Hoppa till huvudinnehåll

Standarden HCS (kosmetika)

Leaping Bunny
Logotypen Den skuttande kaninen/Leaping Bunny

Humane Cosmetics Standard (HCS) är Standarden för icke-djurtestad kosmetika- och hygienprodukter.

Standarden har funnits sedan 1996. Det är den mest omfattande standarden som företag kan ansluta sig till när det gäller att få bort djurtester från sin försörjningskedja eftersom de tillämpas på beståndsdelsnivå. Företag ansöker om godkännande enligt standarden genom att tillhandahålla information om sina leverantörer, produkter och beståndsdelar. Standarden gäller samtliga av märkets produkter.

Standarden förutsätter att ett företag:

  • Inte längre utför eller beställer (uppdrar åt andra att utföra) djurförsök
  • Anger ett brytdatum för när företaget inte längre testar sina produkter på djur.
  • Är öppet för oberoende revision genom hela sin försörjningskedja
  • Håller sig till sin djurförsökspolicy

Standarderna har tagits fram av en internationell koalition av djurrätts– och djurskyddsorganisationer i EU och Nordamerika som inkluderar:

  • Europeiska Koalitionen mot djurförsök (European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt är medlem)
  • Koalition för konsumentinformation om kosmetika (Coalition for Consumer Information on Cosmetics, CCIC).

I Sverige förvaltas standarden av Djurens Rätt.

Standarden fungerar på det sättet att ett företag ansöker om godkännande i sitt eget land och blir sedan godkända i hela världen. Djurens Rätt sköter bara kontakter med svenska företag och kan alltså inte godkänna ett franskt eller engelskt företag.

Ett företag måste ansöka om godkännande för att ansluta sig till standarden för hela sitt sortiment av egna produkter. Enskilda linjer eller produkter inom ett sortiment kan inte godkännas, eftersom detta skapar oklarheter för konsumenterna.

Standardens hemsidor

Logotypen Den skuttande kaninen/Leaping Bunny

Logotypen får endast användas av företag som godkänts enligt Humane Cosmetics Standard och Humane Household Products Standard.

Vanliga frågor

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Varför är The Body Shop med på listan?

The Body Shop är idag ett fristående dotterbolag till L’Oréal. Företagets grundare motiverade själv försäljningen med att det var ett sätt för att deras arbete skulle få ge eko hos L’Oréal, och att deras metoder som inte innefattar djurtester, skulle kunna få större genomslag på grund av större ekonomiska förutsättningar. The Body Shop uppfyller (både före och efter att de blivit uppköpta av L´Oreal) kriterierna för att vara godkända av Humane Cosmetic Standard (HCS). Inget företag som finns med på listan testar vare sig den färdiga produkten eller dess råvaror på djur och alla företag måste ha ett stoppdatum för djurtester.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem