Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån
End Pig Pain - stoppa grisarnas lidande

End Pig Pain - stoppa grisarnas lidande

Miljoner grisar runt om i Europa utsätts idag för kastrering, svansklippning, tandklippning och tandslipning - trots att mycket av detta har varit förbjudet i EU i mer än 20 år. Nu går Europeiska djurorganisationer samman med kampanjen End Pig Pain för att minska grisarnas lidande i djurfabrikerna.

Kastrering av grisar, med eller utan bedövning, är mycket vanligt i Europa – 77 miljoner grisar kastreras varje år. Nästan 3 miljarder grisar får svansen avklippt – detta trots att den rutinmässiga svansklippningen har varit förbjuden i EU sedan 2003. Tandklippning på rutin är också vanligt förekommande, trots att även det har varit förbjudit i EU-länderna i mer än 20 år.

Kampanjen End Pig Pain drivs av Djurens Rätt i Sverige och internationellt av 15 andra djurorganisationer runt om i Europa. Läs mer och skriv under uppropet på www.endpigpain.se.

– Att stympa grisar på det sätt som görs i Europa idag är ett riktigt dåligt sätt att hantera de problem som till stor del beror på dålig skötsel och undermåliga uppfödningsmiljöer där grisarna inte kan bete sig naturligt. En avel som inte sätter produktion i första rummet skulle också minska behovet av att klippa av grisarnas kroppsdelar, säger Camilla Björkbom, ordförande på Djurens Rätt.

I Sverige förbjöds obedövad kastrering av hangrisar i januari 2016 men kastreringen är fortfarande ett kirurgiskt ingrepp som innebär smärta och stress för grisarna även om det utförs med bedövning. Det finns bättre alternativ som kan börja användas av fler redan idag, som vaccinering av galtlukt.

Kampanjen End Pig Pain vill se ett slut på den kirurgiska griskastreringen och att svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar upphör i de länder där det fortfarande förekommer – det är dags för grisbranschen i Europa att börja följa lagen.

– Att lagstiftningen när det gäller grisar inte efterlevs i EU är ett tydligt tecken på att ekonomiska intressen tillåts gå före djurskyddet, säger den finländska EU-parlamentarikern Sirpa Pietikainen, ordförande för EU-parlamentets djurskyddsgrupp. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem