Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Ge djuren en röst i EU - inrätta en djurskyddskommissionär

Det behöver bli tydligare vem som har det politiska ansvaret för djurens välfärd inom EU. Därför uppmanar nu Djurens Rätt, tillsammans med djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU:s 27 medlemsländer, EU att inrätta en djurskyddskommissionär.

Européer bryr sig om djur. Opinionsundersökningar visar tydligt att EU-medborgare vill se högre standarder för djurskydd. Men det behöver bli tydligare vem som har ansvaret för djurskyddsfrågor och djurvälfärden behöver prioriteras högre av kommissionen.

Trots det starka stödet för djurens välfärd i EU kan vi se hur ekonomiska intressena alltför ofta tillåts vara överordnade. Idag är det kommissionären för hälsa- och livsmedelssäkerhet som har ansvar för djurvälfärden – men det omnämns inte i titeln. För att säkra en stark röst för djuren i EU behövs en djurskyddskommissionär där ansvaret omnämns i titeln.

Hjälp oss förverkliga en djurskyddskommissionär - var med och kräv att djurskyddet får ta större plats i EU!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem