Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Förbjud vilda djur på cirkus inom EU

Djurens Rätt i gemensamt EU-upprop: Förbjud vilda djur på cirkus! En ny opinionsundersökning visar att 68 procent av européerna vill se ett sådant förbud. Bakom kampanjen står Djurens Rätt tillsammans med Eurogroup for Animals – en sammanslutning av ett 70-tal djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa. 

I Sverige finns restriktioner kring vilka djur som inte får användas på cirkus. Det är bland annat inte tillåtet att ha apor, elefanter eller giraffer på svensk cirkus. Men lagstiftningen inom EU ser väldigt olika ut från land till land. I den gemensamma kampanjen vill nu Djurens Rätt tillsammans med Eurogroup for Animals se att ett EU-omfattande förbud mot användning av vilda djur på cirkus införs.

– Att vilda djur tas från sin naturliga livsmiljö och utnyttjas till underhållning på ett plågsamt sätt är både oetiskt och föråldrat. Dessutom utsätts djuren för en stor psykologisk stress och fysisk risk. Det är på tiden att förbjuda detta förlegade utnyttjandet av vilda djur, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

7 av 10 européer vill se ett förbud

I EU har 23 länder redan lagstiftning som i olika omfattning förbjuder användning av djur på cirkus. Däremot har länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien inte infört något förbud. Och i Tjeckien, Finland och Ungern har länderna endast begränsat användandet av vissa vilda djurarter på cirkus. I en opinionsundersökning intervjuades medborgare från dessa länder och resultatet av undersökningen visar tydligt att medborgarna vill att vilda djur på cirkus ska förbjudas.

Opinionsundersökningen visade bland annat att:

  • 68 % anser att användningen av vilda djur på cirkus är oetiskt och vilda djur bör inte användas till underhållning
  • 62 % anser att EU bör förbjuda användningen av alla vilda djur på cirkus
  • 83 % anser att EU bör garantera att plågsam användning av djur inte är tillåten

Djurens Rätt var pådrivande för den svenska lagstiftningen som trädde i kraft 2019, där elefanter och sjölejon inte längre tillåts på cirkusar. Däremot finns inte en heltäckande lagstiftning som omfattar alla vilda djur som kan användas på cirkus i Sverige.

CTA

Cirkus är kul – men inte för djuren. I Sverige finns det restriktioner kring vilka djur som inte får användas på cirkus, men fortfarande saknas ett heltäckande förbud mot vilda djur på cirkus inom Sverige och resten av EU. En ny opinionsundersökning visar att 68 procent av européerna vill se ett förbud mot vilda djur på cirkus. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem