Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Om djurförsök & kosmetika

På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna om djurförsök, vilket är särskilt aktuellt då det kommer till märkning av kosmetika.

Är inte djurförsök förbjudet i EU?

Djurtestade kosmetika- och hygienprodukter ska i princip vara förbjudna i EU sedan år 2013, men i praktiken finns det flera kryphål i lagstiftningen. För hushållsprodukter finns det ännu inga restriktioner.

Flera lagstiftningar finns på området, och ibland överlappar de, vilket gör det ännu mer komplicerat. I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU, om testerna utförs för att uppfylla säkerhetskrav inom kosmetikalagstiftningen. Det finns dock annan lagstiftning, exempelvis REACH, som ibland kräver djurtester, för att testa ingrediensernas giftighet för människor eller miljö. I praktiken innebär detta att EU:s förbud inte är så heltäckande som många förväntar sig. 

Ett annat kryphål i EUs förordning mot djurförsök av kosmetika är att EUs definition av djurförsök är mer begränsad än exempelvis den svenska definitionen av djurförsök. Detta innebär att flera av de försök som i Sverige definieras som djurförsök inte är djurförsök enligt EU-definitionen. 

Dessa kryphål innebär att man kan alltså testa på djur på olika sätt för att ta fram kosmetika i EU trots förbudet mot djurförsök i kosmetika som trädde i kraft år 2013.

Läs mer om djurförsök och om EU:s regler för djurtester.

Hur skiljer sig I’M VEGANs kriterier från EUs lagstiftning?

I'M VEGAN kontrollerar att ämnen i produkterna inte är djurtestade enligt den svenska definitionen av djurförsöket finns flera områden som den svenska definitionen av djurförsök täcker som EU-lagstiftningen inte gör. Den svenska definitionen inkluderar bland annat att även att djur som dödas för användning av organ, vävnader och celler räknas som djurförsök, vilket inte ingår i EUs regler.

Vid revision av kosmetika för I’M VEGAN går revisorn genom intyg som kontrollerar att djurförsök inte utförs bortom EU-förordningens begränsningar.Vid ansluting måste företag signera vår djurförsökspolicy och alla deras tillverkare måste skriva under ett djurförsöksintyg som täcker dem kryphålen som finns i lagstiftningen. 

Hur ser det ut med djurförsökskravet på kosmetika i Kina?

Kina har inte längre några krav på djurförsök för inhemskt tillverkade produkter. Kinesiska myndigheter har även meddelat att kravet på djurförsök för befintliga produkter, även importerade, ska tas bort. För nya produkter som importeras och som ska ut på kinesiska marknaden behöver företag fortfarande lämna in data från djurförsök om råvaror som inte redan finns registrerade på kinesiska marknaden. Värt att nämna är också att kraven för befintliga produkter endast anger att djurförsök inte längre är ett krav, vilket inte är detsamma som att djurförsök aldrig kan förekomma för sådana produkter.

För företag som exporterar till Kina innebär detta att extra vaksamhet behövs.

Läs mer om Kinas krav på djurförsök

Har du fler frågor om djurförsök, lagstiftning och I’M VEGAN-märkningen? Tveka inte att kontakta oss:  [email protected].

 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem