Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Icke djurtestat

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring icke-djurtestad kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter som inte testats på djur.

Är inte djurförsök för kosmetika förbjudet i EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning (REACH) som ibland kräver djurtester, som att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö. Läs mer om bakgrunden

Märkningar

På grund av informationen ovan finns det fortfarande anledning att välja produkter som är märkta som icke-djurtestade och veganska.

När du handlar, kontrollera om produkten är märkt med Leaping Bunny eller har någon av veganmärkningen I'M VEGAN, V-label eller Vegan Society.

Saknas märkning är det säkrast att själv kontakta företaget och fråga om djurförsök förekommer i någon led i deras produktion.

I’M VEGAN är en varumärkesregistrerad veganmärkning från Djurens Rätt som både kontrollerar djurförsök och ser till att inga animaliska råvaror ingår i produkterna. Märkningen kan användas både på livsmedel, hygienartiklar och kosmetika - läs mer om märkningen.

Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder och kontrollerar att inga djurförsök förekommer, produkterna är inte nödvändigtvis veganvänliga - här kan du söka efter Leaping Bunny-märkta produkter.

Vanliga frågor

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Vad betyder…?

"Slutprodukten är inte testad på djur"

Den färdiga blandningen/produkten är inte djurtestad. Detta säger dock ingenting om de ingående råvarorna/ingredienserna som kan vara djurtestade.

Allergitester

Dessa kan göras på både människor och djur. Vanligast är dock att djur används.

Kliniskt/dermatologiskt testad

Detta innebär att produkten testats på människor. Man har undersökt huruvida produkten innehåller skadliga bakterier eller ej. Dessa tester görs inte på djur. Bakteriologiska undersökningar ersätter dock inte allergitester och tester som undersöker hud- och ögonirritation. Produkterna kan därför ha testats på djur för att undersöka allergi- och irritationsrisk.

Det bör också nämnas att de tester som utförs på människor inte kan jämföras med de som görs på djur. Människor som är med i försök deltar frivilligt, de får upplysningar om vad som kommer att hända, och de har hela tiden möjlighet att säga ifrån. I djurtester kan djuren utsättas för svårt lidande.

Vill du veta mer om hur du är en djurvänlig konsument klicka här.

Vill du veta mer om Djurens Rätts arbete klicka här.

Länk till svaret

Är det ett krav i Leaping Bunny att produkterna ska vara vegetariska eller veganska?

Nej, det är det inte. Därför tillhandahåller Djurens Rätt märkningen I'M VEGAN som både täcker en policy mot djurförsök och att inga animaliska råvaror förekommer. Många produkter från övriga företag kan vara växtbaserade eller syntetiska, fråga företagen direkt om detta för att få aktuell information.

Länk till svaret

Företaget/expediten säger att "Alla råvaror är djurtestade, så de företag som säger att de inte använder djurtestade råvaror ljuger". Vad säger ni om det?

Inget företag kan garantera att de ingredienser de använder i sina produkter aldrig någonsin har testats på djur av någon. De flesta av de råvaror som vi använder i mat, smink, hudvård och rengöringsprodukter har djurtestats vid åtminstone något tillfälle. Oftast sker djurtesterna när råvarorna är nya, men upprepade tester av gamla råvaror kan också förekomma.

Djurtester som redan utförts går inte att göras ogjorda. Hela systemet med en garanti för att inga djurtester förekommer, syftar till att hindra djurtester av produkter nu och i framtiden. När fler och fler företag vägrar köpa djurtestade råvaror, sätts allt större press på råvaruleverantörerna att sluta djurtesta.

Ett företag kan alltså inte garantera att råvarorna de använder aldrig har djurtestats. Men de kan garantera att inga djurtester förekommer inom den egna leverantörskedjan. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem