Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Standarden HCS (kosmetika)

Leaping Bunny
Logotypen Den skuttande kaninen/Leaping Bunny

Humane Cosmetics Standard (HCS) är Standarden för icke-djurtestad kosmetika- och hygienprodukter.

Standarden har funnits sedan 1996. Det är den mest omfattande standarden som företag kan ansluta sig till när det gäller att få bort djurtester från sin försörjningskedja eftersom de tillämpas på beståndsdelsnivå. Företag ansöker om godkännande enligt standarden genom att tillhandahålla information om sina leverantörer, produkter och beståndsdelar. Standarden gäller samtliga av märkets produkter.

Standarden förutsätter att ett företag:

  • Inte längre utför eller beställer (uppdrar åt andra att utföra) djurförsök
  • Anger ett brytdatum för när företaget inte längre testar sina produkter på djur.
  • Är öppet för oberoende revision genom hela sin försörjningskedja
  • Håller sig till sin djurförsökspolicy

Standarderna har tagits fram av en internationell koalition av djurrätts– och djurskyddsorganisationer i EU och Nordamerika som inkluderar:

  • Europeiska Koalitionen mot djurförsök (European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt är medlem)
  • Koalition för konsumentinformation om kosmetika (Coalition for Consumer Information on Cosmetics, CCIC).

I Sverige förvaltas standarden av Djurens Rätt.

Standarden fungerar på det sättet att ett företag ansöker om godkännande i sitt eget land och blir sedan godkända i hela världen. Djurens Rätt sköter bara kontakter med svenska företag och kan alltså inte godkänna ett franskt eller engelskt företag.

Ett företag måste ansöka om godkännande för att ansluta sig till standarden för hela sitt sortiment av egna produkter. Enskilda linjer eller produkter inom ett sortiment kan inte godkännas, eftersom detta skapar oklarheter för konsumenterna.

Standardens hemsidor

Logotypen Den skuttande kaninen/Leaping Bunny

Logotypen får endast användas av företag som godkänts enligt Humane Cosmetics Standard och Humane Household Products Standard.

Vanliga frågor

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade kosmetika produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock undantag, den största är för en annan lagstiftning (REACH) som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Den amerikanska organisationen PETA har en lista över godkända företag som skiljer sig från er. Varför är fler företag med på deras lista?

PETA har andra krav på sina företag än I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard (Leaping Bunny). Företagen på PETA:s lista har antingen undertecknat PETA:s "Statement of assurance" eller lämnat ett egenskrivet ställningstagande där de intygar att de inte djurtestar själva eller uppdrar åt någon att djurtesta slutprodukter, ingredienser eller blandningar och att de inte ska göra det i framtiden. PETA förlitar sig på att företagen håller vad de lovat, men det finns ingen kontroll av detta.

De företag som är anslutna till I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard genomgår en tredjepartskontroll var tredje år och måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller standardens kriterier. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem