Hoppa till huvudinnehåll

Djur som underhållning

Tjurfäktning har dispens från EU-reglerna om djurskydd och förekommer fortfarande i Spanien, Frankrike och Portugal.

Denna text handlar om djur som underhållning i ett internationellt perspektiv. För fakta om situationen i Sverige, läs här

Djur som underhållning - en tillbakablick

Djur har utnyttjats i underhållningssyfte långt bakåt i tiden. I Romarriket dödades många djur inför publik på arenorna. Tuppfäktning har funnits som underhållning länge och förekommer fortfarande, främst i Asien, Afrika och Sydamerika. Även hundslagsmål är ett gammalt fenomen, liksom djurparker och -cirkusar. Tjurfäktning förekommer fortfarande i Spanien, Frankrike och Portugal, och har också funnits länge. De gamla anorna används ofta som det främsta argumentet för sedvänjor som cirkus och tjurfäktning. EU gör undantag för kulturella sedvänjor i sin grundläggande paragraf om djur som "kännande varelser". Indirekt kan tjurfäktningen gynnas genom att tjuruppfödarna har möjlighet att få EU-bidrag.

Den ökande turismens påverkan

Den ökade turismen har också inneburit att fler djur använts för att roa turister, allt från elefanter som används för ridturer till apor som fotograferas med turister. Här kan du hitta information om djurvänlig turism.

Minimalt skydd i lagstiftningen

På lagstiftningsområdet finns inte mycket gjort för att skydda djur som används för underhållning. EU:s djurparksdirektiv är på en miniminivå. Det finns inget cirkusdirektiv, även om djur på cirkusar omfattas av vissa andra regler, som rör transporter och de bestämmelser som CITES* har för utrotningshotade djur. I övrigt är medlemsländerna fria att utforma sin egen lagstiftning på området. Här kan du hitta en lista över vilka länder som helt eller delvis har föbjudit djur på cirkus. 

* CITES: eller Washingtonkonventionen, är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter. Konventionen antogs år 1975 och idag har 182 länder anslutit sig till den. Mer om konventionen hittar du här.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem