Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurskyddskrav vid upphandling

Kommuner köper in varor enligt en upphandlingsmodell som styrs av lagstiftning. När kommuner upphandlar animaliska produkter kan de ställa vissa djurskyddskrav formulerade av Upphandlingsmyndigheten. Djurskyddskraven rör uppfödning, transport och slakt och finns på olika nivåer.

Andelen kommuner som anger att de ställer djurskyddskrav vid upphandling ligger på runt 95 % för samtliga av de vanligaste animalierna (ägg, mjölkprodukter, nötkött, griskött, kycklingkött).

Majoriteten av kommunerna ställer krav som går längre än svensk djurskyddslagstiftningen på minst hälften av det de upphandlar inom dessa animaliekategorier. Högst djurskyddskrav av alla kommuner ställer Haparanda.

Den huvudsakliga frågeställningen löd: Ställs djurskyddskrav vid upphandling - och vilken beskrivning passar i så fall bäst?

För kommuner som ställer krav fanns svarsalternativ på tre olika nivåer för var och en av de vanligaste kategorierna av animalier som köps in:

  • Djurskyddskraven är mindre långtgående än svensk djurskyddslagstiftning eller i nivå med den (2 poäng)
  • Djurskyddskraven går i vissa avseenden längre än svensk lagstiftning - tex EU-ekologiskt (6 poäng)
  • Djurskyddskraven går längre än både svensk lagstiftning och EU-ekologiskt - tex KRAV-märkt (8 poäng)

För att nivå 2 eller 3 skulle väljas krävdes att minst 50% av det som upphandlas skulle täckas av kravet. Samma frågeupplägg användes för:

  • nötkött
  • griskött
  • kycklingkött
  • mjölkprodukter
  • ägg

För ägg fanns svarsalternativ som särskilde upphandling av burägg. Kalkonkött och lammkött poängsattes ej på grund av att många kommuner inte upphandlar dessa).

På mobilen syns grafiken bäst i landskapsläge. Svårt att se detaljer i bilden nedan? Klicka här

Filterfunktionerna finns för att du ska kunna hitta trender i statistiken utifrån vad som är intressant för just dig. Kanske vill du jämföra kommunerna inom ett visst län, eller se hur din kommun står sig i förhållande till några andra? Eller kanske vill du titta på skillnader mellan storstäder och landsbygd? Klicka först ur rutan "All" i filtrets rullist, och klicka sedan i ett eller flera val i samma lista. Du kan också sortera rankinglistan efter kommun istället för placering för att enkelt hitta en viss kommun där.

Djurens Rätt ser att det finns stor potential att ställa krav som verkligen gör skillnad för djurens välfärd. Generellt kan sägas att krav på utevistelse saknas för de allra flesta djurslag i svensk lagstiftning, trots att det är mycket viktigt för djurvälfärden. Grisar, kycklingar och hönor är exempel på djurslag där utevistelse sällan förekommer. Ekologisk produktion i nivå med KRAV-certifiering är den uppfödningsform som ger högst djurvälfärd bland Upphandlingsmyndighetens kriterier - en sammanfattning över skillnaderna mellan nivåerna finns här.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem