Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Varför avlas vilda djur?

Djurungar görs föräldralösa för att behöva människans hjälp för att överleva.

Genom avel är det bland annat möjligt att välja ut djur och få fram egenskaper hos djur som bland annat jägare gärna vill ha. Till exempel vita lejon, en svart impala eller en ”tigon” – en korsning mellan en tigerhane och lejonhona. Alla dessa är framavlade av människan. De framavlade djuren har egenskaper som ofta är i strid med artens naturliga särdrag, omöjliggör djurets överlevnad i naturen och påverkar deras hälsa negativt.(1, 4)

Det görs för att dessa djur är värda en hel del i pengar för turismen och i jaktbranschen.(3, 6) Som levande för turismen, och som döda som den trofén jägaren vill ha eller för skelettens del i benhandeln.

Medan djuren är små används de i turismen som objekt för gullande och gosande och i olika volontärprogram där djuren tas om hand. I verkligheten tas avkomman ofta från sin mamma strax efter födseln så att honan kan paras på nytt så fort som möjligt. På så sätt framavlar man många "föräldralösa" djurungar som vänjer sig vid människor och behöver människans hjälp för att överleva.

Uppfödning för jakt

Det är vanligt att exempelvis lejonungar används först att gosas med och senare då de vuxit till sig att gå med (se t.ex. "Walk with Lions").(4) När djuren blir för farliga eller stora för människan att hantera säljs de på auktion till avel eller till en privatägd jaktgård.

Troféjakt är lagligt i de flesta länder både i Afrika och Europa.(2) När djuren dött eller skjutits säljs skelettet i benhandeln. Sjuka, missbildade eller skadade djur som inte lämpar sig för turism eller jakt, hålls vid liv tills de dör eller då de är fullvuxna så att skelettet ger bättre inkomst. Välfärden hos de här djuren är vanligtvis mycket dålig och de hålls undan turisters ögon.

I Sydafrika finns ett hundratal gårdar med tusentals rovdjur i fångenskap.(5) 

Dessutom uppskattas att det finns ca. 10 000 gods, gårdar, småbruk och annat markägande som på ett eller annat sätt är involverade i verksamheter kring troféjakt. Verksamheten är vanligtvis ordnad via olika agenter och mellanled vilket gör den svår att kontrollen och att få insyn. 

Mer om troféjakt i andra länder och godsjakt i Sverige hittar du här.

  Källor

  1. Allendorf F. W. & Hard J. J. (2009) Human-induced evolution caused by unnatural selection through harvest of wild animals. PNAS 106.
  2. Dellinger M. (2016) Trophy Hunting Contracts: Unenforceable for Reasons of Public Policy. Columbia Journal of Environmental Law 41 (3).
  3. Economists at Large (2013) The $200 million question: How much does trophy hunting really contribute to African communities? A report for the African Lion Coalition, Melbourne, Australia.
  4. Hunter L. T. m.fl. (2012) Walking with lions: why there is no role for captive-origin lions Panthera leo in species restoration. Fauna & Flora International 47. http://www.lionencounter.com/
  5. Merwe S. J. (2016) Statement on captive-bred lion hunting and associated activities. African Lion Working Group.
  6. Born Free Foundation: Trophy Hunting. Hemsida: http://www.bornfree.org.uk/campaigns/further-activities/trophy-hunting/

  Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

  Bli medlem