Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Spel och tävlingsverksamhet

Djurens intressen kommer i andra hand när pengar är inblandade.

Djur används vid ett flertal olika spel- och tävlingsverksamheter. De största spelformerna i Sverige är trav följt av galopp. Travet har en bruttoomsättning på många miljarder svenska kronor per år.(1) 

Spel innebär generellt att starka ekonomiska krafter är inblandade, och då finns det alltid risk att djurens intressen kommer i andra hand.

Djurslagsmål

Spel baserade på slagsmål mellan djur, som hundslagsmål och tuppfäktning, är förbjudna i Sverige. Det är inte känt i vilken utsträckning dessa illegala spelformer förekommer.

Vad säger lagen?

Tävlingar med djur förekommer även utan spel och alla nivåer från amatör till elit. Djurskyddslagen säger att djur inte får användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande,(2) men vad som anses vara lidande tolkas av myndigheterna. Vid risker för lidande ska offentlig tävling med djur alltid ha en veterinär på plats. Vissa tävlingar är undantagna från kravet på veterinär.(3, 4) 

Källor

  1. ATG (2021) Finansiella rapporter. Sidan besökt 2022-10-11.
  2. Djurskyddslag (2018:1192).
  3. Djurskyddsförordning (2019:66)
  4. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, L17, SJVFS 2019:26.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem