Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Vegetarisk rätt tillgänglig för alla varje dag

Nio av tio kommuner serverar minst en vegetarisk rätt varje dag i alla skolor och på gymnasiet och det är en ökning jämfört med förra året.

Livsmedelsverket rekommenderar att alla skolor erbjuder detta. Förskolorna ligger fortfarande långt efter på detta område även om en ökning syns även där; endast en dryg fjärdedel av kommunerna i undersökningen serverar vegetariskt varje dag i förskolan. I många fall anges orsaken vara logistiska eller byggtekniska begränsningar, som att lokalerna i förskolorna inte är anpassade för servering av flera rätter.

Dalarnas och Uppsala län har kommit längre än övriga län när det gäller att servera vegetariska rätter varje dag i sina verksamheter. Det finns inga slående skillnader mellan olika kommuntyper, och inte heller syns någon skillnad mellan norra och södra Sverige.

Finns vegetarisk rätt tillgänglig för alla varje dag?

På mobilen syns grafiken bäst i landskapsläge. Svårt att se detaljer i bilden nedan? Klicka här

Filterfunktionerna finns för att du ska kunna hitta trender i statistiken utifrån vad som är intressant för just dig. Kanske vill du jämföra kommunerna inom ett visst län, eller se hur din kommun står sig i förhållande till några andra? Eller kanske vill du titta på skillnader mellan storstäder och landsbygd? Klicka först ur rutan "All" i filtrets rullist, och klicka sedan i ett eller flera val i samma lista. Du kan också använda teckenförklaringen till att markera ett visst svarsalternativ och se hur det avspeglas i grafiken.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem