Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Vad tycker Djurens Rätt om djuretik?

Djurens Rätts arbetar för att att verksamheter i samhället som i hög grad strider mot djurens intressen ska avskaffas.

Djurens Rätts ideologi utgår från vad som är rätt och fel då det gäller behandling av djur. Det korrekta uttrycket är egentligen "ickemänskliga djur" eftersom människan biologiskt sett är ett djur bland alla andra.

Djurens Rätt utgår från att djur är levande och kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. De har förmåga att uppleva och att känna smärta och glädje. Det är den egenskapen, upplevelseförmågan, som ger djur moralisk status, det vill säga ett egenvärde som individer. Medvetna, kännande varelser har ett känsloliv som spelar roll för dem. Och om det spelar roll för dem borde det spela roll för oss.

En vanlig uppfattning är att man endast behöver ta hänsyn till andra djur i form av hela arter eller populationer. Men eftersom lidande upplevs av enskilda individer, inte av arter, bör individen istället sättas i centrum.

Djurens Rätt verkar för att få till stånd attityd- och lagförändringar som höjer andra djurs status i enlighet med vår grundsyn. Sammantaget förordar Djurens Rätt att verksamheter i samhället som i hög grad strider mot djurens intressen ska avskaffas. Så länge som dessa finns kvar, måste djurens förhållanden förbättras. Därför arbetar vi både med förbättringar för djuren här och nu, och med långsiktigt opinionsbildande arbete. 

Du kan läsa mer i  Djurens Rätts idé- och handlingsprogram.

Vanliga frågor

Sverige har väl en bra djurskyddslag?

När Sveriges djurskyddslag kom 1988 ansågs den mycket långtgående. Mycket i den är bra, men att lagen är bra på papperet betyder tyvärr inte att verkligheten ser bra ut. Djurskyddslagen är långt ifrån uppfylld. Svenska grisar lever oerhört trångt och i stimulansfattiga miljöer, utan att någonsin få komma ut. Kycklingarna kläcks i maskiner, får aldrig träffa hönan och trängs ihop så många som 25 stycken per kvadratmeter. En stor del av korna står uppbundna större delen av sitt liv, och deras kalvar tas från dem direkt efter födseln. Miljoner hönor är instängda i burar där de inte ens kan sträcka på vingarna.

Allt det här borde inte vara förenligt med djurskyddslagens ord om att alla djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och slippa utsättas för onödigt lidande. Men ändå händer det hela tiden, och ingen straffas för det.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem