Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Vad tycker Djurens Rätt?

Djurens Rätt vill poängtera att djur har ett värde i sig själva, och finns till för sin egen skull.

Djur som lever tillsammans med människor kallas ofta för sällskapsdjur. Djurens Rätt har istället valt benämningen "Djur som familjemedlemmar", och det finns två skäl till detta. Dels antyder ordet sällskapsdjur att djuret finns till för att fungera som sällskap för människan. Djurens Rätt vill poängtera att djur har ett värde i sig själva, och finns till för sin egen skull. Dels tycker vi att djur som lever med människor ska ha status som familjemedlemmar.

Vad behöver du tänka på?

Om du funderar på att dela ditt hem med djur behövs noggrann planering. Försäkra dig om att den nya familjemedlemmen passar hos dig eller i din familj och att du har möjlighet att tillfredsställa dess behov. Du ska ha skaffat dig kunskap om vad djuret behöver för att må bra. Det gäller exempelvis vad djuret äter, hur det vill ha sin fredade plats, vilket behov av värme det har, vilket utrymme och eventuella tillbehör det behöver för att kunna utföra sina naturliga beteenden, samt hur det är lämpligt att hantera djuret på rätt sätt. Ett flockdjur mår till exempel alltid bäst av att få vara tillsammans med sin flock dygnet runt.

Kontakta veterinär för att lära dig vilka vaccinationer och annan veterinärmedicinsk vård som behövs och vilka eventuella sjukdomsproblem som kan finnas. Se till att djuret får de vaccinationer det behöver i starten men också för resten av livet. Se till att veterinärvårdsförsäkra ditt djur. Tyvärr blir även djur sjuka eller kan råka ut för olyckshändelser och med en försäkring är du skyddad mot stora utgifter. Men även med en försäkring måste du ha en ekonomi som gör att ditt djur kan få den vård det behöver om det blir sjukt. Djur ska inte behöva dö för familjen inte har råd att ge den vård som behövs. 

Djur som kan märkas och registreras, så som hundar, katter och kaniner, bör bli märkta och registrerade. Märkta och registrerade djur kan lättare återföras till sina hem om de skulle hamna på villovägar. Se våra texter om Hundar, Katter och Kaniner och gnagare för mer information.

I vårt omplaceringsregister finns hemlösa djur som behöver nya hem.

Vad säger lagen?

Jordbruksverket har föreskrifter som innehåller villkor för hållande, uppfödning och försäljning av familjedjur så som kaniner, gnagare, hundar och katter.(1, 2) Till exempel finns det krav på hur djuren ska skötas och att djur som bland annat nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman inte får användas i avel.

Djur som familjemedlemmar – viktiga frågor enligt Djurens Rätt:

 • Färre hemlösa djur. Djurens Rätt har länge arbetat för en obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, som blir verklighet 2023. Vi önskar även en utvärdering av TNR-M (trap-neuter-return-manage) och hur det kan användas i Sverige. Fler behöver adoptera istället för att köpa djur.
 • Stopp av insmuggling av djur. Hundar och exotiska djur hör till de djur som oftast smugglas och far mycket illa av det.
 • Berikning av miljöer för djur som lever inomhus. Idag lider exempelvis många innekatter och smådjur av understimulering.
 • Ett centralt register måste upprättas över omhändertagna djur och över djur som anmäls som bortsprungna.
 • Djurpoliser och/eller stärkta resurser hos länsstyrelserna för djurskydd i alla län i landet behövs.

Källor

 1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, saknr L 80.
 2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter, saknr L102.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag hittar en bortsprungen eller hemlös katt?

 1. Om katten är mager och hungrig ger du mat och vatten i små portioner. Kontakta en veterinär om du är orolig för kattens hälsa.
 2. Ta reda på om katten är märkt. Katter kan vara märkta antingen med en tatuering i örat, eller med ett microchip i nacken. Hos polis eller veterinär kan du få hjälp att läsa av microchipet. Kattens ägare kan sedan förhoppningsvis spåras i kattregistret hos SVERAK eller SKK (Jordbruksverket efter 1 januari 2023).
 3. Anmäl katten till polisen som upphittad.
 4. Om katten inte är ID-märkt och registrerad är det bra att annonsera efter kattens ägare. Om du är osäker på om katten verkligen gått vilse, eller om ni är flera som ser till den, kan ett sätt att få reda på det vara att sätta på katten ett halsband med en hylsa på, där du lägger en lapp med dina kontaktuppgifter.
 5. Om ingen ägare hittas, fundera på om du själv kan ta hand om katten eller hitta ett hem till katten genom din bekantskapskrets. Katthemmen är vanligen överfulla och drivs av volontärer så all avlastning de kan få, genom att du själv försöker hitta ett hem till katten, är välkommet. Annars får du försöka hitta plats på ett katthem.
 6. Om katten lämnas till veterinär eller polis finns en risk att den avlivas, särskilt om den är svårhanterad och/eller sjuk. Om katten är frisk bör den inte överlämnas dit - om du inte får löfte om att den inte kommer att avlivas.

Förutsättningen för att katter ska kunna återförenas med sin människofamilj är att de id-märks och registreras. För att det inte ska bli oönskade kattungar, är det viktigt att katter också kastreras.

Länk till svaret

Jag behöver ekonomiskt stöd för att vårda ett djur

Djurens Rätt har en fond vid namn Systrarna Panofskys minnesfond. Fonden kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering. Läs mer om Systrarna Panofskys minnesfond.

 

Länk till svaret

Vad är Djurens Rätts inställning till foder med animaliskt ursprung?

Detta är en komplex fråga och det finns många olika uppfattningar. Djurens Rätt förordar veganskt foder när det är möjligt, men det gäller att fodret fungerar till djurslaget och passar individen. Animalisk djurmat baseras ofta på slaktavfall, vilket är bättre än att öka efterfrågan på rent kött. Det viktigaste är att välja bort foder med hög köttandel, då det inte tillför mer näring än andra foder. Djurfodrets ekonomiska betydelse för köttindustrin är oklar, men tydlig när det gäller foder med hög köttandel.

Svårt med vegetabiliskt till katter

När det gäller katter så är de anpassade för att äta smågnagare och andra djur, och då äter de hela kroppen, med ben och päls och alla organ utom gallblåsan. Den kattmat som säljs i butikerna består inte av hela, råa smågnagare, utan foderföretagen försöker efterlikna denna sammansättning med hjälp av andra ingredienser. Katter behöver få i sig den näring som finns i hela, döda kroppar; bland annat taurin, protein, kalcium och fosfor. Men dessa näringsämnen finns också i andra råvaror. 

Det finns idag flera märken av veganskt kattfoder på marknaden. Om dessa foder kan uppfylla katternas näringsbehov är det självklart positivt, men det är i dagsläget oklart och kan därför inte rekommenderas. Utfodring av kattungar med hemlagad veganmat uppfyller med säkerhet inte djurskyddslagens krav efter att en kattägare blev anmäld 2011. I djurskyddslagen står att djur ska utfodras med foder som är anpassat efter dem. Att katter är rovdjur betyder inte nödvändigtvis att de måste äta kött, men det ska vara anpassat näringsmässigt. En katt som bara får kött (det vill säga muskler) löper också risk för näringsbrist. 

Den som vill vara säker på att djuren i ens vård får den näring de behöver bör därför köpa fullfoder, samt leta efter oberoende tester av foder.

Hundar kan äta helt veganskt foder

När det gäller hundfoder finns det olika märken av veganskt fullfoder till hundar i fackhandeln. Hundar är inte renodlade karnivorer (köttätare), som katter och illrar, utan är allätare. Precis som människor. Det är fortfarande lika viktigt att vara säker på att en hund får hela sitt näringsbehov tillgodosett, och att det foder som ges är ett fullfoder.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem