Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Varför avlas vilda djur?

Det blir allt vanligare att vilda djurarter föds upp i fångenskap.

Genom avel är det bland annat möjligt att välja ut djur och få fram egenskaper hos djur som bland annat jägare gärna vill ha. Till exempel vita lejon, en svart impala eller en ”tigon”, en korsning mellan en tigerhane och lejonhona. Alla dessa är framavlade av människan. De framavlade djuren har egenskaper som ofta är i strid med artens naturliga särdrag, omöjliggör djurets överlevnad i naturen och påverkar deras hälsa negativt.(1, 4)

Varför görs detta? Därför att dessa djur är värda en hel del i pengar för turismen och i jaktbranschen.(3, 7) Som levande för turismen, och som döda som den trofén jägaren vill ha eller för skelettens del i benhandeln.

Medan djuren är små används de i turismen som objekt för gullande och gosande och i olika volontärprogram där djuren tas om hand. I verkligheten tas avkomman ofta från sin mamma strax efter födseln så att honan kan paras på nytt så fort som möjligt. På så sätt framavlar man många "föräldralösa" djurungar som vänjer sig vid människor och behöver människans hjälp för att överleva.

Det är vanligt att t.ex. lejonungar används först att gosas med och senare då de vuxit till sig att gå med(4) (se närmare om t.ex. "Walk with Lions" här). När djuren blir för farliga eller stora för människan att hantera säljs de på auktion till avel eller till en privatägd jaktgård. Troféjakt är lagligt i de flesta länder både i Afrika och Europa.(2) När djuren dött eller skjutits säljs skelettet i benhandeln. Sjuka, missbildade eller skadade djur som inte lämpar sig för turism eller jakt, hålls vid liv tills de dör eller då de är fullvuxna så att skelettet ger bättre inkomst. Välfärden hos dom här djuren är vanligtvis mycket dålig och de hålls undan turisters ögon.

I t.ex. Afrika är endast 10 procent av marken skyddad av staten som naturskyddsreservat(8) och i Sydafrika finns åtminstone 150 gårdar på vilka 6 000-8 000 rovdjur lever i fångenskap(5, 6). Dessutom uppskattas att det finns ca. 10 000 gods, gårdar, småbruk och annat markägande som på ett eller annat sätt är involverade i verksamheter kring troféjakt. Verksamheten är vanligtvis ordnad via olika agenter och mellanled vilket gör den svår att kontrollen och att få insyn(6). Genom jakt dödas cirka 600 lejon årligen, för samtliga arter blir siffran mångdubblad(8). Mer om troféjakt hittar du här.

Källor

  1. Allendorf, F. W., & Hard, J. J. (2009). Human-induced evolution caused by unnatural selection through harvest of wild animals. PNAS, 106.
  2. Dellinger, M. (2016). Trophy Hunting Contracts: Unenforceable for Reasons of Public Policy. Columbia Journal of Environmental Law , 41 (3).
  3. Economists at Large. (2013). The $200 million question: How much does trophy hunting really contribute to African communities? A report for the African Lion Coalition, Melbourne, Australia.
  4. Hunter, L. T., White, P., Henschel, P., Frank, L., Burton, C., Loveridge, A., et al. (2012). Walking with lions: why there is no role for captive-origin lions Panthera leo in species restoration. Fauna & Flora International, 47.
  5. Merwe, S. J. (2016). Statement on captive-bred lion hunting and associated activities. African Lion Working Group.
  6. Trophy Free EU Group: http://www.trophyfree.eu/
  7. Born Free Foundation: Trophy Hunting: http://www.bornfree.org.uk/campaigns/further-activities/trophy-hunting/
  8. IUCN/PACO. (2009). La grande chasse en Afrique de lPOuest: quelle contribution à la conservation ? (Big Game Hunting in West Africa. What is its contribution to conservation?). Gland, Switzerland; Cambridge, United Kingdom: IUCN.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem