katten eller hitta ett hem till katten genom din bekantskapskrets. Katthemmen är vanligen överfulla och drivs av volontärer så all avlastning de kan få, genom att du själv försöker hitta ett hem till katten, är välkommet. Annars får du försöka hitta plats på ett katthem.
  6. Om katten lämnas till veterinär eller polis finns en risk att den avlivas, särskilt om den är svårhanterad och/eller sjuk. Om katten är frisk bör den inte överlämnas dit - om du inte får löfte om att den inte kommer att avlivas.

Förutsättningen för att katter ska kunna återförenas med sin människofamilj är att de id-märks och registreras. För att det inte ska bli oönskade kattungar, är det viktigt att katter också kastreras.

Länk till svaret

Jag behöver ekonomiskt stöd för att vårda ett djur

Djurens Rätt har en fond vid namn Systrarna Panofskys minnesfond. Fonden kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering. Läs mer om Systrarna Panofskys minnesfond.

 

Länk till svaret

Vad är Djurens Rätts inställning till foder med animaliskt ursprung?

Detta är en komplex fråga och det finns många olika uppfattningar. Djurens Rätt förordar veganskt foder när det är möjligt, men det gäller att fodret fungerar till djurslaget och passar individen. Animalisk djurmat baseras ofta på slaktavfall, vilket är bättre än att öka efterfrågan på rent kött. Det viktigaste är att välja bort foder med hög köttandel, då det inte tillför mer näring än andra foder. Djurfodrets ekonomiska betydelse för köttindustrin är oklar, men tydlig när det gäller foder med hög köttandel.

Svårt med vegetabiliskt till katter

När det gäller katter så är de anpassade för att äta smågnagare och andra djur, och då äter de hela kroppen, med ben och päls och alla organ utom gallblåsan. Den kattmat som säljs i butikerna består inte av hela, råa smågnagare, utan foderföretagen försöker efterlikna denna sammansättning med hjälp av andra ingredienser. Katter behöver få i sig den näring som finns i hela, döda kroppar; bland annat taurin, protein, kalcium och fosfor. Men dessa näringsämnen finns också i andra råvaror. 

Det finns idag flera märken av veganskt kattfoder på marknaden. Om dessa foder kan uppfylla katternas näringsbehov är det självklart positivt, men det är i dagsläget oklart och kan därför inte rekommenderas. Utfodring av kattungar med hemlagad veganmat uppfyller med säkerhet inte djurskyddslagens krav efter att en kattägare blev anmäld 2011. I djurskyddslagen står att djur ska utfodras med foder som är anpassat efter dem. Att katter är rovdjur betyder inte nödvändigtvis att de måste äta kött, men det ska vara anpassat näringsmässigt. En katt som bara får kött (det vill säga muskler) löper också risk för näringsbrist. 

Den som vill vara säker på att djuren i ens vård får den näring de behöver bör därför köpa fullfoder, samt leta efter oberoende tester av foder.

Hundar kan äta helt veganskt foder

När det gäller hundfoder finns det olika märken av veganskt fullfoder till hundar i fackhandeln. Hundar är inte renodlade karnivorer (köttätare), som katter och illrar, utan är allätare. Precis som människor. Det är fortfarande lika viktigt att vara säker på att en hund får hela sitt näringsbehov tillgodosett, och att det foder som ges är ett fullfoder.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem