Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Vilka företag jobbar med European Chicken Commitment?

Kycklingarna är de djur som är flest och har det sämst i livsmedelsindustrin. De lever på trånga ytor, har ingen berikning och får inte komma ut i friska luften. "Turbokycklingarna" i industrin växer från knappt 40 gram till 2000 gram på endast 35 dagar. En sådan extrem tillväxt resulterar i hälsoproblem av olika slag. Det positiva i detta är att förändring är på gång och du och ditt företag kan hjälpa till!

ö

European Chicken Commitment

Djurens Rätt har tillsammans med ett 30-tal andra ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa tagit fram ett antal kriterier vars syfte är att höja miniminivån för kycklingarna. Det samlade namnet för dessa kriterier är European Chicken Commitment (ECC). Genom att inkludera ECC i er inköpspolicy kan ditt företag visa på ett ökat hållbarhetsansvar och möta era konsumenters önskemål.

Glädjande nog har över 200 företag i Europa redan valt att ta ansvar i frågan. Däribland svenska aktörer som Dafgårds, Espresso House, Bastard Burgers, Nordrest, Bockholmengruppen och Panini Internazionale. Flera globala aktörer såsom Ikea, KFC, Nestlé, Compass Group, Sodexo och Nomad Foods har också valt att ta mer ansvar för kycklingarna genom att arbeta med ECC.

Vad kan ditt företag göra?

Att djurskyddsfrågan blir allt viktigare råder det ingen tvekan om. När svensken uppger vilka frågor som är viktigast när denne handlar livsmedel hamnar djurens välfärd på tredje plats (Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2018). Konsumenter efterfrågar ansvarstagande från företag, och European Chicken Commitment är just ett tydligt sätt för företag att ta ansvar för djuren. Konsumenterna här hemma litar på er och det är ni som har störst möjlighet att förändra för djuren. Vi ser redan nu att svenska såväl som världsomspännande företag jobbar för en förändring - ta del av förändringen ni också!

Kontakt företagsrelationer

Ansvarig för företagsrelationer 
Nathalie Söderström
Nathalie.Soderstrom@djurensratt.se
08-555 914 21

Konsumenter och siffror

Som nämnt är djurvälfärd en prioriterad fråga för konsumenter. Hela 88 % av de svenska konsumenterna anser att företag bör ta ansvar för att hålla högre djurskyddsnivå än den lägstanivå som den svenska lagstiftningen innebär. Denna siffra har ökat de senaste åren (Novus 2019).

Vidare tycker hela 8 av 10 av konsumenterna tycker att kycklingproduktion inte borde vara tillåtet utan att djuren ska ha haft tillgång till utevistelse. Idag är det endast 1 % av kycklingarna i Sverige som får gå ut. Dessutom anser 8 av 10 konsumenter att snabbväxande kycklinghybrider inte ska få förekomma (Novus 2019). Trots det är snabbväxande hybrider standard inom konventionell kycklingproduktion, vilket medför en rad hälsoproblem och ökat lidande för kycklingarna. Dessutom ökar ständigt efterfrågan på växtbaserade alternativ, och nästan varannan svensk uppger att djurpolitiken är viktig i valet av politiskt parti. 

Hur jobbar Djurens Rätt?

Djurens Rätt är en ideell organisation som bildades 1882 och som idag har omkring 50 000 medlemmar. De senaste fem åren har medlemstillväxten varit 30 % vilket är en tydlig signal att de frågor vi arbetar med är viktiga för allmänheten. Förutom att samtala med företag så arbetar vi även med politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.

Tack vare våra närmare 600 000 följare i sociala medier så når Djurens Rätt ut till närmare 2 miljoner personer på veckobasis, vilket gör att vi effektivt når ut med pågående kampanjer och information.

 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem