Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Råttor görs beroende av droger

Exempel 1: Råttor görs beroende av droger
Foto: Rosa Jay/Shutterstock

4 160 råttor används i försök där de görs beroende av droger som nikotin, amfetamin, kokain och heroin och utsätts för abstinens. Flera tester görs under försöket och i några av dessa utsätts råttorna för elektriska stötar. Detta är dessvärre helt lagliga djurförsök.

Syftet med djurförsöken är enligt ansökan att "att identifiera molekyler/signaler som förändras i hjärnan i processen när en individ går från att inte vara beroende till att bli beroende".

Så här går försöken till

Under försöken utsätts djuren för operativa ingrepp, som att en kateter sätts i halsen eller i hjärnan. Råttorna behandlas sedan med substanser via sondmatning, injektion under huden, direkt i hjärnan eller via i buken.

De utsätts flera gånger för droger som kokain, amfetamin, morfin, nikotin, oxykodon, fentanyl eller heroin. Råttorna utsätts för abstinens och flera olika tester.

I tre av dessa tester utsätts de för elektriska stötar för att straffas, stressas eller för att få minnet testat. I ett av dem utsätts djuren för 20 elektriska stötar under 15 minuter. I ett annat test utsätts de för upp till 30 elektriska stötar under 30 minuter.

Läs hela ansökan och beskrivningen av försöken i sin helhet

Djurförsöksetiska nämndens beslut

Ansökan godkändes av Linköpings regionala djurförsöksetiska nämnd den 23 augusti 2018. Försöken är godkända att utföras under fem år, till den 23 augusti 2023. Två av nämndens ledamöter reserverade sig mot att ansökan blev godkänd.

Djurens Rätt om försöket

I ansökan står att "De kommer uppleva obehag när till exempel drogen går ur kroppen och effekterna avtar". Att kalla det "obehag" är att förminska vad det handlar om. I ansökan finns en sammanställning av svårhetsgrad för olika delar av försöket, men i den saknas information om abstinens. Det saknas i ansökan också information om hur många gånger djur utsätts för abstinens.

Enligt ansökan: "Som människa, om man lägger handen på gallret där djuret sitter, känns den högsta strömstyrkan som en kittling". Det finns skäl att ifrågasätta om den jämförelsen är relevant. Det är en viss skillnad på en människas hand jämfört med råttans tassar. Djuren är dessutom redan i ett utsatt läge av andra skäl då de utsätts för elektriska stötar och de utsätts för många sådana, som de inte kan komma ifrån.

I ansökan står att "ett djur kan delta i flera metoder". Det är nonsens! Inget av djuren medverkar frivilligt i att bli utnyttjade på det här sättet och att utsättas för detta lidande. Det är att förringa djurens situation och det lidande som de utsätts för att skriva "delta".

För att det ska vara möjligt att utföra prövning av en ansökan om etiskt godkännande av djurförsök är det nödvändigt att kunna utläsa vad det ansöks om att utsätta varje individ för. Det är inte möjligt med den här ansökan.

Det här kan du göra

Det satsas årligen många miljarder på forskning, men bara en bråkdel av detta läggs på utveckling av djurfria metoder. Djurens Rätt uppmanar nu Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

Hjälp oss göra skillnad för försöksdjuren - skriv under uppropet

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem