Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
kr/mån

Fördjupning: Hajfening

Varje år utsätts tiotals miljoner hajar för att deras fenor skärs av, så kallat "hajfening". Oftast görs detta medan hajen fortfarande lever, och hajen dumpas sedan i havet för att möta en plågsam död.

Hajfenor är en nyckelingrediens i hajfensoppa, en traditionellt exklusiv rätt i en del länder. Idag är rätten populär på restauranger runt om i världen, och efterfrågan på hajfenor har gått upp kraftigt. Hajarna fångas och "fenas" främst långt ute till havs, och metoden praktiseras globalt. Hong Kong och Kina är de stora importörerna av hajfenor, och i dessa länder processas fenorna till en produkt färdig för handel.(1)

Vad säger lagstiftningen om hajfening?

Sedan 2003 finns det en EU-förordning om hajfening som förbjuder att hajarnas fenor tas tillvara om resten av kropparna dumpas.(2) Det har dock funnit kryphål i lagstiftningen och brister i efterlevnaden, vilket främst berott på att Spanien motsatt sig striktare regler.(1) Spanien är det EU-land som fiskar mest hajar, och Spanien har starkt inflytande i frågan.

Det finns idag inget förbud mot att sälja hajfenssoppa eller andra produkter från hajar, om det inte är fråga om en hotad art.(1)

Källor

  1. Shark Trust. (2012) Finning Factsheet.
  2. European Commision. (2003) Council Regulation 1185/2003 of 26 June 2003 on the removal of fins of sharks on board vessels. Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:167:0001.... Sidan besökt 2018-01-24.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem