Hoppa till huvudinnehåll

Djur som underhållning

Denna text handlar om djur som underhållning i ett internationellt perspektiv.

För fakta om situationen i Sverige, läs här

Djur som underhållning - en tillbakablick

Djur har utnyttjats i underhållningssyfte långt bakåt i tiden. I Romarriket dödades många djur inför publik på arenorna. Tuppfäktning har funnits som underhållning länge och förekommer fortfarande i delar av världen.(1) Även hundslagsmål är ett gammalt fenomen, liksom djurparker och -cirkusar.

Tjurfäktning förekommer fortfarande i Spanien och Portugal, och har också funnits länge.(2) De gamla anorna används ofta som det främsta argumentet för sedvänjor som cirkus och tjurfäktning. EU gör till exempel undantag för kulturella sedvänjor i sin grundläggande förordning om avlivning av djur.(3)

Den ökande turismens påverkan

Den ökade turismen har också inneburit att fler djur använts för att roa turister, allt från elefanter som används för ridturer till apor som fotograferas med turister. Här kan du hitta information om djurvänlig turism.

Minimalt skydd i lagstiftningen

På lagstiftningsområdet finns inte mycket gjort för att skydda djur som används för underhållning. EU:s djurparksdirektiv är på en miniminivå.(4) Det finns inget cirkusdirektiv, även om djur på cirkusar omfattas av vissa andra regler, som rör transporter och de bestämmelser som CITES* har för utrotningshotade djur. I övrigt är medlemsländerna fria att utforma sin egen lagstiftning på området.

Här kan du hitta en lista över vilka länder som helt eller delvis har förbjudit djur på cirkus. 

* CITES: eller Washingtonkonventionen, är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter. Mer om konventionen hittar du här.

Källor

  1. ASPCA. Cockfighting. Sidan besökt 2017-11-02.
  2. BBC. Will Spain ever ban bull fighting? Sidan besökt 2017-11-02.
  3. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.
  4. Rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem