Hoppa till huvudinnehåll
En illustrration av e hjärna från sidan som visar hur lika våra hjärnor är de andra djurens

Djurs mentala förmågor

Att djur har känslor och upplevelseförmåga är självklart för många människor. Men även om vi kan enas om det, finns det väldigt mycket om djurs inre liv som de flesta inte känner till. Det finns numera mängder av studier som visar på djurs förmåga att reflektera, lösa problem, kommunicera och visa medkänsla.

Sådan information kan påverka hur vi ser på de andra djuren, och i förlängningen hur de behandlas. På de här sidorna samlar vi en del av de forskningsresultat som visar att vi människor inte är ensamma om att ha ett rikt inre liv.

Det finns tiotusentals arter av ryggradsdjur, och bara ett litet fåtal av dem har observerats på ett så noggrant sätt att det går att säga särskilt mycket om deras mentala förmågor. Framför allt har primater, råttor, duvor, möss och på senare tid hundar och kråkfåglar undersökts, medan betydligt mindre forskning finns om de djur som ofta utnyttjas i livsmedelsindustrin. Det finns otroligt många arter som vi knappt vet någonting om. Det betyder att vi måste vara väldigt försiktiga med att göra antaganden om vad djur kan och inte kan, eller vad människor eventuellt kan vara ensamma om.

De här sidorna är avsedda att utmana våra fördomar om andra djur, och inbjuda till större respekt för våra medvarelser. Det är viktigt att förstå att djur inte är några känslolösa "instinktsautomater", utan upplevande individer vars liv spelar roll för dem.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem