Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Skriv ett medborgarförslag

Du kan göra stor skillnad för tusentals hönor genom att lägga ett medborgarförslag i din hemkommun! Ett medborgarförslag är ett förslag som var och en som är bosatt i en kommun kan lägga till kommunfullmäktige. Nedan finns ett förslag som du kan utgå från om du vill påverka din kommun till att inte köpa in burägg.

Kommuner är en av de största livsmedelsinköparna, eftersom de står för maten på skolor, äldreboenden och andra offentliga serveringar. Vid kommunens upphandlingar finns möjlighet att ställa krav på produkterna som köps in. Under de senaste åren har flera kommuner valt att sluta köpa in burägg efter att ha fått in så kallade medborgarförslag från Djurens Rätt-medlemmar i kommunen.

Här kan du läsa om vilka kommuner som redan är buräggsfria i sin upphandling

Så här går du tillväga för att lägga ett medborgarförslag

1) Gå in på din kommuns hemsida och se vad de skriver om medborgarförslag. En del kommuner har färdiga mallar som man kan använda för att skicka in sitt förslag. Vissa kommuner saknar helt möjlighet till medborgarförslag. Texten om medborgarförslag brukar ligga under en rubrik som "Demokrati", "Påverkan" eller liknande. I Västervik ser det ut på detta sätt.

2) Skicka in ditt förslag. Det ska vara adresserat till kommunfullmäktige. Om du skickar in det på papper ska det undertecknas med ditt namn. Det går också bra att maila. Om du väljer att ändra i förslaget nedan, tänk på följande:
- Det är viktigt att ordet "medborgarförslag" finns med i rubriken.
- Förslaget ska vara kortfattat och det bör byggas upp av en motivering.
- Dina kontaktuppgifter ska finnas med, det vill säga namn, adress och gärna telefonnummer och e-post.

3) Om möjligheten att lägga ett medborgarförslag saknas, ta kontakt med de lokala partierna och se om något av dem vill driva frågan.

4) Informera gärna lokalmedia om att du skickat in ert medborgarförslag. Inför påsken är intresset för att skriva om ett medborgarförslag mot burägg särskilt stort!

Utkast till medborgarförslag om burägg

Kommunfullmäktige
Kommunens namn
Adress/e-postadress

Medborgarförslag rörande upphandling av burägg

Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Den slår också fast att djur endast får hållas så att deras välfärd främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till regeringen och till Jordbruksverket att meddela detaljregler.

Vad det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, sittpinne och ströbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme. I dagens burar kan hönorna inte ens sträcka på vingarna ordentligt för att det är så trångt. Och de hålls på en yta lika liten som en iPad.

Kritiken mot att hålla hönor i burar för produktion av ägg  har de senaste åren varit massiv, både i Sverige och internationellt. Detta har lett till att i stort sett alla stora livsmedelskedjor här hemma har valt bort buräggen från sina butikshyllor. Lidl, Netto, Coop och Bergendahls har även valt att ta bort/fasa ut burägg från sina egna märkesvaror.

Försäljningen av burägg i butik är försvinnande liten, då många konsumenter väljer bort de äggen av hänsyn till djuren. Istället används buräggen, som utgör ca 11 % av den svenska äggproduktionen, i färdigprodukter och storkök. Därför är det så viktigt att även företag, liksom Scandic Hotels, Svensk Cater, Delicato, Fria Bröd och Orkla Foods Sverige, tar heltäckande beslut i frågan - så det även går att komma åt “de dolda buräggen”.

Enligt min mening är det viktigt att vår kommun är med och gör skillnad för hönorna. Det kan vi göra genom att välja bort buräggen i upphandlingar och inköp. Växjö,  Karlstad och Ulricehamn är tre av drygt 240kommuner som numera är buräggsfria i sin upphandling. Vår kommun bör också bli en buräggsfri kommun!

Mitt förslag är att kommunen fattar beslut om att inte upphandla eller köpa in burägg, varken när det gäller hela ägg, skalägg eller andra äggprodukter och istället övergå till ägg från frigående hönor eller ekologiska system.

Underskrift

Namn

Adress

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem