Hoppa till huvudinnehåll

Djurparker

Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder till stereotypa beteenden.

Djurparker finns för att människor vill titta på djur på nära håll, på ett billigt och bekvämt sätt. De sägs ofta vara ett sätt att skydda och bevara hotade arter. Men det finns mycket bättre lösningar på detta, nämligen att skydda djuren i sin naturliga miljö. I extremfall kan ett avelsprogram vara nödvändigt för att bevara en art, men om det sker finns det ingen anledning att visa upp djuren för allmänheten. Det orsakar stress och kan försämra fruktsamheten (1). Ett annat argument för djurparker är att barn lär sig mycket om djur genom att besöka en djurpark. Djurens Rätt tror att barn istället får en snedvriden uppfattning av djur, och av hur djur ska leva, genom att besöka dessa miljöer. Det finns många andra och bättre sätt att utbilda barn om vilda djur.

Stereotypa beteenden

Djurparkslivet berövar djuren deras frihet, och medför flera hot mot deras hälsa och välbefinnande. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder till stereotypa beteenden, det vill säga upprepning av ett beteende som saknar funktion. Det kan vara att vagga från sida till sida eller att gå i cirklar. Dessa psykiska störningar kan drabba djur som inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap, exempelvis djur av arter som i det vilda rör sig över stora ytor. Många av djuren som lever i svenska djurparker är anpassade till ett helt annat klimat. Under vintersäsongen är dessa djur därför inomhus, vilket ytterligare begränsar deras möjligheter att bete sig naturligt (2). Här nedan tittar vi närmare på några arters specifika problem i djurparksmiljö.

Elefanter behöver röra på sig

Elefanter är intelligenta djur som lever i stora och komplexa sociala grupper, vilka är mycket svåra att efterlikna i en djurpark (3). I naturen rör de sig över vidsträckta områden, men i fångenskap är rörligheten och variationen i omgivningen starkt begränsad (3). För lite rörelse leder till övervikt och fot- och ledproblem; alla vanliga åkommor hos elefanter i fångenskap (4). Brist på stimulans orsakar stereotypa beteenden, något som är vanligt bland elefanter i djurparker (4), och som förvärras av kyla (5).

Brist på stimulans hos kattdjur

Stora kattdjur uppvisar mycket ofta stereotypa beteenden i djurparksmiljö (6). Där är det svårt att ge utrymme för jagande kattdjurs naturliga beteende. Vilda lejon tillbringar en stor del av dygnet i vila (7), eftersom den explosiva jakten kräver att de spar sin energi. I fångenskap utan denna jakt blir lejon både överviktiga (8) och understimulerade.

Källor

  1. Carlstead, K., Fraser, J., Bennett, C. and Kleiman, K. (1999) Black Rhinoceros (Diceros bicornis) in U.S. Zoos: Behaviour, Breeding success and Mortality in Relation to Housing facilities. Zoo Biology 18: 35–52.
  2. Bashaw, M. J., Tarou, L. R., Maki, T. S. and Maple, T. L. (2001) A survey assessment of variables related to stereotypy in captive giraffes and okapi. Applied Animal Behaviour Science 73: 235–247.
  3. Veasey, J. (2006) Concepts in the care and welfare of captive elephants. International Zoo Yearbook 40: 63–79.
  4. Clubb, R. & Mason, G. (2002) A review of the welfare of zoo elephants inEurope. A report commissioned by the RSPCA.
  5. Rees, P. A. (2004) Low environmental temperature causes an increase in stereotypic behaviour in captive Asian elephants (Elephas maximus). Journal of Thermal Biology 20: 37–43.
  6. Lyons, J., Young, R. J.,& Deag, J. M. (1997) Effects of physical characteristics of the environment and feeding regime on the behaviour of captive felids. Zoo Biology 16: 71–83.
  7. Haltenorth, T. & Diller, H. (1996) Collins Field Guide: Mammals of Africa – IncludingMadagascar. Harper Collins Publishers.
  8. Altman, J. D., Gross, K. L. and Lowry, S. R. (2005) Nutritional and Behavioural Effects of Gorge and Fast Feeding in Captive Lions. Journal of Applied Animal Welfare Science 8(1): 47–57

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem