Hoppa till huvudinnehåll

Internationella kontakter

Djurskydds– och djurrättsorganisationer finns utspridda över hela världen och ibland kan det vara svårt att hålla reda på deras olika arbetsområden och hur man kontaktar dem i situationer där djur far illa.

Djurskydds– och djurrättsorganisationer finns utspridda över hela världen och ibland kan det vara svårt att hålla reda på deras olika arbetsområden och hur man kontaktar dem i situationer där djur far illa. Djurens Rätt är medlem i, och samarbetar med många av de befintliga organisationerna i Europa och övriga världen, däribland Eurogroup for Animals, European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) och Fur Free Alliance (FFA). Flera av dessa organisationer arbetar med lobbying gentemot EU där man driver frågor och ser till att djurrätt och djurskydd ska finnas högt på EU:s agenda.

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med medlemsorganisationer i nästan alla EU-länder, som tillsammans mobiliserar sig och står upp för att försäkra att nya antagna lagar och direktiv från EU inte ska kunna försämra djurens välfärd.(1) Här finner du deras 40 olika medlemsorganisationer.

ECEAE arbetar för djur som används i djurförsök och är en koalition bestående av organisationer över hela Europa.(2)

FFA representerar miljontals aktivister som motsäger sig pälsbranschens utnyttjande av djur.(3) En förteckning över medlemsorganisationerna finner du här.

Här kan du läsa mer om Djurens Rätts samarbeten.

Om du är ute och reser internationellt och bevittnar grymheter eller kränkande handlingar mot djur kan du kontakta en nationell djurrättsorganisation och berätta vad du har sett, samt plats och tidpunkt. På sidan World Animal Net finns världens största sökregister för djurskydds- och djurrättsorganisationer och på vår sida om djurvänlig turism finns mer tips för hur du kan påverka djurens situation på din resa.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem