Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

För företag

Marknadsför ni icke-djurtestade produkter? Eller djurtestas era produkter i nuläget och ni vill bli djurvänliga?

För allt fler konsumenter blir det viktigt att produkterna de använder inte ska ha testats på djur. Genom att besöka den här sidan har ni tagit det första steget till att bli djurvänliga och kan ansluta er till de mer än 600 företag som redan är godkända.

Enligt Svensk Handel så söker konsumenter i första hand information kring företags etiska policys genom just märkningar. 

Vad är fördelarna med att ansluta sig?

Ni får ökade andelar på marknaden för etiskt medvetna konsumenter. Godkända företag får använda logotypen den hoppande kaninen (Leaping Bunny). Ni möjliggör på så sätt för konsumenterna att lätt identifiera era produkter som icke-djurtestade.

Ökade marknadsföringstillfällen

  • Information om ert företag och produkter på den här hemsidan och i vår mobil-app Djurvänligt.
  • Information om ert företag och produkter i Djurens Rätts folder för icke djurtestat.
  • En behändig trycksak i plånboksformat som vi erbjuder konsumenter och medlemmar som efterfrågar icke-djurtestade produkter.
  • Information om ert företag och era produkter i vår tidning Djurens Rätt, vårt digitala nyhetsbrev och till våra följare på Facebook.

Kriterierna

Alla anslutna företag genomgår ett år efter anslutning, och sen var tredje år, en revision för att kontrollera att kraven fortfarande uppfylls.

Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa er genom processen att få med ert företag på listan över icke djurtestade produkter. Maila [email protected].

Vanliga frågor

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade kosmetika produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock undantag, den största är för en annan lagstiftning (REACH) som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Den amerikanska organisationen PETA har en lista över godkända företag som skiljer sig från er. Varför är fler företag med på deras lista?

PETA har andra krav på sina företag än I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard (Leaping Bunny). Företagen på PETA:s lista har antingen undertecknat PETA:s "Statement of assurance" eller lämnat ett egenskrivet ställningstagande där de intygar att de inte djurtestar själva eller uppdrar åt någon att djurtesta slutprodukter, ingredienser eller blandningar och att de inte ska göra det i framtiden. PETA förlitar sig på att företagen håller vad de lovat, men det finns ingen kontroll av detta.

De företag som är anslutna till I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller standardens kriterier. Dessutom sker en oberoende revision av företaget var tredje år.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem