Hoppa till huvudinnehåll
Icke djurtestat

Icke djurtestat

Välkommen till Djurens Rätts konsumentguide Icke djurtestat! Här hittar du märken som säljer kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter som inte testats på djur. De produktmärken som finns med på listan är certifierade och uppfyller kraven inom de internationella standarderna HCS och HHPS.

Vi vet att det inte alltid är det enklaste att vara en medveten konsument. Vi har alla stått i butiken och kisat mot den kryptiska innehållsförteckningen eller lusläst bipacksedeln. Och som konsument kan du inte själv kontrollera om produkten som du håller i handen är djurtestad eller inte. På vissa produkter kan det stå "Not tested on animals" eller "Against animal testing", men det behöver inte vara en garanti för att produkterna inte testats på djur.

Därför vill vi göra det enklare för dig som vill använda kosmetika, hygien- och rengöringsprodukter som inte djurtestas!

Företag som inte testar på djur

V = har veganvänliga produkter, DV = delvis veganvänlig.

Har du frågor?

Se gärna under Vanliga frågor om du har en fråga kring listan. Hör av dig till [email protected] om du känner till fler produkter som är anslutna till Leaping Bunny som säljs i Sverige eller om du är ett företag som inte testar på djur och vill ansluta dig till Leaping Bunny.

Observera att listan inte uteslutande innehåller veganska produkter.

The Leaping Bunny

Icke djurtestat är en lista över märken som garanterat inte testar sina kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter på djur. Alla märken som är certifierade har möjlighet att använda sig av logotypen Leaping Bunny. Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder, där Djurens Rätt är ansvarig för listan i Sverige. Vissa av de cirka 600 märkena som är anslutna till Leaping Bunny har logotypen på förpackningarna och andra på sina hemsidor.

Här finns de godkända märkena som du kan hitta i Sverige. De möter de kriterier den internationella standarden, Humane Cosmetics Standard samt Humane Household Product Standard innefattar och genomgår var tredje år en revision för att kontrollera att de fortfarande uppfyller kraven.

Besök den internationella sidan www.gocrueltyfree.org för fler godkända märken som säljs utomlands. Djurens Rätts lista går också att hitta i appen Djurvänligt.

Flera av märkena nedan säljs bl.a. på www.aliceandwhite.com, www.brallis.se, www.clearlife.se, www.eleven.se, www.hair-body.sewww.kakaobonan.com, www.kissedbyeco.se, www.nordicfeel.sewww.veganlife.se.

Vanliga frågor

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Den amerikanska organisationen PETA har en lista över godkända företag som skiljer sig från er. Varför är fler företag med på deras lista?

PETA har lägre krav på sina företag än Humane Cosmetic Standard. Företagen på PETA:s lista har antingen undertecknat PETA:s "Statement of assurance" eller lämnat ett egenskrivet ställningstagande där de intygar att de inte djurtestar själva eller uppdrar åt någon att djurtesta slutprodukter, ingredienser eller blandningar och att de inte ska göra det i framtiden. PETA förlitar sig på att företagen håller vad de lovat, men det finns ingen kontroll av detta.

De företag som är anslutna till Humane Cosmetic Standard måste införa ett slutdatum för djurtester (fixed cut-off date), de måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller Standardens kriterier. Dessutom sker en oberoende revision av företaget var tredje år.

Länk till svaret

Vad betyder…?

"Slutprodukten är inte testad på djur"

Den färdiga blandningen/produkten är inte djurtestad. Detta säger dock ingenting om de ingående råvarorna/ingredienserna som kan vara djurtestade.

Allergitester

Dessa kan göras på både människor och djur. Vanligast är dock att djur används.

Kliniskt/dermatologiskt testad

Detta innebär att produkten testats på människor. Man har undersökt huruvida produkten innehåller skadliga bakterier eller ej. Dessa tester görs inte på djur. Bakteriologiska undersökningar ersätter dock inte allergitester och tester som undersöker hud- och ögonirritation. Produkterna kan därför ha testats på djur för att undersöka allergi- och irritationsrisk.

Det bör också nämnas att de tester som utförs på människor inte kan jämföras med de som görs på djur. Människor som är med i försök deltar frivilligt, de får upplysningar om vad som kommer att hända, och de har hela tiden möjlighet att säga ifrån. I djurtester kan djuren utsättas för svårt lidande.

Länk till svaret

Är det ett krav i Standarden att produkterna ska vara vegetariska eller veganska?

Nej, det är det inte. Vi har dock markerat de företag (se söklistan) som har en vegansk policy.  Många andra produkter från övriga företag kan vara veganska, fråga företagen direkt om detta för att få aktuell information eftersom ingredienser ofta förändras.

Länk till svaret
Fler frågor och svar

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem