Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurparker

Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans utsätter vilda djur för lidande på djurparker.

Djurparker finns främst för att människor vill titta på djur på nära håll, på ett billigt och bekvämt sätt. Detta är sällan tydligt, utan istället sägs huvudsyftet vara att bevara hotade arter. Det finns en bättre lösning på detta – nämligen att skydda djuren i sin naturliga miljö. I extrema fall kan ett avelsprogram i fångenskap vara nödvändigt, men då bör inte djuren visas upp för allmänheten. Att tillåta åskådare i närheten av vilda djur i fångenskap orsakar ofta stress vilket kan försämra möjligheten för dem att få ungar.(1) 

Stereotypa beteenden

Djurparkslivet berövar djuren deras frihet, och medför flera hot mot deras hälsa och välbefinnande. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans kan leda till stereotypa beteenden, det vill säga upprepning av ett beteende som saknar tydlig funktion för individen. Det kan vara att vagga från sida till sida eller att gå i cirklar. Detta kan drabba djur som inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap, exempelvis djur av arter som i det vilda rör sig över stora ytor.(2)

Många av djurarterna som lever i svenska djurparker är också anpassade till ett helt annat klimat än Sveriges. Under vintersäsongen hålls därför dessa djur inomhus, vilket ytterligare begränsar deras miljö.(3, 4) 

Nedan finns mer ingående information om några djurarters specifika problem i djurparksmiljö.

Elefanter behöver röra på sig

Elefanter är intelligenta djur som lever i stora och komplexa sociala grupper, vilka är mycket svåra att efterlikna i en djurpark. I naturen rör de sig över vidsträckta områden, men i fångenskap är rörligheten och variationen i omgivningen starkt begränsad.(5) För lite rörelse leder till övervikt och fot- och ledproblem som tyvärr är vanliga åkommor hos elefanter i fångenskap.(2) De här problemen kan förvärras av kyla.(4) Brist på stimulans i fångenskap orsakar också stereotypa beteenden.(2) 

Brist på stimulans hos kattdjur

Stora kattdjur uppvisar mycket ofta stereotypa beteenden i djurparksmiljö.(6) Det beror troligast på att det är svårt att ge utrymme för jagande kattdjurs naturliga beteenden i djurparker.

Vilda lejon tillbringar en stor del av dygnet i vila eftersom den explosiva jakten kräver att de spar sin energi.(7) Utan denna jakt blir dock lejon både överviktiga och understimulerade i fångenskap.(8)

Vilka regler gäller?

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att tolka lagstiftningen.(9) Mer detaljerade regler finns i föreskrifter(10) samt i artskyddsförordningen.(11)

Djurens Rätt arbetar aktivt för att alla djur ska ses som kännande individer med rätten till sina egna liv. Genom att bli medlem ser du till att vi tillsammans går närmare den visionen. 

Källor

 1. Carlstead K. m.fl. (1999) Black Rhinoceros (Diceros bicornis) in U.S. Zoos: Behaviour, Breeding success and Mortality in Relation to Housing facilities. Zoo Biology 18: 35–52.
 2. Clubb R. & Mason G. (2002) A review of the welfare of zoo elephants inEurope. A report commissioned by the RSPCA.
 3. Bashaw M. J. m.fl. (2001) A survey assessment of variables related to stereotypy in captive giraffes and okapi. Applied Animal Behaviour Science 73: 235–247.
 4. Rees P. A. (2004) Low environmental temperature causes an increase in stereotypic behaviour in captive Asian elephants (Elephas maximus). Journal of Thermal Biology 20: 37–43.
 5. Veasey J. (2006) Concepts in the care and welfare of captive elephants. International Zoo Yearbook 40: 63–79.
 6. Lyons J. m.fl. (1997) Effects of physical characteristics of the environment and feeding regime on the behaviour of captive felids. Zoo Biology 16: 71–83.
 7. Haltenorth T. & Diller H. (1996) Collins Field Guide: Mammals of Africa – Including Madagascar. Harper Collins Publishers.
 8. Altman J. D. m.fl. (2005) Nutritional and Behavioural Effects of Gorge and Fast Feeding in Captive Lions. Journal of Applied Animal Welfare Science 8(1): 47–57.
 9. Jordbruksverket. Djurparksdjur. Hemsida besökt 2022-10-11.
 10. Statens Jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. (L 108, SJVFS 2019:29)
 11. Artskyddsförordningen (2007:845)

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem