Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Fur Free Europe - för ett pälsfritt Europa

Minkar på pälsdjursfarmer lever hela sina liv i trånga gallerburar. Den karga miljön leder till att de tuggar på sig själva, slåss med varandra och får infekterade sår. Men nu har du en unik möjlighet att stänga pälsdjursfarmerna, för gott.

Med det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe kan ett pälsfritt Europa bli verklighet. Nu kan du uppmana EU att förbjuda pälsdjursfarmning och försäljning av pälsprodukter, i hela Europa. När 1 miljon EU-medborgare har skrivit under initiativet är EU-kommissionen skyldig att svara och agera. 

Skriv under initiativet: 
Steg 1) Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan
Steg 2) Verifiera och signera på nästa sida

Mina uppgifter

För att kunna hantera din underskrift och informera dig om vårt arbete sparar vi de uppgifter du lämnar. Det gör vi enligt dataskyddsförordningen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan annat än som underskriften till EU-initiativet. Läs mer i vår integritetspolicy.

Varför förbjuda pälsdjurfarmning och pälsprodukter? 

Oetiskt

Att hålla djur i små burar och döda dem enbart, eller huvudsakligen, för deras päls är oetiskt. Pälsdjursuppfödning är oetiskt oavsett var den förekommer, och därför kräver vi också ett förbud mot försäljning av produkter från pälsfarmer. 

Otryggt

Pälsfarmer utgör en risk för djurs och människors hälsa. Under covid-19-pandemin drabbades hundratals minkfarmer av coronavirusutbrott, och nya varianter av SARS-CoV-2-viruset visade sig ha överförts till människor från djur.

Ohållbart

Pälsdjursuppfödning har en betydande miljöpåverkan och utgör ett allvarligt hot mot den inhemska biologiska mångfalden. Den amerikanska minken är nu utbredd i hela EU, efter att ha rymt från pälsfarmer, och har orsakat betydande negativa effekter på det inhemska europeiska djurlivet. Bearbetning och färgning av päls innebär också användning av giftiga kemikalier. 

Varför nu? 

Det finns en unik möjlighet att få till ett pälsförbud i EU just nu: 

  • Pälsindustrin står inför både en djurhälsokris och en ekonomisk kris på grund av covid-19.

  • Möjligheten till ett förbud är stor då EU-kommissionen just nu ser över EU:s djurskyddslagstiftning.

  • De etiska kraven från konsumenterna blir allt högre och hundratals varumärken har valt att bli pälsfria.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem