Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Förbjud vilda djur på cirkus inom EU

Mars 2021 lanserade Djurens Rätt ihop med andra djurorganisationer i Europa en gemensam kampanj med mål att införa ett förbud mot vilda djur på cirkus i EU. I oktober samma år lämnades uppropet över till EU-kommissionen, där över en miljon namnunderskrifter samlats in sedan kampanjens start. Djurens Rätt har länge arbetat för att vilda djur på cirkus ska förbjudas och ser nu hoppfullt på att opinionen för ett förbud är så stark inom hela EU.

Då det inte ligger i djurens intresse att varken transporteras eller utföra konster lever vilda djur på cirkus ett liv i misär. Eftersom en cirkus verksamhet bygger på att befinna sig på resande fot räcker det inte med ett nationellt förbud och därför har Djurens Rätt, tillsammans med ett 70-tal organisationer, drivit ett gemensamt upprop med målet att få igenom ett EU-omfattande förbud för vilda djur på cirkus.

Engagemanget kring uppropet har varit stort och tusentals interaktioner har gjorts i Djurens Rätts sociala kanaler. När uppropet avslutades i oktober 2021 hade över en miljon personer skrivit på för att ett förbud ska införas inom hela EU, varav Djurens Rätt samlat in 37 000 underskrifter i Sverige. 

– Jag är glad men inte förvånad över det stora engagemanget kring uppropet. Vilda djur är inte till för vår underhållning vilket en stor del av EU-medborgarna är eniga om. Det är på tiden att EU förbjuder det förlegade utnyttjandet av vilda djur på cirkus en gång för alla, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Den 13 oktober 2021 lämnades uppropet över till EU-kommissionen och Djurens Rätt inväntar nu besked. Djurens Rätt har länge arbetat för att vilda djur på cirkus ska förbjudas och ser nu hoppfullt på att opinionen för ett förbud är så stark inom hela EU.

Förbjud vilda djur på cirkus inom EU

7 av 10 européer vill se ett förbud

I EU har 23 länder redan lagstiftning som i olika omfattning förbjuder användning av djur på cirkus. Däremot har länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien inte infört något förbud. Och i Tjeckien, Finland och Ungern har länderna endast begränsat användandet av vissa vilda djurarter på cirkus. I en opinionsundersökning intervjuades medborgare från dessa länder och resultatet av undersökningen visar att medborgarna vill att vilda djur på cirkus ska förbjudas. Opinionsundersökningen visar bland annat att:

  • 68 % anser att användningen av vilda djur på cirkus är oetiskt och vilda djur bör inte användas till underhållning
  • 62 % anser att EU bör förbjuda användningen av alla vilda djur på cirkus
  • 83 % anser att EU bör garantera att plågsam användning av djur inte är tillåten

Djurens Rätt var pådrivande för den svenska lagstiftningen som trädde i kraft 2019, där elefanter och sjölejon inte längre tillåts på cirkusar. Däremot finns inte en heltäckande lagstiftning som omfattar alla vilda djur som kan användas på cirkus i Sverige. Nu hoppas organisationen genom uppropet att det ska införas ett förbud inom hela EU som där också inkluderar de svenska regleringarna.

Djurens Rätts verksamhet finansieras av gåvor och medlemskap. Med din hjälp kan vi informera allmänheten om djurens situation och skapa opinion. Vi kan påverka de som har makt att förändra.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem