Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Att volontärarbeta med djur

Volontärprogram är särskilt populära bland unga människor. Möjligheten att arbeta med exotiska djur och samtidigt få göra något gott lockar. Det är dock viktigt att vara uppmärksam i valet av resa och researrangör då det inte är ovanligt att djur exploateras i samband med volontärprojekt.

Djurens Rätts Natalie Andersson reste till Sri Lanka för att volontärarbeta med elefanter - läs hennes berättelse.

Volontärresor är ett vanligt upplägg. Som exempel kommer 95 procent av de volontärer som frivilligarbetar i Sydafrika från andra länder än Sydafrika.(1)

Varningsklockor ska ringa om arrangören hävdar att de deltar i ett naturskyddsprogram och att djuren ska rehabiliteras för att släppas tillbaka i naturen samtidigt som du som volontär får delta i den dagliga vården av djuren - med andra ord att du får beröra djuren, kela och leka med dem. I ett seriöst naturskyddsprogram undviks fysisk kontakt med djuren så långt det bara är möjligt så att djuren dels inte blir stressade i människans närhet, dels för att undvika att de blir vana vid människan.

Ställ gärna frågor om vem det är som ansvarar för naturskyddsprogrammet, om djur avlas eller säljs från stället, varifrån djuren kommer, hur länge de stannar och vart de sedan tar vägen. Om du inte får tydliga och klara svar på dina frågor - välj ett annat ställe. Till exempel i Sydafrika kan det tyvärr nästan vara omöjligt att utreda om ställena är indirekt eller direkt inblandade i jaktaffärsverksamheten.(2)

Bevarande av den biologiska mångfalden, som ett seriöst naturskyddsprogram bör inkludera, innebär att variationsrikedomen bland alla levande organismer och naturliga livsmiljöer bevaras både inom en art, mellan arter och inom ekosystem. Bevarandet bör ske i djurens naturliga miljö.(3) Att avla fram individer med nya färgkombinationer  är inte bevarande av den biologiska mångfalden. Auktioner med vilda djur har inte heller något med naturskydd att göra, utan tvärtom är mycket påfrestande och stressande för djuren.

Inom en seriös fristad för vilda djur – där djuren får leva sina liv på grund av att de till exempel är skadade och därför inte klarar sig i naturen – ska djuren få leva i så naturlig miljö som möjligt. Det bör inte idkas någon avel eller handel med djur och de ansvariga bör så långt det är möjligt undvika all mänsklig interaktion med djuren. Ställ gärna frågor om detta innan du fattar beslut om ditt resmål. Fråga också gärna varifrån unga djur kommer till stället och vad man gör med de gamla.

Läs gärna på om artens naturliga beteende för att få bättre kunskaper för att granska verksamheten. 

Att tänka på gällande volontärarbete med djur!

  1. Arbetsuppgifter. Volontärarbete handlar inte om att gosa med eller beröra djuren. Det kan betyda hårt och tungt arbete utan att du är i någon direkt kontakt med djuren.
  2. Kostnader. Om du måste betala mer än de egna levnadskostnaderna är det inte frågan om volontärarbete. Kostnaden för volontärarbetare är framför allt en bostad och måltider, sedan är det upp till dig om du ytterligare vill stödja verksamheten. Flyg, visum och vaccinationer betalas vanligtvis av volontären själv.
  3. Djuren. Titta på bilder eller videoklipp från det stället du ämnar besöka.  Ställ frågor och bedöm svaren noggrant. Fråga om råd av sakkunniga om det är något som du anser vara misstänkt. Dela med dig av information och erfarenheter.
  4. Reklam. Annonsering kostar pengar och behovet av volontärer är vanligen inte så stort. Om någon satsar mycket på reklam för att få ”medhjälpare” är det troligt att denna verksamhet tjänar pengar på volontärer, på djurens och lokalbefolkningens bekostnad. Stöder du fel företag kan du istället för att hjälpa faktiskt bidra till att vilda arter utrotas(4) och att lokalbefolkning utnyttjas(5).

Sammanfattningsvis: Var en medveten volontär. Utred innan du åker. Diskutera och ställ krav på t.ex. resebyråer och arrangörer. Du bör inte nöja dig med svävande svar.

Källor

  1. Trophy Free EU Group: http://www.trophyfree.eu
  2. Op-Ed: Did Oxford University researchers sanction hunting of Cecil the lion and his son, Xanda, The Daily Maverick, 31 oktober 2017
  3. Convention on Biological Diversity: https://www.cbd.int
  4. Dellinger, M. (2016). Trophy Hunting Contracts: Unenforceable for Reasons of Public Policy. Columbia Journal of Environmental Law , 41 (3).
  5. Economists at Large. (2013). The $200 million question: How much does trophy hunting really contribute to African communities? A report for the African Lion Coalition, Melbourne, Australia.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem