Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Mätbara och tidsatta mål för köttminskning

Många kommuner har i sina styrdokument för måltidsverksamheten mål om att minska på serveringen av kött.

Ett vanligt misstag är att formuleringarna kring detta är vaga, vilket gör målen svåra att genomföra och följa upp. För att mål ska vara effektiva behöver de vara mätbara och tidsbundna. Frågeställningen kring detta har därför skärpts i årets version av undersökningen, och det visade sig att bara fjorton kommuner hade satt upp ett sådant mål.

Mest ambitiöst mål har Karlstad kommun som ska minska sin servering av kött med mer än 50 % inom en femårsperiod. Andrapristagaren i rankingen Oxelösund har liksom Strängnäs nästan lika högt satta mål och har svarat att de ska minska sin servering av kött med 36-50 % inom en femårsperiod. 

Följande kommuner har angett att de har mätbara och tidsatta mål för köttminskning. De har också angett målens ramar utifrån flervalsalternativ.

Har er kommun ett mätbart och tidsbundet mål för hur mycket ni ska minska mängden kött som serveras?

Om ja: 1. Med hur mycket har ni beslutat att minska mängden kött de närmaste åren? 2. När ska målet vara uppfyllt?

Kommun   Mål för minskning   Tidsram
Karlstad   Mer än 50 %   Inom 1-5 år
Oxelösund   36-50 %   Inom 1-5 år
Strängnäs   36-50 %   Inom 1-5 år
Haninge   21-35 %   Inom 1-5 år
Nyköping   21-35 %   Inom 1-5 år
Gävle   11-20 %   Inom 1-5 år
Nykvarn   11-20 %   Inom 1-5 år
Vaggeryd   11-20 %   Inom 1-5 år
Burlöv   11-20 %   Inom 6-10 år
Hjo   1-10 %   Inom 1-5 år
Järfälla   1-10 %   Inom 1-5 år
Orsa   1-10 %   Inom 1-5 år
Södertälje   1-10 %   Inom 1-5 år
Vara   1-10 %   Inom 1-5 år

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem