Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Skriv ett medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag man lägger som privatperson och skickar till sin kommun för behandling. Nedan finns ett förslag till medborgarförslag om att kommuner i första hand ska välja att inte köpa in produkter som är testade på djur. Så här går du tillväga.

1) Gå in på din kommuns hemsida och se vad de skriver om medborgarförslag. En del kommuner har färdiga mallar som man kan använda för att skicka in sitt förslag. Texten om medborgarförslag brukar ligga under någon rubrik med ordet "Demokrati" eller liknande. I Västervik ser det ut på detta sätt: www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=2290.

2) Ta reda på adressen till din kommun och skicka in nedanstående förslag. Tänk på att förslaget ska adresseras till kommunfullmäktige. Om ni skickar in det på papper ska er underskrift finnas med. Det går också bra att maila in medborgarförslag. Om ni väljer att ändra i texten nedan, tänk på följande:

Det är viktigt att ordet "medborgarförslag" finns med i rubriken.Förslaget ska vara kortfattat och det bör byggas upp av en motivering.Kontaktuppgifter ska finnas med, det vill säga namn, adress och gärna telefonnummer.

3) Informera gärna lokalmedia om att ni skickat in ert medborgarförslag.

4/ Och här kommer förslaget:

"Kommunfullmäktige"
"Kommunens namn"
"Adress"

Medborgarförslag rörande djurtestade produkter

Den svenska djurskyddslagen slår fast att användningen av försöksdjur ska begränsas. Det ska bland annat ske genom att alternativ till djurförsök ska användas när sådana finns och genom att djurförsök endast får utföras då det finns ett allmänintresse för det.

Jag delar den politiska strävan om att djurförsöken ska begränsas. Jag anser dessutom att kommunerna har viktiga roller att spela, inte minst som konsumenter, för att utvecklingen bort från djurförsök främjas.

Vår kommun upphandlar stora mängder hygien- och rengöringsprodukter för att ta ett exempel. Inom dessa områden finns det företag som idag är godkända av organisationen Djurens Rätt. Djurens Rätt är medlem i en internationell koalition som tagit fram två standarder för icke djurtestat, "Humane Cosmetics Standard (HCS) för kosmetika och hygienprodukter och "Household Products Standard (HHPS) för rengöringsprodukter. Expertkunskaper finns alltså att tillgå på området om man vill göra goda djuretiska val.

Enligt min mening bör vår kommun, vid upphandlingar och vid inköp, genom att ställa frågor hämta in fakta om i vilken grad produkten eller de ingående råvarorna har testats på djur. Sedan bör produkter som inte har testats på djur väljas i första hand.

Mitt förslag är att kommunen fattar beslut om att av djuretiska skäl i första hand välja att upphandla eller köpa in produkter som inte är testade på djur.

"Underskrift"
"Namn"
"Adress"

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem