Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Spel och tävlingsverksamhet

Djurens intressen kommer i andra hand.

Djur används vid ett flertal olika spel- och tävlingsverksamheter. De största spelformerna i Sverige är trav följt av galopp. Travet har en bruttoomsättning på mer än 14 miljarder kronor per år.(1) För närvarande bedrivs ingen kommersiell hundkapplöpning i Sverige.

Spel innebär generellt att starka ekonomiska krafter är inblandade, och då finns det alltid risk att djurens intressen kommer i andra hand.

Djurslagsmål

Spel baserade på slagsmål mellan djur, såsom hundslagsmål och tuppfäktning, är förbjudna i Sverige. Det är inte känt i vilken utsträckning dessa illegala spelformer förekommer.

Vad säger lagen?

Tävlingar med djur förekommer även utan spel och alla nivåer från amatör till elit. Djurskyddslagen säger att djur inte får användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande.(2) Det framgår också att ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana inte får utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament.(2) Vid offentlig tävling med djur krävs det också att en veterinär skall vara med för att övervaka djurskyddet.(3) Vissa tävlingar är undantagna från kravet på veterinär men övrig djurskyddslagstiftning ska självfallet följas ändå. En sammanfattning av de regler som gäller för träning och tävling med hästar finns på Jordbruksverkets hemsida.(4)

Nya föreskrifter gäller från 2018 efter uppdatering av reglerna kring dopning.(5) 

Källor

  1. ATG (2020) Finansiella rapporter. Sidan besökt 2022-01-14.
  2. Djurskyddslag (2018:1192).
  3. Djurskyddsförordning (2019:66)
  4. Jordbruksverkets sidor om hästskötsel.
  5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, L17, SJVFS 2019:26.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem