Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Har barn/elever möjlighet att få veganskt?

När det gäller önskemål om individuellt anpassad mat utöver medicinska behov eller motiv som har samband med en diskrimineringsgrund, saknas tydliga ramar för vad förskolan och skolan är skyldig att tillhandahålla. Mer än hälften av landets kommuner erbjuder idag växtbaserad (vegansk) mat till barn och elever som önskar få det.

Andelen kommuner som erbjuder vegansk mat till dem som efterfrågar det har ökat för samtliga skolformer sedan förra året. Störst är ökningen för grundskolan. Mönstret kvarstår i att det fortfarande är fler kommuner som säger ja på gymnasienivå.

Runt tio procent av kommunerna godkänner inte önskemål om veganmat utifrån etiska skäl utan kräver läkarintyg för att styrka medicinska skäl för att tillmötesgå önskemål om vegansk mat.

I topp när det gäller att erbjuda vegansk mat är Sörmlands län och Gotland (som är både län, kommun och region ihop) där samtliga kommuner säger ja till att servera veganskt. I Värmlands län däremot är det endast Karlstad kommun som säger ja, och då bara på gymnasienivå. Även mellan kommuntyper syns en skillnad, där fler städer säger ja medan landsbygdskommunerna är mer benägna att neka. Däremot syns ingen skillnad mellan norra och södra Sverige. Bland kommunerna som nekar handlar det ofta om att det saknas tillräcklig kunskap om näringslära, och om hur lagstiftningen och rekommendationerna från exempelvis myndigheter ska tolkas.

Har barn/elever möjlighet att få vegansk mat?

Jakande svar ska gälla alla skolor - beslut fattat på kommunal nivå.

På mobilen syns grafiken bäst i landskapsläge. Svårt att se detaljer i bilden nedan? Klicka här

Filterfunktionerna finns för att du ska kunna hitta trender i statistiken utifrån vad som är intressant för just dig. Kanske vill du jämföra kommunerna inom ett visst län, eller se hur din kommun står sig i förhållande till några andra? Eller kanske vill du titta på skillnader mellan storstäder och landsbygd? Klicka först ur rutan "All" i filtrets rullist, och klicka sedan i ett eller flera val i samma lista. Du kan också använda teckenförklaringen till att markera ett visst svarsalternativ och se hur det avspeglas i grafiken.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem