Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes för andra året. Två enkäter skickades i december 2019 till alla landets kommuner via enkätverktyget SurveyMonkey.

Uppdelningen i två enkäter berodde på att frågorna hanteras av olika förvaltningar. Delenkäten ”Maten i kommunerna” skickades till kommunernas kostchef eller motsvarande, medan ”Djurskyddsbeslut” skickades till tjänstepersoner på gata/park-förvaltningarna. Påminnelser gjordes även via telefon och då inhämtades samtidigt vissa svar. Svarsinsamlingen avslutades i april 2020. Sammanställning har gjorts i Excel och analys och visualisering i Tableau.

Svarsfrekvens: 70 % av landets kommuner har svarat på hela eller större delen av undersökningen. 29 kommuner (10 %) har inte svarat alls.

Maxpoängen var 214 poäng (varav delenkäten ”Maten i kommunerna” stod för 192 poäng, och ”Djurskyddsbeslut” för 22 poäng). En vägledande princip i poängsättningen har varit att de beslut som påverkar flest djur i störst omfattning ger mest poäng.

Notering om djurskyddskriterier vid upphandling

Svarsalternativen för nivån på djurskyddskriterier har utgått från Upphandlingsmyndighetens kriterier eftersom dessa i mycket hög utsträckning används av kommunerna. Det innebär inte att Djurens Rätt anser att den högsta nivån är bra nog. Djurens Rätt deltar i Upphandlingsmyndighetens referensgrupper för utvecklandet av kriterierna parallellt med detta arbete. Då det tyvärr saknas relevanta djurskyddskriterier för fiskar ingår detta inte i undersökningen.

Jämförelse med undersökningen 2019

Undersökningen har utvecklats jämfört med förra året, som var något av en pilotstudie när det gäller hur en del av frågorna och svarsalternativen formulerats. De delar av undersökningen som rör satsningar på minskad användning av animalier till förmån för mer växtbaserat har dessutom utökats i omfattning med fler frågor och större djup. En lärdom från förra året var att det ofta finns stora skillnader mellan skolformer när det gäller den mat som serveras. I årets undersökning har därför fler frågeställningar ställts separat för förskola, grundskola och gymnasium.

Översikt över frågor som ingår

För en mer utförlig beskrivning av frågor och poängsättning, se här

Frågor separat ställda för förskola, grundskola och gymnasium

 • Finns politiskt beslut att servera enbart vegetariskt vissa dagar? Avser luncher
 • Finns vegetarisk rätt tillgänglig för alla varje dag?
 • Har barn/elever möjlighet att få vegansk mat? Svaret ska gälla alla skolor - beslut fattat på kommunal nivå. Om beslutet istället fattas på skolnivå - välj "nej" och skriven kommentar. Följdfråga till kommuner som svarar att de kräver läkarintyg: Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni kräver läkarintyg? Svaren från denna fråga poängsätts ej utan syftar till att ge information om vilka skäl som kan finnas.
 • Hur stor andel av mejeriprodukterna som används i köken är växtbaserade? Endast rätter på ordinarie meny avses - inte specialkost
 • Hur stor andel av de vegetariska rätterna som ni serverar är helt veganska? Endast rätter på ordinarie meny avses - inte specialkost

Frågor ställda på kommunnivå, ej uppdelat efter skolform

Har ni infört någon av följande nya åtgärder det senaste året? Flera svar är möjliga.

 • Har ni minskat andelen kött i vissa kötträtter det senaste året?
 • Har ni infört fler veganska rätter det senaste året?
 • Har er användning av växtbaserade mejeriprodukter (till exempel havregrädde, havremjölk) ökat det senaste året?

Har ni antagit ett nytt övergripande mål för kött? Om ja:

 • Med hur mycket har ni beslutat att minska mängden kött de närmaste åren?
 • När ska målet vara uppfyllt?

Vad skulle främja utvecklingen av växtbaserad mat i er kommun? Flera svar är möjliga. Svaren från denna fråga poängsätts ej utan syftar till att ge information om vilka hinder som kan finnas.

 • Tydligare riktlinjer från styrande politiker i kommunen
 • Större kunskap i köken om växtbaserad mat
 • Positivare inställning till växtbaserad mat hos elever/vårdnadshavare
 • Utbud - Att det vore enklare att hitta rätt produkter vid upphandling
 • Utbud - Att växtbaserade halvfabrikat blev billigare att köpa in jämfört med idag
 • Utbud - Att en större andel av den växtbaserade maten kommunen kan köpa in skulle vara svenskproducerad

Frågor om djurskyddskrav vid upphandling

Ställer ni som krav att skalägg ska komma från frigående hönor? Om ja:

 • Vilken beskrivning stämmer bäst på era krav vid upphandling av ägg? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.
 • Omfattar era krav andra äggprodukter än skalägg?
 • Burägg är fortfarande vanligt i äggprodukter. Skulle ni vilja att er grossist underlättade för er att välja bort burägg även här? Burägg kan finnas i t.ex. flytande äggprodukter, halvfabrikat och äggpulver. Frågan poängsätts ej.

Nötkött: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.

Griskött: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.

Kycklingkött: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.

Kalkonkött: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.

Lammkött: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.

Mjölkprodukter: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst? Minst 50% av det som upphandlas ska täcks av kravet om någon av de mer långtgående kraven anges.

Har ni en policy om att köpa icke-djurtestade städ- och kemikalieprodukter?1 Avser i mån av tillgång. Observera att kriterier för detta saknas i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek - och att det inte är miljökriterier som avses.

Om ja:

 • Omfattas kosmetiska produkter (produkter för personlig hygien) av er policy för städ- och kemikalieprodukter?
 • Omfattas kemiska produkter (tvätt-, disk- och rengöringsmedel) av er policy för städ- och kemikalieprodukter?
 • Ingår krav på tredjepartscertifiering för icke-djurtestat i kommunens policy?

Vad anser du skulle påverka er kommun att ställa högre djurskyddskrav än ni gör idag? Svaren från denna fråga poängsätts ej utan syftar till att ge information om vilka hinder som kan finnas.

 • Tydligare riktlinjer från styrande politiker i kommunen
 • Större engagemang hos kommuninvånarna för detta
 • Om det var enklare att ställa djurskyddskrav vid upphandling
 • Om det vore tydligare vilken skillnad det skulle göra för djurens välfärd
 • Om produkter från uppfödning med högre djurskyddskrav var billigare än de är idag
 • Om det fanns mer tillgång på produkter från uppfödning med högre djurskyddskrav

Är påskdekorationer som sätts upp av kommunen fjäderfria? Dekorationer på gator, torg och i parker avses.

Har ni infört rutiner för att förhindra att igelkottar och smådjur bränns i valborgsmässobrasor? Rutinerna kan vara att flytta riset och varna medborgarna om riskerna vid privata brasor.

Om ja:

 • Informerar ni medborgarna om hur risken att smådjur bränns kan undvikas?
 • Flyttas alternativt lyfts kommunens brasor på plats inför att brasan tänds?
 • Avstår kommunen från att anordna eget valborgsfirande med brasa?
 • Har ni infört någon annan rutin för att förhindra att smådjur bränns i valborgsmässobrasor? (Ange vad i kommentar)

Har ni infört begränsningar för användning av fyrverkerier? Begränsningar som går längre än lagen kräver under nyårshelgen, valborg och påsk

Om ja:

 • Avstår kommunen från fyrverkerier i kommunal regi?
 • Har privatpersoners användning av fyrverkerier begränsats?

Frågor utanför poängsättningen

Undersökningen innehöll en del frågor som ej poängsattes:

 • Frågor som rör gymnasiet, eftersom alla kommuner inte har eget gymnasium.
 • Frågor om djurskyddskrav vid upphandling av kalkon- och lammkött, eftersom så många kommuner förra året meddelade att de inte upphandlar detta alls och därför inte har valt nivå på djurskyddskraven.
 • Frågor om vad den svarande tror skulle underlätta för den egna kommunen att utvecklas inom de olika områdena.

Källor

 1. Endast en handfull kommuner har svarat att de har en policy om att köpa in icke-djurtestade städ- och andra kemikalieprodukter. Brist på tillgång på storköksprodukter av detta slag på marknaden och otydlighet kring vilka kriterier som ingår i olika märkningar anges som hinder.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem