Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djuretik

Djurens Rätt anser att alla kännande varelser ska få leva sitt liv utan förtryck, tvång och utnyttjande. Det låter som självklara rättigheter, men ändå gäller detta inte alla individer. För de som exempelvis går på fyra ben eller lägger ägg ser förutsättningarna väldigt annorlunda ut.

Djurens Rätt utgår från att djur är levande och kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur besitter förmågan att uppleva och att känna smärta och glädje. Det är den egenskapen, upplevelseförmågan, som ger djur moralisk status och därmed ett egenvärde som individer. Medvetna, kännande varelser har ett känsloliv som spelar roll för dem. Och om det spelar roll för dem borde det spela roll för oss.

Djuretik

En vanlig uppfattning är att man endast behöver ta hänsyn till andra djur i form av hela arter eller populationer. Men eftersom lidande upplevs av enskilda individer, inte av arter, bör individen istället sättas i centrum.

Djurens Rätt verkar för att få till stånd attityd- och lagförändringar som höjer andra djurs status i enlighet med vår grundsyn. Sammantaget förordar Djurens Rätt att verksamheter i samhället som i hög grad strider mot djurens intressen ska avskaffas. Djur måste kunna bete sig naturligt. Så länge som dessa verksamheter finns kvar, måste djurens förhållanden förbättras. Därför arbetar vi med förbättringar för djuren här och nu samt med långsiktigt opinionsbildande arbete.

Du kan läsa mer i Djurens Rätts idé- och handlingsprogram. 

Vanliga frågor

Sverige har väl en bra djurskyddslag?

En ny svensk djurskyddslag, som gäller från 1 april 2019, ersätter den tidigare som är från 1988. Mycket i den är bra, men att lagen är bra på papperet betyder tyvärr inte att verkligheten ser bra ut. Skyddsnivån i lagen är en avvägning mellan människans intressen att använda djur och djurs förmåga att känna smärta och lidande. Svenska grisar lever oerhört trångt och i stimulansfattiga miljöer, utan att någonsin få komma ut. Kycklingarna kläcks i maskiner, får aldrig träffa hönan och trängs ihop så många som 25 stycken per kvadratmeter. En stor del av korna står uppbundna större delen av sitt liv, och deras kalvar tas från dem direkt efter födseln. Nära en miljon hönor är instängda i burar där de inte ens kan sträcka på vingarna. Vilda djur omfattas inte av djurskyddslagen alls.

Allt det här borde inte vara förenligt med djurskyddslagens ord om att alla djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och slippa utsättas för onödigt lidande. Men ändå händer det hela tiden, och ingen straffas för det. Här kan du läsa mer om Sveriges djurskyddslagstiftning.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem