Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Glädje, skratt och lek

Jämfört med lidande har relativt lite forskning bedrivits på djurs förmåga att uppleva positiva känslor. För de flesta med en nära relation till andra djur råder det ingen tvekan om att de kan vara glada och njuta av livet. Men visste du att det inte bara är människor som skrattar?

Så gott som alla däggdjurs- och fågelungar leker, och även vuxna djur leker emellanåt. Lek har på senare år också observerats hos ödlor, krokodiler, sköldpaddor, fiskar och groddjur(1, 2) samt hos bläckfiskar och unga spindlar.(3)

Lekkamrater stimulerar till lek hos sociala djur, men även exempelvis en kalv som hålls ensam försöker leka stångningslekar med inredningen. Driften att leka är stark, men djur som är mycket otrygga, sjuka eller hungriga leker mindre eller inget alls.(4) 

Både apor, hundar och råttor ger ifrån sig skrattliknande läten när de leker eller blir kittlade.(5) Hos apor och hundar låter skratt mest som ett rytmiskt flåsande, men det är inte vilket flåsande som helst utan känns igen av de andra som just skratt. I råttornas fall ligger skrattet utanför vårt hörselområde.

När hundskratt spelades upp för hundar på ett hundhem minskade det stressen hos hundarna, och gjorde dem mer lekfulla.(5)

Förväntan och problemlösning

Förväntan är en annan känsla som har undersökts hos bland annat höns, råttor, minkar, rävar och grisar. När grisar förväntar sig något positivt, som att få större utrymme, visar de en ökad aktivitet och lek.(4) Om djur förväntar sig en viss belöning, och sedan får något ännu bättre, märks en tydlig skillnad jämfört med om de redan förväntat sig den bättre belöningen. Om belöningen uteblir blir de istället frustrerade.(4)

En kanske lite oväntad källa till glädje är det som har kallats ”heureka-effekten”, glädjen över att ha löst ett problem. Det har forskare dokumenterat hos kvigor i en försökssituation. Efter att de löst ett problem fick de höjd puls, och flera av dem skuttade, bockade och sparkade bakut som tecken på glädje.(6)

Hundar blir också gladare om de får en belöning efter att ha löst ett problem, än om de får belöningen utan att ha gjort något.(7) De har alltså en upplevelse som många nog skulle betrakta som typiskt mänsklig – att vara nöjd med sig själv efter en svår bedrift.

Att djuren upplever glädje är ett tecken på att de trivs i sin miljö. Tyvärr ses det alltför sällan i storskalig djurhållning. 

Läs mer

Källor

  1. Burghardt G. (2015) Play in fishes, frogs and reptiles. Current Biology 25(1): R09–R10.
  2. Dinets V. (2015) Play Behavior in Crocodilians. Animal Behavior and Cognition 2(1): 49–55.
  3. Zylinski S. (2015) Fun and play in invertebrates. Current Biology 25(1): R10–R12.
  4. Boissy A. m.fl. (2007) Assessment of positive emotions in animals to improve their welfare. Physiology & Behavior 92(3): 375–397.
  5. Simonet P., Versteeg D. & Storie D. (2005) Dog-laughter: Recorded playback reduces stress related behavior in shelter dogs. I: Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Enrichment July 2005.
  6. Hagen K. & Broom D. M. (2004) Emotional reactions to learning in cattle. Applied Animal Behaviour Science 85(3): 203–213.
  7. McGowan R. T. m.fl. (2014) Positive affect and learning: exploring the “Eureka Effect” in dogs. Animal cognition 17(3): 577–587.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem