Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Djur i livsmedelsindustrin

Denna text handlar om djur i livsmedelsindustrin ur ett internationellt perspektiv.

Läs mer här för fakta om djur i livsmedelsindustrin i Sverige.

Import till Sverige

En betydande del av alla de animaliska produkter som konsumeras i Sverige är importerade. Av det kött från kor, kalvar och tjurar som såldes i Sverige år 2016 var ca 48 procent importerat.(1) Motsvarande siffror för kött från andra djur var: lamm 72 procent importerat, grisar 30 procent och fåglar 33 procent.(2-4) När det gäller ägg var den importerade andelen ca 6 procent för 2016.(5) Siffran innefattar både hela så kallade "skalägg" och ägg som används som ingrediens i andra produkter. För mjölkprodukter har importen ökat kraftigt de senaste tio åren, inte minst när det gäller ost.(6)

För statistik om transporter av levande djur till och från Sverige, läs här.

Global animalieproduktion

Det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom alla länder inte mäter på samma sätt, och en del länder mäter inte alls. FN:s livsmedelsorgan FAO står för större delen av statistiken i avsnittet.

Djur som föds upp för kött

Den globala efterfrågan på kött ökar idag, vilket gör att allt fler djur föds upp och dödas inom livsmedelsindustrin.(7) Ökningen sker i olika takt i olika regioner. I Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – fem länder som står för 40 procent av jordens befolkning – ökade köttkonsumtion med 6,3 procent från 2012 till 2013, och den beräknas öka med 2,5 procent varje år fram till 2022. Den största ökningen när det gäller slakt av landlevande djur berör grisar och fjäderfän.(7)

I vissa industriländer har köttkonsumtionen istället minskat något under de senaste åren; i USA med 9 procent mellan 2007 och 2012, och i Tyskland med 2 kg per person under 2012.(7) Sammantaget är det därför svårt att förutse hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut.

Djur i mjölkproduktion

Kor står för 83 procent av mjölkproduktionen i världen.(8) Därefter kommer bufflar, som producerar 13 procent av mjölken, medan resten huvudsakligen kommer från getter och får.(8) Det land som producerar mest mjölk är Indien, följt av USA, Kina, Pakistan och Brasilien. Under de senaste trettio åren har mjölkproduktionen i världen ökat med 50 procent.(8)

Ungefär 257 miljoner kor hölls för mjölkproduktion i världen 2014.(9) I tempererade och utvecklade regioner används nästan enbart raser som är speciellt avlade för att producera stora mängder mjölk.(8) Den hårda aveln och den höga mjölkproduktionen hos dessa raser medför en rad allvarliga djurskyddsproblem.

I utvecklingsländer används istället mer värmetåliga raser, som inte producerar lika mycket mjölk och som inte blir sjuka i lika hög utsträckning. Dessa kor används ofta även som dragdjur.(8)

Fåglar i äggproduktion

Hönor står för över 90 procent av den globala äggproduktionen och totalt hålls omkring 6,8 miljarder hönor för äggproduktion.(9-10) Länder med störst äggproduktion är Kina (med hela 39 procent av världsproduktionen), USA och Indien.(10) I dessa länder hålls mellan 65 %, Kina, och 98 %, USA, av hönorna i burar.(11)

Fiskar och andra vattenlevande djur

Fiskar och andra vattenlevande djur statistikförs inom fiskeindustrin endast som i antal ton istället för individer. Därför är det är svårt att beräkna antalet individer som dödas inom livsmedelsindustrin i världen varje år.

En global uträkning visar att mellan 0,97 och 2,7 biljoner fiskar fångas från det vilda varje år.(12) Ungefär 0,45 till 1 biljoner av de viltfångade individerna går till fiskmjöl och fiskolja, som främst används som foder till andra djur. Dessutom föds 38-128 miljarder fiskar upp och dödas i fiskodlingar världen över varje år.(12)

Antalet humrar, krabbor, kräftor räkor och jätteräkor som föds upp inom det globala vattenbruket uppskattas till 170 till över 400 miljarder per år.(12)

Information om det lidande dessa djur utsätts för finns här

Källor

 1. Jordbruksverket (2017). Marknadsrapport nötkött.
 2. Jordbruksverket (2017) Marknadsrapport matfågel.  
 3. Jordbruksverket (2017). Marknadsrapport lammkött. 
 4. Jordbruksverket (2017). Marknadsrapport griskött. 
 5. Jordbruksverket (2017) Marknadsrapport ägg. 
 6. Jordbruksverket (2016) Marknadsöversikt – mjölk och mejeriprodukter. Rapport 2016:11.
 7. Heinrich Böll Foundation & Friends of the Earth Europe (2014) Meat atlas – Facts and figures about the animals we eat .
 8. FAO. Dairy production and products . Sidan besökt 2017-11-02.
 9. FAO. Global Livestock Production and Health Atlas. Sidan besökt 2017-11-02.
 10. FAO (2015) Egg facts Infographics . Sidan besökt 2017-11-02.
 11. Compassion in World Farming (2013) Statistics: Laying hens. Sidan besökt 2017-11-02.
 12. Fish count. Fish count estimates. Sidan besökt 2017-11-02.  

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem