Hoppa till huvudinnehåll

Hur många djur?

Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som för första gången använts i försök.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. De djuren redovisas i statistiken enbart det första året de används. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som för första gången använts i försök.(1)

År 2012 användes 720 572 djur i djurförsök i Sverige.(2) Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 4 552 616 fiskar. (Jordbruksverket har redovisat statistik för åren därefter, men Djurens Rätt har tveksamheter kring hur den statistiken är framtagen och presenteras. Vi redovisar därför inte dessa siffror här.)

Åren 2008-2012 har det i Sverige varje år börjats försök på i genomsnitt 
969 000 djur. (2-4) I det antalet är inte medräknat provfiske, vilket de åren omfattande i genomsnitt 6 180 425 fiskar varje år. 

Antal djur som användes i djurförsök i Sverige år 2012 enligt den svenska definitionen:

 • Apor 10
 • Fiskar, provfiske 4 552 616
 • Fiskar, märkning 117 934
 • Fiskar, övrigt 192 413
 • Fåglar 109 204
 • Får 490
 • Getter 50
 • Grisar 10 004
 • Groddjur 3 011
 • Hamstrar 297
 • Hundar  588
 • Hästar 597
 • Illrar 76
 • Kaniner 1 242
 • Katter 66
 • Kor, kalvar och tjurar 2 640
 • Kräldjur 322
 • Marsvin 2 404
 • Människoapor 14
 • Möss 233 222
 • Rundmunnar 455
 • Råttor 40 068
 • Övriga, däggdjur 2 413
 • Övriga, gnagare 544
 • Övriga, rovdjur 2 508

Totalt (exklusive provfiske): 720 572
Totalt (inklusive provfiske): 5 273 188

Åtskilliga miljontals djur utnyttjas i världen. Mer information om djurförsök i resten av världen finns här.

Källor

 1. Jordbruksverket (2014). Blankett för redovisning av uppgifter om användning av djur för vetenskapliga ändamål (artikelnummer D 147).
 2. Jordbruksverket (2013). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2012, diarienummer 31-3698/13.
 3. Jordbruksverket (2009). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008, diarienummer 31-502/09.
 4. Jordbruksverket (2013). Användningen av försöksdjur i Sverige under 2009, 2010 och 2011, diarienummer 31-834/12.

Vanliga frågor

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2012 användes 720 572 djur i djurförsök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 4 552 616 fiskar. Jordbruksverket har inte redovisat statistik för åren efter 2012.

Åren 2008-2012 har det i Sverige varje år börjats försök på i genomsnitt 
969 000 djur. I det antalet är inte medräknat provfiske, vilket de åren omfattande i genomsnitt 6 180 425 fiskar varje år. 

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. De djuren redovisas i statistiken enbart det första året de används. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som för första gången använts i försök.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det ändamålet som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande
 • andra jämförliga ändamål;
  då djur med förändrad arvsmassa framställs, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem