Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
kr/mån

Samarbeten

Dagens globala samhälle, med omfattande handel och resande, gör att även djurutnyttjandet är en global företeelse. Samarbete mellan djurrättsorganisationer i olika länder är därför nödvändigt för att kunna uppnå förändringar och bestående resultat.

Genom samarbete ökar möjligheterna för att organisationer, kampanjer och projekt i olika länder ska nå sina mål. Kunskapsutveckling, inspiration och utbyte av erfarenhet är andra skäl för samverkan. Här listas Djurens Rätts viktigaste samarbeten, men utöver de som nämns här finns en rad informella samarbeten med organisationer runt om i världen.

Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med främsta syfte att samordna medlemsorganisationernas EU-arbete, med fokus på lobbying gentemot EU. Eurogroup är djurskyddets främsta lobbygrupp i EU, med kontor på gångavstånd från EU-institutionerna, och med medlemsorganisationer i varje EU-medlemsland.

Eurogroup ansvarar därutöver för sekretariatet för Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, en arbetsgrupp för djurskyddsintresserade ledamöter i EU-parlamentet. Eurogroup lämnar även skriftliga förslag om vad som bör göras i aktuella djurfrågor till varje ordförandeland en gång i halvåret, publicerar rapporter om sakfrågor, ordnar konferenser och publicerar analyser av utvecklingen inom djurskyddsområdet.

Samarbetet med Eurogroup verkar åt två håll. Dels får Djurens Rätt information från Eurogroup om aktuella frågor och vilka åtgärder vi behöver vidta, och dels deltar vi aktivt i Eurogroups arbete genom att bevaka och påverka svenska regeringens ståndpunkter och de svenska EU-parlamentarikerna. Läs mer om Eurogroup här.

European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE)

Europeiska koalitionen mot djurförsök är en ledande allians som bedriver fredliga kampanjer för försöksdjurens skull i Europa.

Koalitionen bildades 1990 med avsikt att samordna arbetet för att påverka EU:s kosmetikadirektiv som var under utarbetande. British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) tog initiativet och Djurens Rätt var en av grundarna. Efter att kosmetikadirektivet antagits av EU beslöt medlemsorganisationerna att fortsätta samarbetet med andra djurförsöksfrågor.

Idag leder koalitionen kampanjer som rör samtliga frågor om djurförsök i Europa. ECEAE har bland annat deltagit i lobbyarbetet för att minska djurförsöksanvändningen i EU:s kemikaliedirektiv, REACH, och publicerat rapporter om alternativa metoder till djurförsök och andra djurförsöksfrågor.

Koalitionen har en gemensam standard för icke-djurtestad kosmetika, Humane Cosmetics Standard (HCS). Organisationer, däribland Djurens Rätt i Sverige, driver standarden. Det finns även en motsvarande standard för hushållsprodukter, Humane Household Products Standard (HHPS). Djurens Rätt deltar aktivt i samarbetet med ECEAE. Läs mer om ECEAE här.

Fur Free Alliance

Fur Free Alliance (FFA) är en internationell sammanslutning av ca 35 djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över. FFA arbetar genom opinionsbildning för att öka medvetenheten hos allmänheten om de grymheter som pälsindustrin utsätter djur för. Inom FFA finns ett särskilt program framtaget för en pälsfri handel, Fur Free Retailer Program. Programmet syftar till att ge konsumenterna information om vilka butikskedjor som inte säljer päls. Läs mer om Djurens Rätts samarbete inom Fur Free Alliance här.

Open Wing Alliance

Open Wing Alliance är en global koalition för en handel fri från ägg från hönor i bur. Koalitionen startades av organisationen The Humane Leauge och har nu ett antal medlemsorganisationer världen över som gått samman för att arbeta för att få bort burarna från världens äggindustri. Genom Open Wing Alliance delas resurser och strategier för att nå det gemensamma målet att ingen höna i äggindustrin ska behöva leva sitt liv i en bur. Open Wing Alliance har på kort tid påverkat stora globala kedjor som exempelvis Sodexo att införa en buräggsfri policy. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem