Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Film och reklam

Djursynen som förmedlas genom reklam är många gånger tvivelaktig.

Hur djuret upplever inspelningen beror mycket på vilket djurslag det rör sig om, och på vilka erfarenheter individen har. För en del djur kan det vara en stressfaktor att befinna sig i en obekant miljö, medan andra klarar det utan problem.

Djursynen som förmedlas genom reklam är många gånger tvivelaktig. Inte sällan visas djurhållning och djurhantering i reklam och filmer som inte är laglig i verkligheten, exempelvis fiskar i kala akvarier. Det bidrar till att sprida en felaktig syn på djur och djurhållning. Djurens Rätt arbetar för en rättvis djursyn, och för att djur inte ska användas på sätt som strider mot deras intressen.

Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller vid filminspelning med djur i Sverige.(1) Om något strider mot föreskrifterna kan det anmälas till Länsstyrelsen.

Källor

  1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:11) om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten; (Saknr L 118).

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem