Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Globala målen, djurvälfärd och ECC

Att välja vego är det enklaste sättet för företag att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling. I FN:s nya resolution konstateras dessutom att djurvälfärd bidrar till att uppfylla målen. Alltså är mer vego och mer ansvar för djurvälfärd två konkreta och enkla sätt för företag att bidra till det globala hållbarhetsarbetet.

Vego - det enklaste sättet att arbeta med de globala målen

Företag inom livsmedelssektorn har ett stort ansvar att bidra till arbetet med de globala målen. Något av det enklaste att göra för att bidra är att välja mer vego. Genom att frångå animalier till förmån för växtbaserade alternativ kan företag:

 • Minska klimatavtryck markant[1], ett konkret sätt att arbeta med mål 13, Bekämpa klimatförändringarna. Minskad klimatpåverkan och djurvälfärd går hand i hand eftersom växtbaserade alternativ genererar en mindre mängd växthusgasutsläpp.
 • Bidra till mål 2, Ingen hunger, då minskad animaliekonsumtion frigör stora mängder från foderproduktionen till djuren som istället skulle kunna mätta fler människor.[2]
 • Bidra till mål 3, God hälsa, då djurindustrin idag är en av riskerna för framtida pandemier[3]. Antibiotikaanvändning i djurindustrin globalt är även en stor risk för antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala folkhälsan[4]

Läs mer om Djurens Rätts rekommendationer om hur företag kan Växa med vego

Bild 1

Globala målen, kycklingar och ECC

Att äta kycklingkött ses ibland som ett miljövänligare alternativ till annat kött. Men kycklingköttet är inte klimatsmart och miljövinsterna med att satsa på växtbaserat framför kycklingkött är stora. Att välja kycklingkött framför kött från andra djur leder dessutom till en ökning av andra hållbarhetsproblem, exempelvis att fler djur föds upp i intensiva produktionssystem och att användningen av soja till foder ökar vilket orsakar ökad avskogning[5]. Svenska kycklingfabriker är i hög grad bidragande till avskogningen i Sydamerika.

Med tanke på hur kycklingindustrin ser ut idag så bör företag som använder kyckling särskilt fokusera mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Konventionell kycklingproduktion är nämligen långt ifrån hållbar, och företag behöver ta avstånd från dessa djurfabriker. Mål 12 är dessutom det mål där Sverige ligger sämst till[6], vilket utgör ytterligare en anledning för företag att fokusera på just detta. Genom European Chicken Commitment (ECC) kan företag ta ett mer holistiskt grepp i sitt hållbarhetsarbete och arbeta för mer hållbara produktionsmetoder.

Genom att arbeta med ECC ställer företagen krav på mer hållbara förhållanden inom kycklingindustrin och bidrar samtidigt till uppfyllandet av mål 12. ECC innebär högre djurvälfärd än konventionell produktion, något som visats av forskare ha en positiv effekt på uppfyllandet av mål 12[9]. Vidare ställer ECC krav på att friskare kycklingraser används i produktionen. Hälften så många av dessa kycklingar dör innan slakt än turbokycklingarna som används i konventionell produktion[7]. Detta innebär att “svinnet” i produktionen minskar då hälsosammare raser används, vilket går att koppla direkt till mål 12 och dess delmål om halverat matsvinn i produktionsledet[8]. Eftersom ECC innefattar årlig rapportering från företagen så innebär det även ett bidragande till delmål 12.6 om att alla företag bör hållbarhetsrapportera[8].

FN: Djurvälfärd bidrar till de globala målen

Under FN:s miljömöte UNEA 5.2 som hölls i Nairobi våren 2022, antog medlemsstaterna en banbrytande resolution som erkänner kopplingen mellan djurskydd, miljö och hållbar utveckling. Syftet med resolutionen som antogs är att FN:s medlemsstater ska erkänna att djurskydd och djurvälfärd är viktiga bidrag till de globala målen om att skydda miljön, minska riskerna för framväxande zoonoser, förbättra livsmedelssystemen och för att uppnå en hållbar utveckling.

Att arbeta för bättre djurvälfärd bör alltså ses som ett konkret sätt att arbeta för uppfyllandet av de globala målen. Det allra bästa är att helt ställa om till vego, men är företag inte redo för det så behöver andelen vego öka i kombination med att hårdare djurvälfärdskrav ställs för att mest effektivt nå en mer hållbar framtid.

Källor

 1. Larsson, J., 2015. Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Naturvårdsverket.
 2. Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G., Kaltenborn, B. P. 2009. The environmental food crisis – The environment’s role in averting future food crises. A UNEP rapid response assessment. United Nations Environment Programme.
 3. United Nations Environment Programme and International Livestock Research Institute. 2020. Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission.
 4. World Health Organisation. (2020). Antibiotic resistance. Hämtad 2020-09-01 
 5. Elin Röös, Jörgen Larsson, Kajsa Resare Sahlin, Malin Jonell, Therese Lindahl, Erik André, Sarah Säll, Niklas Harring, Martin Persson. (2020). Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. SLU Future Food Reports 13. Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food.
 6. Sachs et al. (2021): The Decade of Action for the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. RSPCA. (2020). Eat, Sit Suffer, Repeat. The Life of a Typical Meat Chicken. 
 8. UNDP Sverige. (2020). Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Globala målen. Hämtad 2020-09-01
 9. Keeling L, Tunón H, Olmos Antillón G, Berg C, Jones M, Stuardo L, Swanson J, Wallenbeck A, Winckler C and Blokhuis H. (2019) Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals. Front. Vet. Sci. 6:336.
Nora Ullman

Nora Ullman | Specialist Företagsrelationer

7 september 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem