Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurskydd i samband med högtider

En separat del av undersökningen rörde beslut och praxis bland kommunerna gällande användning av påskfjädrar, åtgärder för att skydda smådjur i samband med valborgsmässobrasor och begränsningar av användandet av fyrverkerier.

På mobilen syns grafiken bäst i landskapsläge. Svårt att se detaljer i bilden nedan? Klicka här

Filterfunktionerna finns för att du ska kunna hitta trender i statistiken utifrån vad som är intressant för just dig. Kanske vill du jämföra kommunerna inom ett visst län, eller se hur din kommun står sig i förhållande till några andra? Eller kanske vill du titta på skillnader mellan storstäder och landsbygd? Klicka först ur rutan "All" i filtrets rullist, och klicka sedan i ett eller flera val i samma lista. Du kan också använda teckenförklaringen till att markera ett visst svarsalternativ och se hur det avspeglas i grafiken.

Förra året svarade knappt 30 % av kommunerna att de hade rutiner för att förhindra att smådjur bränns i valborgsbrasor. Rutinerna kan handla om att flytta på riset innan brasan tänds, eller informera kommuninvånarna om risken att smådjur bränns. I år har andelen kommuner som har den typen av rutiner ökat till nästan 50 %.

Omkring hälften av kommunerna i undersökningen angav förra året att de har infört lokala begränsningar för fyrverkerier, utöver det som finns i nationell lagstiftning. Det rör sig oftast om att kommunen avstår från eget fyrverkeri i kommunal regi, eller att privatpersoners användning av fyrverkerier tidsbegränsas och exempelvis endast tillåts timmarna runt tolvslaget på nyårsnatten.

I år var det färre kommuner som svarade på denna fråga, så jämförelsen med förra årets data bör göras med försiktighet. I år låg också fokus främst på begränsningar av privatpersoners bruk av fyrverkerier, då kommunala arrangemang i de flesta fall ställdes in till följd av covid-19. I år angav 65 % av de svarande kommunerna att de begränsar fyrverkerianvändningen för privatpersoner. 

Runt 90 % av kommunerna avstår från påskfjädrar, och i den stora majoriteten av dessa är det en fråga som hanteras av förvaltningen snarare än på politisk nivå. Även här syns en ökning från förra året på runt tio procentenheter.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem