Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurparker

Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder till stereotypa beteenden.

Djurparker finns för att människor vill titta på djur på nära håll, på ett billigt och bekvämt sätt. De sägs ofta vara ett sätt att skydda och bevara hotade arter, men det finns andra lösningar på detta. Nämligen att skydda djuren i sin naturliga miljö. I några fall kan ett avelsprogram i fångenskap vara nödvändigt, men om det sker finns det ingen anledning att visa upp djuren för allmänheten. Människor som befinner sig i närheten av vilda djur i fångenskap orsakar ofta stress vilket kan försämra fruktsamheten.(1) 

Ett annat argument för djurparker är att barn lär sig mycket om djur genom att besöka en djurpark. Det finns dock en risk att de barnen istället då får en snedvriden uppfattning av djur genom att besöka dessa miljöer. Det finns andra bättre sätt att utbilda barn om vilda djur som inte innefattar att hålla djuren i fångenskap.

Stereotypa beteenden

Djurparkslivet berövar djuren deras frihet, och medför flera hot mot deras hälsa och välbefinnande. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder till stereotypa beteenden, det vill säga upprepning av ett beteende som saknar funktion. Det kan vara att vagga från sida till sida eller att gå i cirklar. Detta kan drabba djur som inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap, exempelvis djur av arter som i det vilda rör sig över stora ytor.(4) Många av djurarterna som lever i svenska djurparker är också anpassade till ett helt annat klimat. Under vintersäsongen hålls därför dessa djur inomhus, vilket ytterligare begränsar deras möjligheter att bete sig naturligt.(2) Nedan finns mer ingående information om några djurarters specifika problem i djurparksmiljö.

Elefanter behöver röra på sig

Elefanter är intelligenta djur som lever i stora och komplexa sociala grupper, vilka är mycket svåra att efterlikna i en djurpark.(3) I naturen rör de sig över vidsträckta områden, men i fångenskap är rörligheten och variationen i omgivningen starkt begränsad.(3) För lite rörelse leder till övervikt och fot- och ledproblem som tyvärr är vanliga åkommor hos elefanter i fångenskap.(4) Brist på stimulans i fångenskap orsakar också stereotypa beteenden.(4) De här problemen kan förvärras av kyla.(5)

Brist på stimulans hos kattdjur

Stora kattdjur uppvisar mycket ofta stereotypa beteenden i djurparksmiljö.(6) Det beror troligast på att det är svårt att ge utrymme för jagande kattdjurs naturliga beteenden i djurparker. Vilda lejon tillbringar till exempel en stor del av dygnet i vila eftersom den explosiva jakten kräver att de spar sin energi.(7) Utan denna jakt blir dock lejon både överviktiga och understimulerade i fångenskap.(8)

Källor

  1. Carlstead, K., Fraser, J., Bennett, C. and Kleiman, K. (1999) Black Rhinoceros (Diceros bicornis) in U.S. Zoos: Behaviour, Breeding success and Mortality in Relation to Housing facilities. Zoo Biology 18: 35–52.
  2. Bashaw, M. J., Tarou, L. R., Maki, T. S. and Maple, T. L. (2001) A survey assessment of variables related to stereotypy in captive giraffes and okapi. Applied Animal Behaviour Science 73: 235–247.
  3. Veasey, J. (2006) Concepts in the care and welfare of captive elephants. International Zoo Yearbook 40: 63–79.
  4. Clubb, R. & Mason, G. (2002) A review of the welfare of zoo elephants inEurope. A report commissioned by the RSPCA.
  5. Rees, P. A. (2004) Low environmental temperature causes an increase in stereotypic behaviour in captive Asian elephants (Elephas maximus). Journal of Thermal Biology 20: 37–43.
  6. Lyons, J., Young, R. J.,& Deag, J. M. (1997) Effects of physical characteristics of the environment and feeding regime on the behaviour of captive felids. Zoo Biology 16: 71–83.
  7. Haltenorth, T. & Diller, H. (1996) Collins Field Guide: Mammals of Africa – Including Madagascar. Harper Collins Publishers.
  8. Altman, J. D., Gross, K. L. and Lowry, S. R. (2005) Nutritional and Behavioural Effects of Gorge and Fast Feeding in Captive Lions. Journal of Applied Animal Welfare Science 8(1): 47–57

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem