Hoppa till huvudinnehåll

Vad tycker Djurens Rätt?

Djurens Rätt vill poängtera att djur har ett värde i sig själva, och finns till för sin egen skull.

Djur som lever tillsammans med människor kallas ofta för sällskapsdjur. Djurens Rätt har istället valt benämningen "Djur som familjemedlemmar", och det finns två skäl till detta. Dels antyder ordet sällskapsdjur att djuret finns till för att fungera som sällskap för människan. Djurens Rätt vill poängtera att djur har ett värde i sig själva, och finns till för sin egen skull. Dels tycker vi att djur som lever med människor ska ha status som familjemedlemmar.

Vad behöver du tänka på?

Om du funderar på att invitera ett djur i din familj behövs noggrann planering. Försäkra dig om att den nya familjemedlemmen passar hos dig eller i din familj och att du har möjlighet att tillfredsställa dess behov. Du ska ha skaffat dig kunskap om vad djuret behöver för att må bra. Det gäller exempelvis vad djuret äter, hur det vill ha sin fredade plats, vilket behov av värme det har, vilket utrymme och eventuella tillbehör det behöver för att kunna utföra sina naturliga beteenden, samt hur det är lämpligt att hantera djuret på rätt sätt. Ett flockdjur mår till exempel alltid bäst av att få vara tillsammans med sin flock dygnet runt och ska därför inte skiljas från familjen nattetid.

Kontakta veterinär för att lära dig vilka vaccinationer och annan veterinärmedicinsk vård som behövs och vilka eventuella sjukdomsproblem som kan finnas. Se till att djuret får de vaccinationer det behöver i starten men också för resten av livet. Se till att veterinärvårdsförsäkra ditt djur. Tyvärr blir även djur sjuka eller kan råka ut för olyckshändelser och med en veterinärvårdsförsäkring är du skyddad mot stora utgifter. Men även med en veterinärvårdsförsäkring måste du ha en ekonomi som gör att ditt djur kan få den vård det behöver om det blir sjukt. Djur ska inte behöva dö för familjen inte har råd att ge den vård som behövs. 

Djur som kan märkas och registreras, så som hundar, katter och kaniner, bör bli märkta och registrerade. Märkta och registrerade djur kan lättare återföras till sina hem om de skulle hamna på villovägar. Se våra texter om Hundar, Katter och Kaniner och gnagare för mer information.

I vårt omplaceringsregister finns hemlösa djur som behöver nya hem.

Vad säger lagen?

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd innehåller villkor för hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur så som kaniner, gnagare, hundar och katter.(1,2) Till exempel finns det krav på hur djuren ska skötas och att djur som bland annat nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman inte får användas i avel.(1, 2)

Källor

  1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning, försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, senast ändrad genom SJVFS 2015:34, saknr L80.
  2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt, saknr L102.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag hittar en bortsprungen eller hemlös katt?

Förutsättningen för att katten ska kunna återförenas med sin människofamilj är att katten är id-märkt och registrerad. För att det inte ska bli oönskade kattungar som kanske sedan drabbas av hemlöshet, är det viktigt att du som kattens vårdnadshavare också har kastrerat katten.

  1. Om katten är mager och hungrig ger du mat och vatten i små portioner. Kontakta en veterinär om du är orolig för kattens hälsa.
  2. Ta reda på om katten är märkt. Katter kan vara märkta antingen med en tatuering i örat, eller med ett microchip. Hos polis eller veterinär kan du få hjälp att läsa av microchipet. Kattens ägare kan sedan förhoppningsvis spåras i kattregistret hos SVERAK eller SKK.
  3. Anmäl katten till polisen som upphittad.
  4. Annonsera efter kattens ägare. Om du är osäker på om katten verkligen gått vilse, eller om ni är flera som ser till den, kan ett sätt att få reda på det vara att sätta på katten ett halsband med en hylsa på, där du lägger en lapp med dina kontaktuppgifter.
  5. Om ingen ägare hittas, fundera på om du själv kan ta hand om katten eller hitta ett hem till katten genom din bekantskapskrets. Katthemmen är vanligen överfulla och drivs av volontärer så all avlastning de kan få, genom att du själv försöker hitta ett hem till katten, är välkommet.
  6. Lämna inte katten till veterinär eller polis om du inte är säker på att katten inte kommer att avlivas.

Källa: Kastreringsbussen

Länk till svaret

Jag behöver ekonomiskt stöd för att vårda ett djur

Djurens Rätt har en fond vid namn Systrarna Panofskys minnesfond. Fonden kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering. Läs mer om Systrarna Panofskys minnesfond.

 

Länk till svaret

Vad är Djurens Rätts inställning till foder med animaliskt ursprung?

Detta är en komplex fråga och det finns många olika uppfattningar. Djurens Rätt förordar veganskt foder när det är möjligt, men det gäller att fodret fungerar till djurslaget och passar individen. Animalisk djurmat baseras främst på slaktavfall. Vi har inga siffror som visar på djurmatens ekonomiska betydelse för köttindustrin, men det torde röra sig om ganska marginella andelar.

Vi får många frågor om vegansk mat till katter. Katter är anpassade för att äta smågnagare och andra djur, och då äter de hela kroppen, med ben och päls och alla organ utom gallblåsan. Den kattmat som säljs i butikerna består inte av hela, råa smågnagare, utan foderföretagen försöker efterlikna denna sammansättning med hjälp av andra ingredienser. Katter behöver få i sig den näring som finns i hela, döda kroppar; bland annat taurin, protein, kalcium och fosfor. Men dessa näringsämnen finns också i andra råvaror, och det är det som foderföretagen utnyttjar. En katt kan inte leva på samma mat som till exempel människor eller hundar.

Det finns idag flera märken av veganskt kattfoder på marknaden. Vi känner inte till några studier av dessa. Vi skulle vilja se kemiska analyser eller tester av dessa foder eller tillsatserna i dessa. Vi har heller inte information om det gjorts smältbarhetstester där man ser hur bra eller till hur stor del katterna tillgodogör sig veganskt foder. Om dessa foder kan uppfylla katternas näringsbehov är det självklart positivt.

Vi anser inte att man ska ge den veganska färdigmat som finns idag till katter med njurproblem eller diabetes, dräktiga och digivande honor eller kattungar. De behöver en annan sammansättning, som än så länge inte finns i vegansk variant. Det finns också risker med att ge veganmat till kastrerade hanar, eftersom de lider mer av urinsten och den veganska maten har en sammansättning som ökar risken för att urinstenar bildas.

En värmländsk kattägare anmäldes till länsstyrelsen i augusti 2011 för att han gav sina katter veganmat. När kattungar annonserades ut via Blocket ville ägaren att köparna skulle fortsätta ge dem veganmat. I samråd med Jordbruksverket fattade länsstyrelsen sitt beslut att den utfodringen inte uppfyllde djurskyddslagens krav. I djurskyddslagen står att djur ska utfodras med foder som är anpassat efter dem och länsstyrelsen gjorde tolkningen att den delen i lagen inte efterföljdes beroende på att katter är utpräglade rovdjur. Att katter är rovdjur betyder inte nödvändigtvis att de måste äta kött, och en katt som bara får kött (det vill säga muskler) löper risk för näringsbrist. Men det är naturligtvis förenat med risker att ge djur ett foder som inte kan garantera ett fullvärdigt näringsinnehåll och smältbarhet.

Det marknadsförs otroligt många foder och många av dem har ingen vetenskap som backar upp att de är hälsosamma. Den som vill vara säker på att djuren i ens vård får den näring de behöver bör därför leta efter oberoende tester av foder, och inte lita på att det foder som säljs i affären alltid är fullvärdigt – oavsett om de innehåller animaliska produkter eller ej.

Råd & Röns test av kattmat september 2008

I augusti 2010 gav Testfakta i uppdrag till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) att analysera elva olika fabrikat av torrfoder för vuxna katter

När det gäller hundfoder finns det olika märken av vegetariskt eller veganskt fullfoder till hundar i fackhandeln. Hundar är inte lika renodlade karnivorer (köttätare) som katter och illrar utan är mer omnivora, det vill säga blandkostare. Det är dock lika viktigt att vara säker på att en hund får hela sitt näringsbehov tillgodosett, och att det foder man ger är ett fullfoder.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem