Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Vilka krav måste märkena uppfylla?

För att ett företag ska kunna godkännas enligt Humane Cosmetics Standard eller Humane Household Products Standard krävs följande.

  1. Ett företag får inte (nu eller i framtiden) utföra, beställa eller delta i djurförsök på någon kosmetisk produkt inklusive, utan begränsning, blandningar och beståndsdelar för sådana produkter. Inga djurförsök på slutprodukten eller en enskild beståndsdel tillåts, oavsett om djurförsöket har utförts av företaget som söker godkännande, leverantören av beståndsdelar, en extern tillverkare eller av någon annan tredje part som har fått i uppdrag att göra det.
  2. Ett företag får inte köpa in någon blandning, beståndsdel eller produkt från någon extern tillverkare eller leverantör som har utfört, beställt eller deltagit i djurförsök för kosmetiska ändamål på dessa efter företagets slutdatum. Om en blandning, beståndsdel eller produkt konstateras sakna överensstämmelse med Standarden, byter företaget ut den mot ett alternativ som uppfyller Standardens kriterier, eller avlägsnar den från produktsortimentet.
  3. Ett företag måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller Standardens kriterier.
  4. Företaget ska: förnya och förlänga åtagandet varje år, och finnas till förfogande för en oberoende revision. Revision sker inom 12 månader från att företaget har ansökt om godkännande enligt Standarden och sedan var tredje år.

Vanliga frågor

Alla djurtester är väl förbjudna inom EU?

I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade kosmetika produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock undantag, den största är för en annan lagstiftning (REACH) som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

För hushållsprodukter finns det ännu inga särskilda restriktioner vad gäller djurförsök.

Länk till svaret

Vissa av de anslutna företagen har försäljning i Kina, hur kan de vara godkända, Kina har väl krav på att djurtesta kosmetika?

Djurtestkravet i Kina har lättnat, sedan 2014 kan företag som har hela eller delar av sin produktion inom landet använda alternativa metoder eller visa underlag från tidigare djurtester. Det är också möjligt för konsumenter att handla via nätet och frakta hem produkter från utlandet utan att dessa behöver djurtestas.

Länk till svaret

Den amerikanska organisationen PETA har en lista över godkända företag som skiljer sig från er. Varför är fler företag med på deras lista?

PETA har andra krav på sina företag än I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard (Leaping Bunny). Företagen på PETA:s lista har antingen undertecknat PETA:s "Statement of assurance" eller lämnat ett egenskrivet ställningstagande där de intygar att de inte djurtestar själva eller uppdrar åt någon att djurtesta slutprodukter, ingredienser eller blandningar och att de inte ska göra det i framtiden. PETA förlitar sig på att företagen håller vad de lovat, men det finns ingen kontroll av detta.

De företag som är anslutna till I'M VEGAN eller Humane Cosmetic Standard genomgår en tredjepartskontroll var tredje år och måste införa ett system för leverantörsövervakning för att säkerställa att beståndsdelar och produkter uppfyller standardens kriterier. 

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem