Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Möss hotas med drunkning eller hängs i svansen

Illustration: Wikimedia Commons/Yayamamo

En mus placeras i en glascylinder med så mycket vatten att den inte når botten. Den kan inte ta sig ur, hur mycket den än försöker. På det här sättet testas musens reaktion på stress och upplevd hjälplöshet. Testet i detta djurförsök kallas "porsolt swim test" och är dessvärre helt lagligt.

Försökets titeln i ansökan är: "Undersökning av tidig livsstress i genetiska gnagarmodeller för depression/neurodegenerativ sjukdom".

Så här går försöken till

Försöken omfattar 2 000 möss och 1 000 råttor som bland annat utsätts bland för beteendetester. Många olika beteendetester används, bland annat "Tail suspension test", "Porsolt swim test" och "Passivt undvikande" (i vilket djur ges elektrisk stöt). De som ansökt om försöket uppskattar att varje djur kan utsättas för upp till 10 beteendetester.

"Tail suspension test" innebär att musen hängs upp i svansen i en stång med tejp, 10 centimeter ovan golvet. Musen kämpar för att försöka klättra upp. Då testet genomförs mäts under sex minuter tiden då musen inte längre försöker klättra upp. 800 av mössen i ansökan utsätts för testet.

Ett annat test är "Porsolt swim test", som upp till 900 av mössen utsätts för. I det testet placeras musen/råttan i en glascylinder som har höjden 25 centimeter. Det är vatten upp till 16 centimeter, vilket innebär att djuret inte når botten med bakbenen. Djuret kan inte ta sig ur den vattenfyllda cylindern, hur mycket den än försöker. Då testet genomförs mäts tiden då djuret inte gör mer rörelser än de som är nödvändiga för att hålla nosen ovanför vattenytan - då djuret visar beteendet uppgivenhet.

Djur behandlas med olika substanser i olika delar av försöket. Bland annat får de en substans som orsakar att djuren utsätts för "liknande nivåer av stress som uppstår till följd av Porsolt swim test". En annan substans som ges orsakar att djuren springer i cirklar, vilket håller på i 1 timme för en substans och 1,5 timmar för en annan substans.

Här kan du läsa ansökan och beskrivningen av försöken i sin helhet

Djurförsöksetiska nämndens beslut

Ansökan godkändes av Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnd den 29 september 2016. Försöken är godkända att utföras under fem år, till den 29 september 2021. Två ledamöter reserverade sig mot att ansökan blev godkänd.

Djurens Rätt om försöket

Djur som utsätts för "Tail suspension test" eller för "Porsolt swim test" utsätts för svår stress och ångest. Det är plågsamma beteendetester. Enligt ansökan är Porsolt swim test en modell för inlärd hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet är en term som betecknar ett apatiskt tillstånd av vanmakt som beror på att individen utsatts för oförutsägbara eller okontrollerbara konsekvenser.

Ansökan omfattar försök på många djur och den är komplex. Den är inte skriven så att det är möjligt att bedöma vad var och en av de 3 000 individerna utsätts för. Det är först efter att djurförsöksetiska nämndens beredningsgrupp ställt många frågor till sökanden som det lämnats information som gör det möjligt att få en uppfattning om vad djuren utsätts för, men det ändå svårt att utläsa vad individer sammantaget utsätts för och det lidande det orsakar.

I svar på frågor från beredningsgruppen skriver sökanden att djur ”genomför” testerna. Det är nonsens! Inget av djuren medverkar frivilligt i att bli utnyttjad på det här sättet och att utsättas för detta lidande.

Det här kan du göra

Det satsas årligen många miljarder på forskning, men bara en bråkdel av detta läggs på utveckling av djurfria metoder. Djurens Rätt uppmanar nu Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem