Hoppa till huvudinnehåll

Vägar och järnvägar

Miljontals djur dödas varje år i kollisioner med fordon.

Varje år dödas miljontals djur på svenska vägar. Ungefär tio miljoner av de drabbade individerna är fåglar (1). Bland däggdjuren är de vanligaste trafikoffren hare (63 500–81 500 individer/år), rådjur (43 500–59 000 individer/år), grävling (22 000–33 000 individer/år) och ekorre (20 000–30 000 individer/år) (2). Siffrorna är uppskattningar baserade på en enkätstudie. Bara kollisioner med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste rapporteras till polisen (3). Antalet älgar som dödas i trafiken varje år motsvarar 10-15 % av de som skjuts under älgjakten (1), vilket blir 10 000-15 000 individer. Enligt Trafikverket dödades under år 2010 26 vargar, 31 lodjur, 20 björnar, 2 järvar och 66 örnar på vägar och järnvägar (1). Även renar drabbas när de ska passera vägar och järnvägarna. Under 2012 skedde 2 161 olyckor i trafiken med ren enligt Nationella viltolycksrådet (4). Drygt 11 000 renar har dödats av tåg i Sverige under 2000-talet (5).

Väg- och järnvägsnätet påverkar djur på andra sätt också. När vägar byggs sker det på bekostnad av djurs livsutrymme. Vägarna fungerar som barriärer för många djur, och de områden som kvarstår splittras upp i mindre och mer isolerade delar (1, 6). Detta kallas fragmentering, och det gör det svårare för djuren att hitta en partner, begränsar deras frihet, samt innebär en ökad risk för trafikskador. För att motverka den här effekten kan man bygga passager. Mellan åren 2006 och 2010 byggdes totalt 219 sådana "faunapassager" av Vägverket/Trafikverket, de flesta avsedda för uttrar men också några för groddjur (7). Vissa kommuner har också satt ut varningsskyltar för grodor (8). Enligt Trafikverket är Sverige betydligt sämre än många andra länder i Europa på att bygga viltpassager (9).

Djur trivs inte heller i närheten av vägar och järnvägar. Antalet arter som uppehåller sig i närheten av en väg eller järnväg minskar med 28-36 procent för fåglar (inom 3,5 kilometers avstånd från en väg eller järnväg) och med 25-38 procent för däggdjur (inom 17 kilometer från en väg eller järnväg) (7). Avgaser från fordon bidrar dessutom till övergödning och till växthuseffekten (6).

Källor

  1. Trafikverket. Djur, natur och trafik. Hemsida, besökt 2014-05-13
  2. Seiler, S., Helldin, J-O. & Seiler, C. (2004) Road mortality in Swedish mammals: results of a drivers' questionnaire. Wildlife Biology 10(3): 225-233.
  3. Jaktförordning (1987:905), § 40
  4. Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen. 2013-05-06.
  5. Expressen (2014) Här ligger sårade renar och lider i flera timmar. expressen.se,  2014-04-30.
  6. Seiler, A. & Folkeson, L. (2006) Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. COST 341 national state-of-the-art report Sweden.
  7.  Trafikverkets miljörapport 2010. Rapport publicerad 2011-03-11.
  8. Dagens Nyheter (2010) Uppsala satsar på grodöverfarter. dn.se, 2010-04-14.
  9. Trafikverkets miljörapport 2011. Rapport publicerad 2012-02-16.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem