Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Möss får tung detektor fastopererad på huvudet

Bild från ansökan (skärmdump) på hur detektorhuvudet är tänkt att monteras på musen.
Bild från ansökan (skärmdump) på hur detektorhuvudet är tänkt att monteras på musen.

Totalt används 2 400 möss i djurförsök där motorik och beteende ska analyseras. För att göra detta opereras bland annat ett tungt detektorhuvud fast på musens huvud. Den utsetts sedan för olika beteendetester, vilka bland annat innebär elektriska stötar. Detta är dessvärre helt lagliga djurförsök.

Syftet med djurförsöken är ”att på ett riktat sätt tysta olika nervceller för att på så sätt ta reda på deras roll i förmedling och reglering av motorik och beteende”. Totalt används 2 400 möss.

Så här går försöken till

I försöken används genmanipulerade djur, men det specificeras inte vilka genmanipulerade möss det är, utan godkännandet är generellt och omfattar alla genmanipulerade möss för 12 000 gener som kodar för proteiner i hjärnan.

I försöken görs olika ingrepp på mössen. Det borras i skallen för att där till exempel injicera substanser i hjärnan, för att där placera en glaslins, fiber eller elektrod, eller för att suga bort en del av cortex (hjärnan).

Under operation i skallen sätts en anslutning för ett detektorhuvud fast, som sedan kopplas på vid tester. Vikten på detektorhuvud, kontaktdon, cement mm är 3 gram, och sätts på huvudet på en mus som väger 25-30 gram. Det innebär att vikten som bärs på huvudet uppgår till omkring 12 procent av musens totala vikt. Det kan jämföras med att placera ett detektorhuvud som väger 8,4 kilo på huvudet på en människa som väger 70 kilo.

Djuren utsätts för olika beteendetester. I tre av dessa utsätts de för elektriska stötar. I ett annat beteendetest utsätts mössen först för svält (vid 16 olika tillfällen) och därefter för testet, totalt 275 gånger.

Sökanden ansökte om undantag från bestämmelse om att möss ska hållas i grupp, vilket djurförsöksetiska nämnden godkände. Individer kan därför hållas ensamma huvuddelen av deras livstid.

Läs ansökan och beskrivningen av djurförsöken i sin helhet här

Djurförsöksetiska nämndens beslut

Ansökan godkändes av Uppsala regionala djurförsöksetiska nämnd den 21 juni 2018. Försöken är godkända att utföras under fem år, till den 30 maj 2023. En ledamot reserverade sig mot att ansökan blev godkänd.

Djurens Rätt om försöket

Ansökan omfattar försök på många djur. Den är omfattande vad gäller allt som djur utsätts för och den är komplex. Ansökan är oklar i många avseenden. Det är först efter att djurförsöksetiska nämndens beredningsgrupp ställt många frågor till sökanden som det lämnats information som gör det möjligt att få en uppfattning om vad djuren utsätts för, men det är fortfarande inte möjligt att utläsa vad individer utsätts för sammantaget och det lidande som det orsakar. Djuren utsätts för lidande under lång tid.

Det är anmärkningsvärt att sökanden i ansökan inte redovisat närmare uppgifter om detektorhuvudet och dess vikt, utan gjorde det först efter att djurförsöksetiska nämndens beredningsgrupp frågat om det. Eftersom det är en uppgift av betydelse för genomförande av dessa försök och eftersom det är en uppgift av stor betydelse vad gäller bedömning av djurens lidande är det svårt att tro att det var på grund av misstag som sökanden inte lämnade dessa uppgifter.

Sökanden skriver i ansökan (sidan 16): ”För att minimera eventuellt lidande för det enskilda djuret bör inte ett överdrivet stort antal försök göras på varje individ”. Djurförsöksetiska nämndens beredningsgrupp frågade med hänvisning till den formuleringen: ”Vad anser du är ett överdrivet antal försök?”. Sökanden svarade med att han vill komplettera ansökan med ytterligare tre beteendetester, vilket blev godkänt av nämnden. Han svarade inte på frågan om vad han anser är ett överdrivet antal försök.

Det här kan du göra

Det satsas årligen många miljarder på forskning, men bara en bråkdel av detta läggs på utveckling av djurfria metoder. Djurens Rätt uppmanar nu Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

Hjälp oss göra skillnad för försöksdjuren - skriv under uppropet

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem