Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Kaniner och gnagare

Kaniner och gnagare mår dåligt av att sitta i bur. Kunskapen om dessa djur är alldeles för låg för att de ska få en god välfärd.

Kaniner och vissa gnagare är några av Sveriges vanligaste djur som familjemedlemmar.(1) Trots det saknas ofta kunskap om hur de sköts om på bästa sätt.

Kaniner och gnagare är inte släkt, men de har alla tänder som växer hela livet vilket innebär att de behöver tillgång till gnagmaterial, samt i vissa fall grovfoder (hö). Fri tillgång till hö är oerhört viktigt för kaniner, chinchillor och marsvin. Både för sysselsättning, för slipning av deras tänder och för ett fungerande mag- och tarmsystem.(2)

Aktiva djur

Kaniner och gnagare är ofta väldigt aktiva djur och mår dåligt av att bara sitta i en bur. Kaniner rör sig exempelvis i genomsnitt tre kilometer per dag om de får leva fritt.(3)

Om kaniner och gnagare ändå är i en bur stora delar av dygnet behöver den vara så pass stor att de kan motionera, och den behöver inredas med tillräckligt med material som ger djuren den sysselsättning de behöver. Det kan vara till exempel sandbad samt bo- och grävmaterial anpassat till djurart.(4) 

Jordbruksverkets minimimått för burstorlekar räcker inte. Exempelvis kan kaniner inte ens göra tre ordentliga skutt i lagliga burar.

Sociala djur

De allra flesta kaniner och gnagare är sociala djur vilket innebär att de behöver hållas i par eller grupp med sin egen art. Undantaget är guldhamstrar som trivs bäst ensamma.(5) En människa eller djur av en annan art kan inte tillgodose hela det sociala behovet.(6)

Vilda kaniner lever i grupper på två till 20 vuxna djur, som använder samma boplats.(7) Ofta lever flera sådana mindre kaningrupper i samma område och bildar på det sättet en koloni.(8) Kaninerna i en grupp umgås tätt. Till exempel är det vanligt att de vilar tillsammans och putsar varandra.(9)

Kaniner och sociala gnagar-arter som hålls ensamma utvecklar ofta fysiologiska tecken på långtids-stress, och visar beteenden som tyder på uttråkning.  Exempelvis att de sitter hopkrupna på ett ställe en stor del av deras vakna tid.(9) 

Bytesdjur

Kaniner och gnagare äter huvudsakligen vegetabilisk föda och jagas av andra djur. De flesta kaniner och gnagare håller sig därför alltid i närheten av bohålor under marken i det vilda för att hinna springa ifrån rovdjuret och ner i sin håla.(7) Det innebär att de lätt blir rädda av plötsliga ljud och alltid är uppmärksamma på sin omgivning.

Det ställer krav på att de ska kunna gömma sig för att känna sig tryggare även i fångenskap. Även du som människa kan ses som ett hot.

Älskade djur försäkras och registreras

Att försäkra, märka och registrera sina djur är något Djurens Rätt rekommenderar oavsett djurart. Märkta kaniner kan registreras hos Sveriges Kaninvälfärdsförening. Tyvärr finns det i dagsläget inget register för olika gnagare, om de inte är renrasiga och ska vara med på utställningar.

Källor

 1. Agria (2021) Husdjur i vart tredje svenskt hem. 
 2. Clauss M. (2012) Clinical technique: feeding hay to rabbits and rodents. Journal of exotic pet medicine 21(1): 80–86.
 3. Vastrade F. M. (1987) Spacing behaviour of free-ranging domestic rabbits, Oryctolagus cuniculus L. Journal of Applied Animal Behaviour Science 18: 185–195.
 4. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, saknr L 80.
 5. Baumans V. (2005) Environmental enrichment for laboratory rodents and rabbits: requirements of rodents, rabbits, and research. ILAR journal 46(2): 162–170.
 6. Cowan D.P. & Bell D.J. (1986) Leporid social behaviour and social organisation. Mammal review 16: 169–179.
 7. Vastrade F.M. (1986) The social behaviour of free-ranging domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus L.). Journal of Applied Animal Behaviour Science 16: 165–177.
 8. Lehmann M. (1991) Social behaviour in young domestic rabbits under semi-natural conditions. Applied Animal Behaviour Science 32: 269–292.
 9. Lidfors L. & Edström T. (2010) The laboratory rabbit. I: The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals, 8th edition. Red. Hubrecht R & Kirkwood J. Wiley-Blackwood.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag hittar en bortsprungen eller hemlös katt?

 1. Om katten är mager och hungrig ger du mat och vatten i små portioner. Kontakta en veterinär om du är orolig för kattens hälsa.
 2. Ta reda på om katten är märkt. Katter kan vara märkta antingen med en tatuering i örat, eller med ett microchip i nacken. Hos polis eller veterinär kan du få hjälp att läsa av microchipet. Kattens ägare kan sedan förhoppningsvis spåras i kattregistret hos SVERAK eller SKK (Jordbruksverket efter 1 januari 2023).
 3. Anmäl katten till polisen som upphittad.
 4. Om katten inte är ID-märkt och registrerad är det bra att annonsera efter kattens ägare. Om du är osäker på om katten verkligen gått vilse, eller om ni är flera som ser till den, kan ett sätt att få reda på det vara att sätta på katten ett halsband med en hylsa på, där du lägger en lapp med dina kontaktuppgifter.
 5. Om ingen ägare hittas, fundera på om du själv kan ta hand om katten eller hitta ett hem till katten genom din bekantskapskrets. Katthemmen är vanligen överfulla och drivs av volontärer så all avlastning de kan få, genom att du själv försöker hitta ett hem till katten, är välkommet. Annars får du försöka hitta plats på ett katthem.
 6. Om katten lämnas till veterinär eller polis finns en risk att den avlivas, särskilt om den är svårhanterad och/eller sjuk. Om katten är frisk bör den inte överlämnas dit - om du inte får löfte om att den inte kommer att avlivas.

Förutsättningen för att katter ska kunna återförenas med sin människofamilj är att de id-märks och registreras. För att det inte ska bli oönskade kattungar, är det viktigt att katter också kastreras.

Länk till svaret

Jag behöver ekonomiskt stöd för att vårda ett djur

Djurens Rätt har en fond vid namn Systrarna Panofskys minnesfond. Fonden kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering. Läs mer om Systrarna Panofskys minnesfond.

 

Länk till svaret

Vad är Djurens Rätts inställning till foder med animaliskt ursprung?

Detta är en komplex fråga och det finns många olika uppfattningar. Djurens Rätt förordar veganskt foder när det är möjligt, men det gäller att fodret fungerar till djurslaget och passar individen. Animalisk djurmat baseras ofta på slaktavfall, vilket är bättre än att öka efterfrågan på rent kött. Det viktigaste är att välja bort foder med hög köttandel, då det inte tillför mer näring än andra foder. Djurfodrets ekonomiska betydelse för köttindustrin är oklar, men tydlig när det gäller foder med hög köttandel.

Svårt med vegetabiliskt till katter

När det gäller katter så är de anpassade för att äta smågnagare och andra djur, och då äter de hela kroppen, med ben och päls och alla organ utom gallblåsan. Den kattmat som säljs i butikerna består inte av hela, råa smågnagare, utan foderföretagen försöker efterlikna denna sammansättning med hjälp av andra ingredienser. Katter behöver få i sig den näring som finns i hela, döda kroppar; bland annat taurin, protein, kalcium och fosfor. Men dessa näringsämnen finns också i andra råvaror. 

Det finns idag flera märken av veganskt kattfoder på marknaden. Om dessa foder kan uppfylla katternas näringsbehov är det självklart positivt, men det är i dagsläget oklart och kan därför inte rekommenderas. Utfodring av kattungar med hemlagad veganmat uppfyller med säkerhet inte djurskyddslagens krav efter att en kattägare blev anmäld 2011. I djurskyddslagen står att djur ska utfodras med foder som är anpassat efter dem. Att katter är rovdjur betyder inte nödvändigtvis att de måste äta kött, men det ska vara anpassat näringsmässigt. En katt som bara får kött (det vill säga muskler) löper också risk för näringsbrist. 

Den som vill vara säker på att djuren i ens vård får den näring de behöver bör därför köpa fullfoder, samt leta efter oberoende tester av foder.

Hundar kan äta helt veganskt foder

När det gäller hundfoder finns det olika märken av veganskt fullfoder till hundar i fackhandeln. Hundar är inte renodlade karnivorer (köttätare), som katter och illrar, utan är allätare. Precis som människor. Det är fortfarande lika viktigt att vara säker på att en hund får hela sitt näringsbehov tillgodosett, och att det foder som ges är ett fullfoder.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem