Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
kr/mån

Jakt

Denna text handlar om jakt ur ett internationellt perspektiv.

Information om jakt i Sverige finns här.

Jaktresor och troféjakt

Organiserade jaktresor finns med en mängd olika resmål och upplägg. Ofta rör det sig om paketresor, där arrangören även ordnar med licens och vapen för resenärerna. Troféjakt betyder huvudsakligen att man jagar för att få ett jaktminne av djuret. De vanligaste troféerna är djurens horn, huvud och skinn. Priserna blir högre när det gäller mer statusfylld troféjakt, då rovdjur och utrotningshotade djur kan anses ge jägaren mer prestige.(1)

I vissa länder i Afrika har efterfrågan på troféjaktresor lett till avel av vilda djur.(2) På vilddjursgårdarna blir det också allt populärare, speciellt bland unga vuxna, med volontärprogram i olika projekt. I Sydafrika är t.ex. 95 % av alla volontärer utlänningar, som nödvändigtvis inte förstår i vilken affärsverksamhet och grymhet hen deltar i.(2) Den illegala internationella benhandeln sammanbinds även med verksamheten. Mer om troféjakt i Afrika kan du läsa här.

Fällfångst

Olika typer av fällor används fortfarande vid jakt. En del fällor innebär ett svårt lidande för djuren, och allra värst är saxfällorna. Dessa slår igen om djurets ben och skadar utan att döda. Jakt med saxfällor är förbjudet inom EU, liksom handel med skinn från saxfångade djur. Men metoden används sannolikt fortfarande i andra länder.(7)

Säljakt

I Kanada dödades fram till för några år sedan närmare 300 000 sälar per år. Över 90 procent av de sälar som dödas är ungar. Säljakten är ofta plågsam för sälarna. Så många som 50 procent av de sälar som skjuts i vattnet eller nära vattnet försvinner ner i vattnet skadskjutna.(3)

Våren 2009 fattade EU-parlamentet beslut om att förbjuda handel med sälprodukter inom EU. Undantag görs för produkter som kommer från jakt som bedrivs av ursprungsbefolkningar samt från småskalig jakt som har till syfte att skydda hållbart utnyttjande av "marina resurser" (i princip för att skydda fiske).(4)

Kanada och Norge har anmält EU-förbudet till världshandelsorganisationen WTO. Utredningen har lett till att EU-kommissionen föreslagit några ändringar i lagstiftningen. Läs mer om det här. Under tiden ärendena behandlas gäller förbudet fullt ut. Eftersom ungefär en tredjedel av Kanadas sälskinn exporterats till EU före förbudet har EU utgjort en mycket viktig del av marknaden för sälprodukter. De senaste åren har det varit svårt att hitta köpare till sälskinnen från Kanada, och skinn från tidigare år finns kvar i lager. Detta har tillsammans med svåra väderförhållanden gjort att antalet dödade djur har minskat avsevärt.(5)

Läs fördjupningsartikel om säljakt här.

Valjakt

Kommersiell valjakt har varit förbjuden sedan 1986. Trots det fortsätter Norge, Japan och Island att döda valar.

Rapporten Troubled Waters visar att mer än 1 400 valar dödas årligen.(6) Den globala kampanjen WhaleWatch, lanserad av 140 djurrättsorganisationer från 55 länder arbetar för ett förbud mot valjakt. De fokuserar på att uppmana den Internationella Valfångstkommissionen med att stoppa valfångsten, kommersiellt och vetenskapligt.(6)

Källor

  1. League Against Cruel Sports (2003) Wild about killing.
  2. Trophy Free EU Group. Sidan besökt 2017-11-02.
  3. International Fund for Animal Welfare (2007) Seals and Sealing in Canada .
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.
  5. IFAW (2012) Grey Seals in Atlantic Canada: to Cull or Not to Cull? 
  6. World Society for the Protection of Animals (2004) Troubled Waters – A review of the welfare implications of modern whaling activities.
  7. Iossa, G., Soulsbury, C. D., & Harris, S. (2007). Mammal trapping: a review of animal welfare standards of killing and restraining traps. Animal Welfare 16(3), 335-352.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem