Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Företagens respons på djurplågeri i ullindustrin

Den amerikanska djurrättsorganisationen PETA har filmat unikt material som avslöjar hur får inom ullindustrin skadas och misshandlas systematiskt i Australien och USA.

Risken är stor att ull i Sverige kommer från en farm där hanteringen av djuren sett ut på ett liknande sätt.  

– Det säljs så otroligt mycket ull. Det betyder att man måste fråga sig: var kommer ullen ifrån? Svaret är att det är ju inte från någon liten farm, utan det är så här det ser ut, säger Camilla Björkbom. Det är svårt för svenska konsumenter att veta att de plagg de köper inte har inneburit den typ av djurplågeri som visas i PETA:s filmer. Du kan se filmerna här.

Det finns flera olika typer av ull. Den dyrare merinoullen, där Australien står för 80 procent av produktionen, var i strålkastarljuset 2008 då TV4 granskade hur fåren utsätts för det som kallas "mulesing", dvs. att bakpartiet på fåren skärs bort för att minska risken att får dör pga parasitangrepp. Parasiterna trivs i hudveck på bakdelen som i sig är ett resultat av intensiv avel för att öka hudytan - och därmed mängden ull - per får. 

Efter TV4-granskningen slutade flera svenska företag att sälja merinoull, och många har i dag börjat använda sig av så kallad "mulesing-fri" ull. Men även om fåren inte får huden avskuren så sker inte resten av ullproduktionen smärtfritt.

Djurens Rätt har kontaktat de stora svenska klädkedjorna och frågat om ull verkligen är nödvändigt i deras produkter. Nedan kan du läsa deras svar där många företag lyfter fram sin mulesingfria policy från 2008. Men det räcker inte. I PETA:s nya avslöjande utsätts fåren inte för mulesing, utan blir slagna, sparkade, skurna och ihopsydda utan bedövning.

Bestseller (Vero Moda, Jack & Jones, Vila, Only)

Som udgangspunkt finder vi det naturligvis uacceptabelt hvis dyr mishandles. Jeg har ikke set udsendelsen og kan derfor ikke forholde mig til det konkrete tilfælde.

Vi har et krav imod Mulesing, hvilket gør at meget australsk uld ikke kommer i vores produkter men vi har ikke et forbud imod uld fra Australien som sådan.

Vi bruger ikke ret meget uld i vores varer, men i nogle kvalitetsprodukter som udvalgte blazer jakke sæt har vi uld. 

Katrine Milman
BESTSELLER Corporate Sustainability

Bubbleroom

Vi har en Djurrätts policy som innebär att alla material som har animaliskt ursprung ska komma från djur som behandlats väl och enligt gällande djurrättslagar och rekommendationer.

Enligt vår vetskap har vi inte ull från Australien men vi kan inte garantera det.

Vi har endast ett fåtal produkter i vårt sortiment med ull. Vi använder det i vissa produkter där vi anser att ull tillför egenskaper och en kvalité till produkten som inte kan ersättas med andra material. I dagsläget har vi inte tagit något beslut att sluta med ull i våra produkter. 

Paula Stoppert

Cheap Monday

Vi på Cheap Monday använder en mycket liten andel ull i vår produktion, enbart ca 0,5% av den totala fiberanvändningen. Det gör dock inte frågan mindre angelägen. Vi accepterar inte att djur behandlas illa.

Inom H&M group, där Cheap Monday ingår, läggs stort fokus på animaliska fibrer med långsiktigt mål att nå full spårbarhet på dessa. Men också med att jobba mer på farmnivå och där ställa ökade krav vad gäller djurskydd. Arbetet är nyligen påbörjat men kommer att få stort fokus under kommande år.

Sara Hampus
PR och kommunikationsansvarig 

Ellos

Den djurhantering som avslöjats av PETA är helt oacceptabel. Ellos har en Djurrätts policy som innebär att alla material som har animaliskt ursprung ska komma från djur som behandlats väl och enligt gällande djurrättslagar och rekommenderade krav på god djurhållning.

Vi har redan tidigare tagit klart avstånd från mulesing och köper inte merino-ull (i det ytterst få fall vi använder denna typ av ull) från Australien.

Övrig ull har inga krav på ursprungsland. Vi har påbörjat kartläggning av  övrig ull och detta inslaget visar ju än mer hur viktigt det är.

Ellos använder ull i vissa produkter där vi anser att ullens specifika egenskaper ger ett mervärde till produkten som inte kan ersättas med andra material. I dagsläget har vi inte tagit något beslut att sluta med ull i våra produkter. Vi tror att vi åstadkomma mycket mer för djuren genom att fortsätta att använda ull och istället säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra krav med en god djurhållning.

Lena Berger-Andersson,
Kvalitetstekniker och miljökoordinator i produkt

Gant

Vi ser mycket allvarligt på all form av djurplågeri. Det hör inte hemma i GANT's produktion. Genom vårt leverantörsavtal har vi en tydlig policy gällande djur-rätt och den gäller givetvis även ullindustrin.

Vi har aktivt jobbat med den här typen av frågor länge och 2009 tog vi helt avstånd från mulesing. Det var ett resultat av att många av våra leverantörer valde bort ull från Australien eftersom mulesingen var så utbredd där och vi hade svårt att kontrollera ursprunget på farmnivå. Däremot vet vi att det finns australiensiska ull-leverantörer som lever upp till internationell djurrätt och då ser vi ingen anledning att välja bort Australien som land. Vår utgångspunkt är att GANT ska köpa ull från leverantörer som kan leva upp till våra krav på en god djurhållning. Det arbetar vi hårt med.

Som vi ser det idag är det nödvändigt att använda ull i våra kläder. Vi inser dock att vi måste arbeta mer med spårbarheten och uppföljningen när det gäller alla våra fibrer. Det är ett stort arbete och vi är i startgroparna. Vi arbetar tillsammans med andra aktörer inom modeindustrin för att hitta alternativ och hållbara och etiska inköpsprocesser. Här är de animaliska fibrerna är högst prioriterade.

Louisa Blomstrand
Marketing & PR Director

Gina Tricot

Gina Tricot använder inte merinoull. Bakgrunden till detta är att vi anser att man i Australien, som är det ledande producentlandet för denna typ av ull, inte vidtagit några verkningsfulla åtgärder mot det plågsamma kirurgiska ingreppet ”mulesing" samt att man fortsätter den storskaliga exporten av levande djur till sjöss. 

Det djurplågeri som visas i filmen är ytterligare tecken på missförhållanden i den australiensiska ullindustrin.

Vi ser därmed ännu ett skäl att fortsätta vara tydliga med vårt ställningstagande, samt fortsätta den dialog vi tillsammans med Svensk Handel och andra svenska företag driver gentemot riksdag och regering när det kommer att framföra vår uppfattning att alla former av djurplågeri i ullindustrin är oacceptabla - och utgör hinder för handel. Ull är en av de viktigaste varorna i handeln mellan australienska och svenska företag och vi är övertygade om att denna dialog kan ge verkan. 

Marcus Bergman
Hållbarhetschef

H&M

Vi har ingen ull från Australien i butik idag och då vi ställer hårda krav på dokumentation för att garantera att ullen kommer från icke-mulesade får så undviker många av våra leverantörer helt att köpa från AU då det är svårt att få tag på incke-mulesad ull därifrån. Så en stor del av vår ull kommer från andra länder, så som Nya Zeeland, Sydafrika, Paraguay och Kina.

Vad gäller alternativet att helt sluta med ull så anser vi inte att detta är ett bra alternativ. Vi tror att vi kan åstadkomma mycket mer för djuren genom att vara kvar och istället kräva förbättringar inom ullindustrin. 

Även om mindre än 1 % av vår totala fiberanvändning utgörs av ull är det viktigt för oss att den kommer från seriösa fårfarmare med god djurhållning.

Madelene Ericsson
Hennes & Mauritz sustainability department

MQ

Den djurhantering som avslöjats av PETA är helt oacceptabel och inte i enlighet med de krav på god djurhållning som MQ via avtal ställer på våra leverantörer.

Den största andelen av ullen i MQs plagg kommer från Sydafrika och en mindre del även från Argentina och Australien.  MQ köper idag endast merinoull från leverantörer som kan garantera mulesingfri merinoull.  

Ull är en fiber som tillför många goda egenskaper till våra produkter som vi idag inte kan ersätta med andra fibrer. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att säkerställa att våra leverantörer lever upp till de krav vi ställer på en god djurhållning.

Helen Göthe
CSR & Enviromental Manager

Intersport

Det djurplågeri som visas i filmen är ett tecken på missförhållanden som går helt emot grundinställningen för Intersports djurpolicy - att djur skall behandlas väl.

Intersport AB har i dagsläget en extern leverantör som köper in ull från Australien.  

I dagsläget när vi har ull i vårt sortiment så sker uppföljning mot våra leverantörer årligen och Intersport AB köper bara in ullprodukter från leverantörer som kan garantera mulesing-fri ull.

Catherine Nasser
CSR & Quality coordinator

Odd Molly

Odd Mollys allmänna hållning är att vi inte accepterar någon form av djurplågeri i produktionen av våra kläder. Vi har redan tidigare tagit klart avstånd från mulesing och köper inte merino-ull (i det ytterst få fall vi använder denna typ av ull) från Australien.

Kristin Roos
Product manager

Provrummet

Vi tillverkar stickade plagg i Kina och en del av ullen kommer från Australien (non mulesing certifierade). För våra externa varumärken har inte lika bra koll med frågar alltid vid inköp (om det finns tvekan om missförhållanden inom industrin) om certificat som styrker djurens välfärd. Vi har inga plagg med merinoull och angora idag.

Svårt att säga om vi kommer använda oss av ull i framtiden men vi kommer defenitivt att titta på alternativa lösningar, såsom närproducerat och mer kontrollerat till vår egen produktion. 

Suzanne Nilsson

Stayhard

Självklart blir vi berörda av detta och det är inte acceptabelt att djur far illa.

Nej vi köper in ull från Australien till vår egenproduktion. Kan förekomma hos våra externa varumärken.

Vi kommer troligen att fortästta använda oss av ull i våra produkter. Till viss del iallafall. 

Carin Kristiansson
Purchasing & Retail Controller

Varner-gruppen (Carlings, Cubus, BikBok, SOLO, Dressmann)

I tråd med vårt verdigrunnlag og våre etiske regler om dyrevelferd nedfelt  i vår Code of Conduct, tar Varner-Gruppen sterkt avstand for denne type behandling av dyr som er kommet frem i media og som vist på filmen.

Vi har utarbeidet tydelige og spesifikke krav til våre leverandører hva gjelder dyrevelferd og bruk av animalske fibre. Jeg kan nevne at vi har et totalt forbud mot angora og pels og har siden 2008 ikke kjøpt ull fra Australia med mindre produsenten kunne garantere at denne er mulesing-fri. Våre krav følges tett opp av både CSR-avdelingen og innkjøpsavdelingen.

Ull er et viktig materiale for våre høst- og vinterkolleksjoner med tanke på de egenskaper dette materiale har, men vi stiller oss positive til å se på ulike alternative fibre. I lys av de avsløringene som er kommet vil vi fremover jobbe enda tettere med våre produsenter for å forsikre oss at vår produksjon skjer i henhold til våre strenge krav.

Med vennlig hilsen,  
Annabelle Lefébure-Henriksen
Sustainability Manager

Åhlens

Vi tar starkt avstånd från denna behandling. I våra avtal framgår det att våra leverantörer och deras underleverantörer måste säkerställa att de efterlever de sk. "5 friheterna" vid djurhållning, satta av EU Farm Animal Welfare Council.

Vi köper inte merinoull från Australien med tanke på problematiken kring mulesing. För annan ull har leverantören frihet att köpa ur ett kvalitet- och pris perspektiv och vi har inte gett några krav på härkomst. Med denna nya information kommer vi nu att diskutera detta internt och med våra leverantörer, som ett första steg till ett underlag för en ev. kravställan.

Vårt sortiment styrs av våra kunders efterfrågan och vi ser en efterfrågan på ull då det inte minst ur ett kvalitetsperspektiv är ett mycket bra material. Vi kommer att fortsätta att använda ull i våra kläder men vi ska säkerställa att den kommer från får som har behandlats på etiskt korrekt sätt, i linje med våra avtal.

Elin Sandrén
Product Quality Developer

Vanliga frågor

Jag vill bli vegetarian/vegan men hur kommer jag igång?

Det finns massor av goda saker att äta istället för kött och animaliska produkter. Här kommer några av våra bästa komma igång-tips!

1. Spana in vår vegoblogg valjvego.se. Här finns en massa recept, produkttips och inspiration. www.valjvego.se

2. Beställ hem ett kostnadsfritt inspirationsmagasin genom att messa VEGO till 72 120 (det kostar som ett vanligt sms) eller beställ ett här!

3. Ladda hem appen Vegokoll. Där kan du scanna eller söka efter produkter och hitta de som inte innehåller djur.

4. Börja prenumerera på Vegobrevet, i brevet får du recept, inspiration och nyheter om vad som händer i vego-Sverige, varje månad. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem