Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Cirkus

Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren.

De flesta av de problem som drabbar djur i djurparker återfinns även hos cirkusdjur, tillsammans med andra problem specifika för cirkusar. Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren som finns på cirkusar gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren. Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren,(1,2) och deras utevistelse blir begränsad till små, tillfälliga inhägnader.

De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador. Exempel på detta är bakbensstående för elefanter, något som endast undantagsvis utförs i frihet och som kan ge ledskador.(3)

Djur som inte får visas på cirkus

Det finns ingen förteckning över vilka djur som får visas på cirkus, men däremot framgår i djurskyddsförordningen vilka djur som inte får visas på cirkusar(5):

 • apor
 • rovdjur (tamhund och tamkatt är undantagna och får visas)
 • säldjur 
 • elefanter (från 1 januari 2019)
 • noshörningar
 • flodhästar
 • hjortdjur (renar är undantagna och får visas)
 • giraffer
 • kängurur
 • rovfåglar
 • sjölejon (från 1 januari 2019)
 • strutsfåglar
 • krokodildjur

Vad säger lagen?

Cirkusverksamheten regleras genom flera lagar och författningar. De viktigaste är djurskyddslagen(4) och djurskyddsförordningen(5) där det finns grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Mer detaljerade regler finns i föreskrifter.(6) 

Inför årets första föreställningar i Sverige ska länsstyrelsen alltid göra en inbesiktning och kontrollera cirkusarna. Länsstyrelsen sköter också den operativa djurskyddskontrollen.(7) De djur som turnerar med cirkusar i Sverige uppträder dock ibland utomlands under andra delar av året. Detta bidrar till att svenska myndigheter saknar insyn och kontroll över vilka träningsmetoder som används för att förmå djuren att utföra konsterna under den tiden.

Djurens behov åsidosätts

Djurens Rätt arbetar för att djurcirkusar ska förbjudas, eftersom det inte ligger i djurens intresse att transporteras eller att utföra konster. År 2016 lämnade Djurens Rätt in över 155 000 namnunderskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus - något som många andra länder redan har infört.

Djurens Rätt arbetar aktivt för att alla djur ska ses som kännande individer med rätten till sina egna liv. Genom att bli medlem ser du till att vi tillsammans går närmare den visionen. 

Källor

 1. Brown, J. L. (2000) Reproductive Endocrine Monitoring of Elephants: An Essential Tool for Assisting Captive Management. Zoo Biology 19: 347–367.
 2. Fowler, M. E. (2000) The influence of behaviour on the health and well-being of camels and their handlers. Journal of Camel Practice and Research 7(2): 129–142.
 3. Clubb, R. & Mason, G. (2002) A review of the welfare of zoo elephants inEurope.A report commissioned by the RSPCA.
 4. Djurskyddslag (2018:1192).
 5. Djurskyddsförordning (2019:66).
 6. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur (L 116, SJVFS 2019:4).
 7. Jordbruksverket. Cirkusdjur. Sidan besökt 2020-10-30.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem