Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Vägskylt

Djuretik

Djurens Rätt anser att alla kännande varelser ska få leva sitt liv utan förtryck, tvång eller utnyttjande. Det låter som självklara rättigheter, men ändå gäller detta inte alla individer. För dem som exempelvis går på fyra ben, eller lägger ägg ser förutsättningarna väldigt annorlunda ut.

Att det är fel att diskriminera någon bara för att de har en viss hudfärg eller tillhör ett visst kön diskuteras ofta, även om problemen är långt ifrån lösta. Den systematiska diskriminering som utgår från art (speciesism) ifrågasätts däremot i princip aldrig. Vi ska nu titta närmare på detta. Människan har en särställning. Vi har möjlighet att välja att göra gott eller ont. Vår förmåga att planera och analysera innebär att vi har ett ansvar för våra medvarelser. Alla som haft en nära relation till ett annat djur vet att de, liksom människor, känner glädje och sorg. Det är rimligt att tänka sig att de vill uppleva glädje, och att de vill slippa sorg och lidande. Ska de då inte ha rätt till detta?

Varför djur ska ha rättigheter

Ett argument som ofta förs fram för att endast människor ska ha rättigheter, är att vi är smartare. Men det är inte sant. Alla människor är inte smartare än alla djur. Och varför skulle bara intelligensnivå räknas? Vad händer då med mindre intelligenta människors rättigheter, t.ex. spädbarns och senildementas? Självklart ska alla ha rättigheter oavsett intelligensnivå!

Ett annat argument är att vi alltid har utnyttjat djur. Men ingenting blir moraliskt acceptabelt bara för att det har förekommit länge eller är en tradition. Vad skulle vi då säga om krig och rasism? Är de godtagbara för att de har funnits länge?

Ett tredje är att vi tillhör olika arter. Men art är ett biologiskt begrepp. Artindelning säger lika lite om hur man ska behandla individer som indelningar gjorda utifrån etnicitet eller kön.

Djurens Rätt arbetar för ett samhälle som inte förtrycker djur, ett samhälle som ser till alla individers intressen, oavsett art. Djur har rättigheter!

Vanliga frågor

Sverige har väl en bra djurskyddslag?

När Sveriges djurskyddslag kom 1988 ansågs den mycket långtgående. Mycket i den är bra, men att lagen är bra på papperet betyder tyvärr inte att verkligheten ser bra ut. Djurskyddslagen är långt ifrån uppfylld. Svenska grisar lever oerhört trångt och i stimulansfattiga miljöer, utan att någonsin få komma ut. Kycklingarna kläcks i maskiner, får aldrig träffa hönan och trängs ihop så många som 25 stycken per kvadratmeter. En stor del av korna står uppbundna större delen av sitt liv, och deras kalvar tas från dem direkt efter födseln. Miljoner hönor är instängda i burar där de inte ens kan sträcka på vingarna.

Allt det här borde inte vara förenligt med djurskyddslagens ord om att alla djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och slippa utsättas för onödigt lidande. Men ändå händer det hela tiden, och ingen straffas för det.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem